DAJ CYNK

Ministerstwo Cyfryzacji: zmiany w Prawie telekomunikacyjnym i unieważnienie aukcji 5G

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Ministerstwo Cyfryzacji Prawo telekomunikacyjne zmiany aukcja 5G unieważnienie

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza przyjęte przez rząd zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, co jest pierwszym etapem wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Rząd podjął również decyzję o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie aktualnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości do wykorzystania w sieciach 5G.

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym mają być przede wszystkim prokonsumenckie, co jest istotne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i znaczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje mają pozwolić szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi, a operatorzy jeszcze przed pełnym, systemowym wdrożeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej będą mogli rozpocząć wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu obsługi swoich abonentów.

Zobacz: Dostęp do światłowodu w Polsce na tle Europy
Zobacz: UKE: w kwietniu bardzo wzrosło obciążenie sieci stacjonarnych i mobilnych

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, zaproponowane przepisy mają na celu zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych. To oni są zazwyczaj słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Nowe regulacje gwarantują im możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią Polakom korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki. W tym zakresie jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej.

Ta kwestia nie była dotąd regulowana. W praktyce abonent mógł rozwiązać umowę zwykle wyłącznie w formie papierowej. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w projekcie umożliwi rozwiązanie umowy z operatorem zdalnie (np. e-mailem), bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i ich nadawania listem poleconym, czy też złożenia ich w punkcie sprzedaży operatora.

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi między innymi wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora. Obecnie, w związku ze stanem epidemii i powszechną pracą zdalną oraz zdalnym nauczaniem, pojawiło się wiele interesujących ofert z atrakcyjnymi pakietami usług.

Zobacz: Kup smartfon Oppo Reno3 lub A31 w Plusie i zyskaj kartę podarunkową z kodami do sieci Empik
Zobacz: Play rozdaje internet za siedzenie w domu

Nowe obowiązki operatorów

Kolejną zmianą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom abonentów usług telekomunikacyjnych, jest wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych dla operatorów.

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że obecnie nie ma przepisów, które zobowiązywałyby operatorów do informowania abonentów o automatycznym przedłużeniu kończącej się aktualnej umowy na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek, przez co operatorzy będą musieli poinformować klientów o tym fakcie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa. Przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy będą też informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Powyższe zmiany mają spowodować, że abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Wyeliminowane mają być sytuacje, w których – bez świadomości klientów – ich zawarta pierwotnie na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia (na przykład pół roku).

Najkorzystniej

Kolejną ważną zmianą dla abonentów jest wprowadzenie obowiązku przekazywania im przez operatora informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych, co najmniej raz w roku. Takie działanie powinno zapewnić przejrzystość oraz dać możliwość porównywania ofert i wyboru takiej, która najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom, oczekiwaniom czy możliwościom finansowym klientów.

Przygotowane przepisy przewidują również wprowadzenie narzędzia monitorowania wykorzystania usług. Ma to umożliwić kontrolę abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do Internetu. Chodzi o to, aby klienci wiedzieli, jak wysokiego rachunku mogą się spodziewać. 

Po wejściu w życie nowych przepisów – w przypadku zmiany dostawcy Internetu – abonent zyska uprawnienie do zachowania ciągłości usługi. Wyjątkiem będą sytuacje, w których jest to technicznie niemożliwe. W praktyce będzie to działało tak, jak ma to miejsce w przypadku na przykład przeniesienia numeru do innej sieci. Dodatkowo, jeśli przy zmianie operatora/dostawcy Internetu abonent nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości usługi powyżej jednego dnia roboczego, będzie mógł ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki. Wysokość takiego odszkodowania ma wynieść 1/4 sumy opłat miesięcznych.

Czytelniej

Na podstawie nowych przepisów Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie prowadził system (platformę), w którym będzie następowała wymiana komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług dostępu do Internetu. Ma to zagwarantować jak najszybsze przejmowanie świadczenia usług przez nowego dostawcę Internetu, w tym przez operatorów o mniejszej skali działania.

W projekcie zaproponowano także nowy, przewidziany w dyrektywie unijnej, tryb wyłaniania Prezesa UKE. Dotychczasowa regulacja nie wymagała przeprowadzenia otwartej, transparentnej procedury konkursowej na stanowisko szefa krajowego organu regulacyjnego. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to niezbędny element tego procesu.

Według Ministerstwa Cyfryzacji, ostatnie wydarzenia pokazały, że ważne jest zachowanie ciągłości i integralności usług telekomunikacyjnych. Zaproponowane przepisy przewidują zatem wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie prowadzonych przez Prezesa UKE postępowań selekcyjnych, dotyczących zasobów częstotliwości.

Bezpieczniej

W projekcie decyzji rezerwacyjnej Prezes UKE obligatoryjnie określi wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej. Wcześniej zobowiązany będzie do przekazania ich do zaopiniowania przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa.

Zobacz: 5G a cyberbezpieczeństwo - czego boją się przedsiębiorcy
Zobacz: UKE: Sieć 5G jest bezpieczna dla ludzi

Nałożone przez Prezesa UKE precyzyjne wymagania dotyczące zadań podmiotu dysponującego daną częstotliwością będą komplementarne do wymagań wskazanych przez Ministra Cyfryzacji w rozporządzeniu w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Rozwiązanie to pozwoli na pełniejsze niż obecnie zapewnienie realizacji celów państwa w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych (także 5G).

Co z aukcją 5G?

W związku ze zmianami Prawie telekomunikacyjnym oraz wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez UKE informacji o zawieszeniu aukcji, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G. Ogłoszenie zawieszenia aukcji przez UKE nastąpiło 16 kwietnia 2020 roku z datą obowiązywania od 31 marca tego roku pomimo tego, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny.

Zobacz: Aukcja 5G przegrywa z koronawirusem. UKE zawiesza termin składania ofert wstępnych
Zobacz: UKE ogłasza aukcję na rezerwacje częstotliwości 5G z pasma 3,6 GHz

Jednocześnie zawieszenie przez postępowania na czas epidemii z założeniem, że terminy będą biegły dalej po zakończeniu stanu epidemii, jest niezgodne z dokumentacją aukcyjną, która przewiduje datę dzienną na składanie ofert i nie daje Prezesowi UKE możliwości zmiany jej treści. Doprowadziło to do wprowadzenia w aukcji wątpliwości formalnych, które mogą podważyć cały proces w postępowaniu sądowym, przez co jego uczestnicy nie będą mieli pewności inwestycyjnej dotyczącej przedsięwzięć wartych miliardy złotych.

Resort cyfryzacji podkreśla, że przy wdrożeniu nowego standardu i dystrybucji częstotliwości należy dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby zapewnić maksymalnie pewną i stabilną sytuację inwestycyjną podmiotom nabywającym częstotliwości. Szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej nie może być żadnych wątpliwości, które pozwoliłyby niezadowolonym z rozstrzygnięcia operatorom skutecznie podważać decyzje rezerwacyjne.

Intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dlatego mając na uwadze możliwe konsekwencje, a także wspomniane wyżej kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęto decyzję o konieczności powtórzenia całego postępowania.

Ankieta
52%
24%
10%
7%
6%

Wszystkich głosujących: 383

Źródło ankiety: Ministerstwo Cyfryzacji: zmiany w Prawie telekomunikacyjnym i unieważnienie aukcji 5G

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji

Przewiń w dół do następnego wpisu