DAJ CYNK

Prezes UKE w sprawie aukcji 5G odcina się od projektu rządu

Dodane przez: Mieszko

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5847

Prezes UKE w sprawie aukcji 5G odcina się od projektu rządu

Wczoraj do sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących działań osłonowych powstrzymujących gospodarcze skutki epidemii koronawirusa. Sprawa dotyczyła także aukcji 5G. W specjalnym oświadczeniu prezes UKE poinformował, że zmiany ujęte w projekcie nie były konsultowane z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji: zmiany w Prawie telekomunikacyjnym i unieważnienie aukcji 5G

Prezes UKE odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej tez, że aukcja 5G powinna zostać unieważniona. Miałoby do tego dojść z uwagi na wątpliwości prawne powstałe w związku z jej zawieszeniem, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej.

Zdaniem prezesa UKE ogłoszona 6 marca aukcja na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i została przygotowana w sposób gwarantujący terminową realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. W toku przygotowania aukcji rozważono także kwestie cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

Zobacz: Aukcja 5G przegrywa z koronawirusem. UKE zawiesza termin składania ofert wstępnych
Zobacz: UKE ogłasza aukcję na rezerwacje częstotliwości 5G z pasma 3,6 GHz

Zawieszenie terminów aukcji 5G

W dniu 16 kwietnia prezes UKE opublikował informację o zawieszeniu biegu terminu na złożenie ofert wstępnych w aukcji, które nastąpiło nie na mocy uznaniowej decyzji UKE, ale bezpośrednio na mocy specustawy w sprawie koronawirusa z 2 marca 2020 r. 

Zgodnie z tym przepisem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Aukcja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne, zatem powołany przepis ma do niej zastosowanie. Zawieszenie terminów procesowych w postępowaniach dotyczy wszystkich terminów, w tym również określonych datą dzienną (takich jak końcowy termin składania ofert wstępnych w aukcji). Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej.

Zobacz: UKE: w kwietniu bardzo wzrosło obciążenie sieci stacjonarnych i mobilnych

Sporna kwestia cyberbezpieczeństwa

Podczas prac nad przygotowaniem aukcji prezes UKE wystosował do ministra cyfryzacji zapytanie dotyczące zawarcia w dokumentacji wymagań związanych z cyberbezpieczeństwem. W październiku 2019 r. minister cyfryzacji odpowiedział, że operatorzy będą musieli spełnić w tej sprawie wymogi wynikające z przepisów prawa, które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem rozwoju sieci 5G.

Prezes UKE podziela stanowisko ministra cyfryzacji i wskazuje, że kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie decyzji rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości.

Zobacz: Aukcja 5G: Ministerstwo Cyfryzacji chce zmian. Nawet 8 mld zł do budżetu

Zmiana stanowiska rządu na tym etapie oraz odniesienie wymogów bezpieczeństwa do ogłoszonej już aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r. Potwierdza to treść projektowanych przepisów, które możliwość unieważnienia aukcji z powodu nieuwzględnienia wymogów bezpieczeństwa wprowadzają dopiero od 21 grudnia 2020 r., tj. na 10 dni przed upływem pierwszego z terminów określonych w agendzie.

Zdaniem prezesa UKE mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 r. byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do sejmu projekcie. 

Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa, w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji.

Zobacz: UKE skontrolował wzmacniacze GSM. Są nie w pełni legalne, a do tego obarczone wadami
Zobacz: UKE: 9 na 10 internautów używa internetu mobilnego. Najbardziej lubimy T-Mobile

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Przewiń w dół do następnego wpisu