DAJ CYNK

Zygmunt Solorz chce mieć 100% akcji Cyfrowego Polsatu

msnet

Prawo, finanse, statystyki

Zygmunt Solorz Cyfrowy Polsat 100% akcji

Cyfrowy Polsat zawarł porozumienie z Zygmuntem Solorzem oraz kontrolowaną przez niego spółką Reddev Investments w sprawie wykupu akcji Cyfrowego Polsatu S.A., które znajdują się w rękach inwestorów mniejszościowych. Celem jest uzyskanie 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Zgodnie z porozumieniem, podmiotami nabywającymi akcje w ramach wezwania będą Reddev Investments (kontrolowany bezpośrednio przez Zygmunta Solorza) oraz spółka Cyfrowy Polsat. Zamiarem tego ostatniego jest nabycie w ramach wezwania nie więcej niż 82904517 akcji własnych, a cena oferowana za akcję została określona przez strony porozumienia na 35 zł.

Z uwagi na ograniczenia nałożone na Cyfrowy Polsat przez Kodeks spółek handlowych, podmiotem nabywającym akcje spółki w ramach wezwania będzie również Reddev. Nie ma on intencji nabywania akcji spółki w ramach wezwania, jednak zdecydował się współpracować z Cyfrowym Polsatem i wspierać go w przeprowadzeniu wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że Cyfrowy Polsat nie może samodzielnie przeprowadzić tego procesu. Cyfrowy Polsat w swoim komunikacie nie poinformował, ile akcji chce nabyć Reddev Investments.

Nabycie akcji w ramach wezwania będzie uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie co najmniej 2,91 mld zł. Zarząd Cyfrowego Polsatu szacuje, że całościowy koszt wezwania, obejmujący koszt nabycia 82904517 akcji własnych spółki, koszt organizacji wymaganych przepisami prawa gwarancji bankowych, koszty pośrednictwa, doradztwa oraz inne koszty, nie przekroczy łącznej kwoty 2,93 mld zł.

Poniżej publikujemy oświadczenie Zygmunta Solorza dotyczące Grupy Polsat Plus.


Od początku mojej drogi biznesowej realizuję krok po kroku, etap po etapie strategię biznesową, która ma na celu sukcesywny rozwój firm, w których jestem większościowym udziałowcem.

Na początku był to jeden kanał telewizyjny i Telewizja Polsat, potem platforma cyfrowa – Cyfrowy Polsat, następnie doszedł Polkomtel i sieć Plus, w ostatnich latach Netia oraz Interia.

Wspólnie stworzyliśmy w ten sposób największą w Polsce grupę medialno-telekomunikacyjną, w zasadzie kompletną jeżeli chodzi o posiadane aktywa i w pełni przygotowaną do dalszej efektywnej działalności na rynku mediów i telekomunikacji. Ostatnie nasze działanie w obszarze telekomunikacji – partnerstwo z firmą Cellnex Telecom, mające na celu jak najszybszą i efektywną kosztowo rozbudowę sieci 5G w Polsce, pozwala mi stwierdzić, że wizja, jaką sobie założyłem, jest skutecznie realizowana i przynosi zaplanowane i zamierzone efekty.

Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku podjęli decyzję, że chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia notowań akcji naszej Grupy na GPW w Warszawie, cena akcji została potrojona, a  kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się  z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy.

Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus. Deklaruję, że będę działał z równym zaangażowaniem i dbaniem o wartość Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, tak jak dotychczas robiłem to przez minione niemal 30 lat.

– Zygmunt Solorz


Zobacz: Polsat Box Go: serial kryminalny „Osaczony” dostępny w całości
Zobacz: Polsat Go i Polsat Box Go – najlepsza rozrywka na wyciągnięcie ręki

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Polsat News

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat

Przewiń w dół do następnego wpisu