DAJ CYNK

Wyniki Grupy Polsat Plus za II kwartał 2021: ponad 15 mln w 5G, wzrost przychodów i klientów

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Wyniki Grupy Polsat Plus za II kwartał 2021: ponad 15 mln w 5G, wzrost przychodów i klientów

Grupa Polsat Plus opublikowała wyniki z drugi kwartał 2021 roku. Operator chwali się rosnącą liczbą klientów, która wynosi już ponad 18 mln, odnotował także wzrost przychodów o 10% do 3,160 mld i zysku netto do poziomu 542 mln zł. Grupa osiągnęła dobre wyniki strategii nakierowanej na lojalizację i budowę wartości klienta, osiągając 2,1 mln klientów multiplay.

Podsumowując drugi kwartał, a zarazem pierwsze półrocze, Polsat Plus jako najważniejsze wydarzenia wymienia:

  • sfinalizowanie transakcji sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Telecom za kwotę ok. 7,1 mld zł, 
  • dynamiczną rozbudowę sieci 5G w Polsce – operator objął już ponad 15 milionów mieszkańców Polski w zasięgu 5G od Plusa,
  • przejęcie Netii w celu budowy oferty pakietowej,
  • podjęcie decyzji o wypłacie rekordowej dywidendy 767 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję, 
  • wdrożenie nowej strategi portfolio marek Grupy Polsat Plus: Plusa, Polsatu i Polsat Box.

Zobacz: Plus: ponad 15 milionów osób w zasięgu 5G, 2200 stacji
Zobacz: Grupa Polsat Plus: główny etap kampanii rebrandingowej z Philem Collinsem i polskimi gwiazdami

Polsat Plus – wyniki operacyjne

Całkowita liczba usług usług telewizji, internetu i telefonii komórkowej świadczonych przez Polsat Plus kształtuje się na poziomie 18,023 mln, co oznacza wzrost o 3,0% w ujęciu r/r. Z tego 85,6% świadczonych jest w modelu kontraktowym.

Liczba wszystkich usług kontraktowych świadczonych przez Grupę wzrosła o 447 tys. do 15,427 mln na koniec 2Q21 (+3,0% r/r).

Z tego liczba usług telefonii komórkowej wzrosła w skali roku o 461 tys. (+5,6%), osiągając 8,650 mln na koniec 2Q21. Operator przekonuje, że wzrost to efekt skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz dbania o satysfakcję klientów. Korzystny dla Grupy była także utrzymujący się na wysokim poziomie popyt wśród klientów biznesowych na usługi m2m.

Liczba usług płatnej telewizji świadczonych w modelu kontraktowym wyniosła 4,961 mln na koniec 2Q21 i wiąże się ze spadkiem o 40 tys. (-0,8% r/r), co było głównie związane z mniejszą liczbą świadczonych usług telewizji satelitarnej.

Liczba usług dostępu do szerokopasmowego internetu mobilnego na koniec drugiego kwartału wyniosła 1,816 mln i była wyższa w skali roku o 26 tysięcy, czyli o 1,4%. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększonego popytu na usługi transmisji danych podczas epidemii COVID-19 i związanych z tym ograniczeń.

Wyniki Grupy Polsat Plus za II kwartał 2021: ponad 15 mln w 5G, wzrost przychodów i klientów

Jak wyjaśnia Polsat Plus, przyjętą strategią jest dążenie do maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług dla obecnych klientów i oferowanie im usług łączonych. Pozytywnie wpływa to na średni miesięczny przychód na klienta kontraktowego, a w 2Q21 wskaźnik ten wzrósł w skali roku o 5,7% do 91,4 zł.

Wskaźnik odpływu klientów (churn) ukształtował się na poziomie 7,0% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca 2021 r., co oznacza wzrost o 0,6 p.p. w skali roku.

Na koniec 2Q’21 z oferty usług łączonych w Grupie Polsat Plus, korzystało już 2,096 mln klientów, co stanowi wzrost o 67 tys. klientów, czyli o 3,3% r/r. Oznacza to, że na koniec  drugiego kwartału nasycenie bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi kształtowało się na poziomie 38,3%. Ta grupa klientów korzystała na koniec 2Q21 łącznie z 6,467 mln usług – o 278 tys., czyli 4,5%, więcej niż rok wcześniej.

Liczna aktywnych usług przedpłaconych Grupy wzrosła r/r o 71 tysięcy (+2,8%), osiągając poziom 2,596 mln na koniec 2Q21. W tym kwartale przychód na klienta prepaid wzrósł r/r o 2,8% do 22 zł.

Zobacz: Grupa Polsat Plus zainwestuje w rozwój centrum rehabilitacji pocovidowej

Polsat Plus – wyniki finansowe

Przychody Grupy Polsat Plus w 2Q21 wzrosły 10,4% r/r, osiągając poziom 3,160 mld zł. Na wzrost przychodów wpływ miały w głównej mierze:

  • wzrost przychodów detalicznych, co jest efektem strategii budowania wartości klienta (większy przychód na klienta),
  • wyższe przychody hurtowe na skutek silnego wzrostu przychodów z reklamy i sponsoringu,
  • inne przychody ze sprzedaży, w tym głównie konsolidacja przychodów spółki Esoleo, zajmującej się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN II kwartał 2021 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 3160 +10,4%
Skorygowana EBITDA  1141 +13,9%
Marża EBITDA skorygowana 36,1% +1,1 p.p.


Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B

mln PLN II kwartał 2021 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2661 +6%
EBITDA  952 +8%
Marża EBITDA 35,8% +0,9 p.p.


Jednocześnie Grupa odnotowała niższe wolumen i przychody ze sprzedaży sprzętu.

Wyniki Grupy Polsat Plus za II kwartał 2021: ponad 15 mln w 5G, wzrost przychodów i klientów

EBITDA Grupy Polsat Plus, wynosząca 1,141 mld zł, oznacza wzrost w porównaniu do EBITDA skorygowanej w 2Q20 o 13,9%, przy marży EBITDA na poziomie 36,1%.

Zysk operacyjny Grupy Polsat Plus (EBIT) wyniósł 684 mln zł i wzrósł r/r o 73,5%. Z kolei zysk netto Grupy wzrósł o 86,3% r/r, osiągając poziom 542 mln zł.

Historyczne dane w tabelach

Karty SIM Abonament Prepaid Internet
(abonament)
Internet
(prepaid)
Łącznie
1Q2015 6,553 mln 3,776 mln 1,439 mln 0,193 mln 11,957 mln
2Q2015 6,532 mln 3,972 mln 1,483 mln 0,193 mln 11,933 mln
3Q2015 6,505 mln 3,685 mln 1,517 mln 0,231 mln 11,939 mln
4Q2015 6,517 mln 3,592 mln 1,595 mln 0,231 mln 11,934 mln
1Q2016 6,536 mln 3,496 mln 1,647 mln 0,256 mln 11,936 mln
2Q2016 6,536 mln 3,473 mln 1,667 mln 0,284 mln 11,971 mln
3Q2016 6,617 mln 3,223 mln 1,722 mln 0,260 mln 11,822 mln
4Q2016 6,730 mln 2,972 mln 1,757 mln 0,219 mln 11,679 mln
1Q2017 6,785 mln 2,646 mln 1,766 mln 0,184 mln 11,382 mln
2Q2017 6,811 mln 2,617 mln 1,773 mln 0,181 mln 11,381 mln
3Q2017 6,865 mln 2,624 mln 1,783 mln 0,193 mln 11,464 mln
4Q2017 6,932 mln 2,579 mln 1,809 mln 0,178 mln 11,498 mln
1Q2018 6,998 mln 2,539 mln 1,814 mln 0,169 mln 11,520 mln
2Q2018 7,098 mln 2,546 mln 1,804 mln 0,163 mln 11,611 mln
3Q2018 7,209 mln 2,550 mln 1,810 mln 0,152 mln 11,723 mln
4Q2018 7,345 mln 2,424 mln 1,815 mln 0,127 mln 11,712 mln
1Q2019 7,452 mln 2,388 mln 1,801 mln 0,111 mln 11,752 mln
2Q2019 7,598 mln 2,418 mln 1,795 mln 0,102 mln 11,913 mln
3Q2019 7,752 mln 2,443 mln 1,802 mln 0,093 mln 12,090 mln
4Q2019 7,895 mln 2,416 mln 1,796 mln 0,080 mln 12,107 mln
1Q2020 8,017 mln 2,393 mln 1,799 mln 0,073 mln 12,271 mln
2Q2020 8,189 mln 2,364 mln 1,789 mln 0,068 mln 12,411 mln
3Q2020 8,367 mln 2,449 mln 1,792 mln 0,064 mln 12,672 mln
4Q2020 8,535 mln 2,446 mln 1,827 mln 0,058 mln 12,808 mln
1Q2021 8,552 mln 2,458 mln 1,821 mln 0,053 mln 12,831 mln
2Q2021 8,650 mln 2.424 mln 1,816 mln 0.047  mln 12,937 mln
 
  Przychód Zysk netto EBIDTA Marża EBIDTA
1Q2015 2,329 mld zł 170,9 mln zł 896,6 mln zł 38,5%
2Q2015 2,469 mld zł 305 mln zł 977 mln zł 39,6%
3Q2015 2,415 mld zł 502,5 mln zł 930 mln zł 38,5%
4Q2015 2,610 mld zł 186 mln zł 891 mln zł 33,8%
1Q2016 2,364 mld zł 179 mln zł 846 mln zł 35,8%
2Q2016 2,443 mld zł 231 mln zł 935 mln zł 38,3%
3Q2016 2,110 mld zł 270 mln zł 957 mln zł 40,1%
4Q2016 2,535 mld zł 342 mln zł 902 mln zł 35,6%
1Q2017 2,389 mld zł 271 mln zł 929 mln zł 38,9%
2Q2017 2,470 mld zł 282 mln zł 964 mln zł 39,0%
3Q2017 2,391 mld zł 235 mln zł 851 mln zł 35,6%
4Q2017 2,579 mld zł 157 mln zł 873 mln zł 33,9%
1Q2018 2,346 mld zł 292 mln zł 890 mln zł 37,9%
2Q2018 2,603 mld zł 231 mln zł 946 mln zł 36,1%
3Q2018 2,735 mld zł 227 mln zł 920 mln zł 33,6%
4Q2018 3,002 mld zł 66,1 mln zł 941 mln zł 31,4%
1Q2019 2,792 mld zł 300 mln zł 1,038 mld zł 38,2%
2Q2019 2,923 mld zł 269 mln zł 1,076 mld zł 36,8%
3Q2019 2,892 mld zł 236,5 mln zł 1,021 mld zł 35,3%
4Q2019 3,069 mld zł 311,9 mln zł 1,062 mld zł 32,7%
1Q2020 2,849 mld zł 184 mln zł 1,027 mld zł 36,0%
2Q2020 2,863 mld zł  291 mln zł 1,002 mld zł 35,0%
3Q2020 3,004 mld zł 345 mln zł 1,082 mld zł 36,0%
4Q2020 3,248 mld zł 326,7 mln zł 1,127 mld zł 34,7%
1Q2021 2,987 mld zł 390,4 mln zł 1,083 mld zł 36,2%
2Q2021 3,160 mld zł 542,0 mln 1,141 mld zł 36,1%
 
Przychód na klienta Abonament Prepaid
1Q2015 85,8 zł 17,3 zł
2Q2015 87,0 zł 18,3 zł
3Q2015 88,1 zł 19,0 zł
4Q2015 88,3 zł 18,5 zł
1Q2016 87,0 zł 17,7 zł
2Q2016 88,4 zł 18,9 zł
3Q2016 88,6 zł 18,7 zł
4Q2016 90,7 zł 19,2 zł
1Q2017 89,1 zł 18,7 zł
2Q2017 89,6 zł 20,5 zł
3Q2017 88,4 zł 20,2 zł
4Q2017 89 zł 20,1 zł
1Q2018 81,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł
2Q2018 82,9 zł (MSSF 15) 20,4 zł
3Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,8 zł
4Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,3 zł
1Q2019 82,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł
2Q2019 83,4 zł 20,8 zł
3Q2019 84,8 zł 20,8 zł
4Q2019 85,6 zł 20,3 zł
1Q2020 85,4 zł 20,7 zł
2Q2020 86,5 zł 21,4 zł
3Q2020 86,9 zł 21,5 zł
4Q2020 89,9 zł 21,8 zł
1Q2021 90,5 zł 21,5 zł
2Q2021 91,4 zł 22,0
 

Zobacz: Wyniki Grupy Polsat za I kwartał 2021: 12 mln Polaków w 5G Plusa, partnerstwo z Cellnex Telecom, wzrost przychodów
Zobacz: Wyniki T-Mobile Polska za 2Q2021: konsekwentna realizacja planu stabilnego wzrostu
Zobacz: Play już nie traci klientów. Wyniki Iliad za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2021 r.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus

Przewiń w dół do następnego wpisu