DAJ CYNK

T-Mobile ma więcej klientów i wyższe przychody. Wyniki za 2Q2023

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

T-Mobile ma więcej klientów i wyższe przychody. Wyniki za 2Q2023

T-Mobile Polska miał na koniec czerwca 2023 roku o 353 tysiące więcej klientów usług mobilnych niż ro wcześniej. Magentowi rozwinęli również bazę klientów usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Przełożyło się to między innymi na wzrost przychodów.

Na koniec drugiego kwartału 2023 roku T-Mobile Polska miał 12,460 mln klientów, co oznacza wzrost o 353 tysięcy (2,9%) w stosunku do stanu po drugim kwartale ubiegłego roku. Jednocześnie w stosunku do 1Q2023 zmniejszyła się liczba aktywnych kart prepaid, co jest efektem wyłączania nieaktywnych kart pomocowych przekazywanych uchodźcom z Ukrainy. Porównując rok do roku, baza prepaid wzrosła o 193 tysiące, a liczba klientów abonamentowych wzrosła zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. To, w połączeniu z rosnącą popularnością wyższych planów taryfowych i pakietów konwergentnych, wzrostem przychodów z usług ICT oraz przekroczeniem liczby 200 tysięcy użytkowników usług szerokopasmowych pozwoliło na wypracowanie wzrostu przychodów o 2,7% mimo utraty części wpływów z tytułu rozliczeń operatorskich na skutek regulacji stawek MTR. Przychody T-Mobile w tym okresie wyniosły 1,66 mld zł.

Zobacz: T-Mobile zaprasza na zakupy. Zniżki czekają w aplikacji 

Drugi kwartał roku był kolejnym, w którym spółka mierzyła się ze wzrostem kosztów działalności. W szczególności wzrosły koszty zakupu energii elektrycznej, choć ten wzrost w części został skompensowany dzięki pozytywnym efektom kontraktu vPPA. W efekcie operator wypracował kwartalny wynik EBITDA AL w wysokości 466 mln zł, a więc na poziomie zbliżonym do analogicznego kwartału 2022 roku, z niewielkim wzrostem (0,2%). Co jednak najważniejsze, wzrost ten oznacza odwrócenie negatywnych trendów zaobserwowanych w dwóch poprzednich kwartałach: poprawa EBITDA AL w porównaniu do pierwszego kwartału roku wyniosła 27 mln zł.

Chcemy, żeby dzięki T-Mobile klienci mieli dostęp do pełnej oferty usług. Dlatego koncentrujemy się na pakietach konwergentnych, łączących usługi stacjonarne, głosowe i rozrywkę. Ale ta oferta nie byłaby kompletna bez troski o najwyższą jakość technologii i co najważniejsze: obsługi klienta. Widzimy, że to połączenie przynosi świetne efekty. Niestety, ostatnie kwartały to, oprócz sukcesu komercyjnego, także wzrost kosztów tak intensywny, że momentami niwelujący korzyści wynikające ze wzrostu przychodów – tak było w poprzednich dwóch kwartałach. Dlatego też to bardzo dobra informacja, że drugi kwartał 2023 kończymy odwróceniem tego trendu. Częściowe złagodzenie efektu wzrostu kosztów elektryczności dzięki uruchomieniu pierwszych farm zielonej energii w ramach umowy vPPA w połączeniu z dobrymi wynikami komercyjnymi dały nie tylko ustabilizowanie wyniku, ale nawet jego poprawę.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes Zarządu T‑Mobile Polska

T-Mobile 2Q2023 wykresy

Umowa virtual Power Purchase Agreement, zawarta w ubiegłym roku, w ramach której specjalnie na potrzeby kontraktu z T-Mobile powstaje łącznie 5 farm fotowoltaicznych i wiatrowych, jest obecnie dla T-Mobile nie tylko jednym z kluczowych elementów strategii troski o środowisko, ale także ważnym narzędziem kompensacji wzrostu kosztów energii. Działające już teraz 3 farmy PV pozwalają częściowo ograniczyć skutki ponad sześćdziesięcioprocentowego wzrostu kosztów zakupu energii. Farmy wiatrowe zostaną oddane do użytku w drugiej połowie roku, co pozwoli skompensować to obciążenie jeszcze skuteczniej.

Rozbieżność między wzrostem przychodów a wynikiem EBITDA AL pokazuje, jak poważnie na działalność takich firm jak nasza wpływa ciągły, znaczący wzrost kosztów. To ważne szczególnie teraz, gdy inwestujemy nie tylko w rozwój naszej sieci mobilnej, ale także rozbudowujemy infrastrukturę światłowodową, data center, rozwijamy kompetencje ICT i bezpieczeństwa oraz jesteśmy gotowi do inwestycji w rozwój sieci 5G w kolejnych miesiącach. Wszystko to jest możliwe dzięki przygotowaniom zapoczątkowanym i wdrożonym jeszcze w poprzednich latach: przyjęciu strategii koncentrującej się na jakości oraz stałej trosce o stabilność finansową firmy, które dziś procentują i pozwalają nam działać z pełną skutecznością mimo trudnego otoczenia ekonomicznego.

– powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T-Mobile ds. Finansowych

Kolejnym, ważnym z perspektywy T-Mobile, wydarzeniem drugiego kwartału było ogłoszenie stworzenia w Polsce jednostki, której celem będzie realizacja różnorodnych, w tym międzynarodowych, projektów na potrzeby Grupy Deutsche Telekom: T Hub Polska. W ciągu najbliższych 3 lat  w T Hub zatrudnienie znajdzie 500 ekspertów IT i NT różnych specjalności, realizujących zadania zarówno na rzecz samej Grupy DT, jak i na potrzeby klientów firmy, obejmujących między innymi sektory motoryzacyjny, bankowy, rozwiązania z zakresu cyfryzacji UE czy niemieckie projekty rządowe.

Skupienie na kliencie i ofertach konwergentnych

T-Mobile kontynuuje strategię zapewniania swoim klientom jak najlepszych doświadczeń, a od drugiego kwartału 2023 roku daje taką okazję również przyszłym użytkownikom. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do wszystkich ofert abonamentowych i pakietowych opcji testowania usług przez 30 dni. T-Mobile jest przy tym pierwszym operatorem w Polsce, który udostępnił możliwość darmowego, 3-miesięcznego testowania internetu mobilnego za pośrednictwem eSIM-u bez zmiany dotychczasowego operatora.

T-Mobile stawia na rozwój i promocję usług konwergentnych. W drugim kwartale tego roku operator nie tylko rozszerzył usługę MagentaTV o 12 nowych kanałów telewizyjnych, ale zaproponował również klientom zakup usług konwergentnych do 9 miesięcy za darmo. Takie działania przełożyły się na wzrost zainteresowania ofertą pakietów usług – porównując sprzedaż pakietów usług ze światłowodem w drugim kwartale 2023 roku do kwartału poprzedzającego, wzrost wyniósł 6,8%, natomiast w przypadku sprzedaży samego światłowodu operator zanotował wzrost o 22%, porównując drugi kwartał 2023 roku z analogicznym okresem w 2022 roku.

Technologia dźwignią rozwoju biznesu i miast

Drugi kwartał 2023 roku w segmencie biznesowym T-Mobile to kontynuacja rozwijania technologii, które wspierają nie tylko firmy, ale również miasta i planetę. I tak, w przypadku dużych korporacji operator wdrożył usługę „Bezpieczny internet”, która pozwala na kompleksową ochronę łącza internetowego w danej firmie. Z kolei mniejsze biznesy mogą szybciej rozwijać się z T-Mobile dzięki odświeżonej ofercie MagentaBIZNES, w której od połowy maja tego roku operator oferuje rozszerzone zakres usług. Oferta została wzbogacona między innymi o wyższą prędkości przesyłu, większy limit danych czy wyższe zniżki na urządzenia. Działania skupione na tworzeniu rozwiązań pozwalających rozwijać się małym i średnim firmom w drugim kwartale 2023 roku zaowocowały ponad 15 tysiącami klientów z aktywną usługą światłowodu i kolejnym okresem z dodatnim bilansem przenośności numerów.

Co równie ważne, nowe technologie wdrażane przez T-Mobile to także pozytywny wpływ na rozwój miast i planety. We Wrocławiu pływa już specjalna boja pomiarowa, monitorująca stan zanieczyszczenia Odry, a operator kolejny rok z rzędu otrzymał nagrodę podczas Smart City Forum za swoje rozwiązania z obszaru smart metering. T-Mobile kontynuuje przy tym partnerstwa w ramach w projektów edukacyjno-rozwojowych, w tym z firmą Siemens w zakresie prywatnych sieci kampusowych, z Krakowskim Parkiem Technologicznym w obszarze przemysłu 4.0 oraz z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie studiów podyplomowych z Zarządzania Cyberbezpieczeństwem.

Inwestycje w jakości usług

Po wyłączeniu sieci 3G T-Mobile koncentruje się na jak najszybszym uruchomieniu w uwolnionym pasmie technologii LTE. Do dyspozycji klientów oddano już 3100 zmodernizowanych w ten sposób stacji, co oznacza nie tylko wzrost szybkości transmisji danych, ale także poprawę jakości połączeń głosowych dzięki technologii voice-over-LTE. Na koniec drugiego kwartału już 70% ruchu głosowego w sieci operatora odbywało się właśnie za pośrednictwem VoLTE oraz VoWIFI.

T-Mobile konsekwentnie kontynuuje rozwój sieci 5G na bazie częstotliwości 2100 MHz i technologii DSS oraz przygotowuje infrastrukturę do uruchomienia 5G po uzyskaniu dodatkowych zasobów 3,6 GHz. W drugim kwartale liczba stacji bazowych oferujących zasięg sieci piątej generacji w tej technologii przekroczyła 50% wszystkich stacji dostępnych w sieci T-Mobile, a sieć 5G dociera obecnie do ponad połowy mieszkańców Polski. W tym czasie ilość danych przesyłanych w sieci mobilnej operatora wzrosła o 24% (rok do roku).

W drugim kwartale 2023 roku T-Mobile po raz kolejny udowadniał, że technologia może służyć środowisku. Pod koniec kwietnia operator uruchomił testową instalację zasilania stacji bazowej, na którą składają się nie tyko wykorzystywane do tej pory panele fotowoltaiczne, ale także turbiny wiatrowe oraz system magazynowania energii. Wyposażona w nowy, ekologiczny system zasilania stacja bazowa w Brudzowicach to pierwszy tego typu obiekt w Polsce.

Odpowiedzialnie dla środowiska

Oprócz rozwoju technologii przyjaznych środowisku operator może pochwalić się także dwoma wdrożeniami, które mają ścisły związek ze wsparciem bioróżnorodności. Pierwszy przykład takiego rozwiązania to zwodowanie bojki analitycznej, która monitoruje stan wody w Odrze, dzięki czemu wykrywanie ewentualnych zagrożeń jest możliwe na wczesnych etapach. Drugi to wdrożenie projektu monitorowania orłów bielików – dzięki założonym loggerom, naukowcy mogą śledzić i analizować zachowania tego zagrożonego gatunku. Zaangażowanie w tematy środowiskowe firma dodatkowo uzupełniła angażując się w obchody tegorocznego Dnia Ziemi, w ramach których stworzyła strefę dla pracowników. Przez tydzień promowano w niej ekologiczne rozwiązania i zachęcano pracowników między innymi do oddawania swoich starych telefonów czy testowania nowych samochodów elektrycznych.

W pierwszej połowie roku T-Mobile zmniejszył całkowite zużycie energii o 5%, a emisję CO2 o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Obecnie 100% energii wykorzystywanej przez firmę pochodzi ze źródeł odnawialnych. W porównaniu z rokiem 2019, kiedy T-Mobile ogłosił program redukcji śladu węglowego, firma zmniejszyła emisję CO2 (własną pośrednią i bezpośrednią) o 99%.

Warto dodać, że operator w ostatnim kwartale otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia: Złoty Listek „Polityki” potwierdził aktywne, strategiczne zaangażowanie w działania z zakresu równoważonego rozwoju, a obecność na liście „Diversity IN Check” – wysoką jakość działań z zakresu DE&I. Ponadto, aż 10 projektów operatora zostało opisanych w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącego największym przeglądem inicjatyw ESG w Polsce.

T-Mobile 2q2023 podsumowanie

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie
1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln
2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln
3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln
4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln
1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln
2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln
3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln
4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln
1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln
2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln
3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln
4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln
1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln
2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln
3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln
4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln
1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln
2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln
3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln
4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln
1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln
2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln
3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln
4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln
1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln
2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln
3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln
4Q21 7,827 mln 3,715 mln 11,542 mln
1Q22 7,866 mln 3,979 mln 11,845 mln
2Q22 7,932 mln 4,175 mln 12,107 mln
3Q22 7,993 mln 4,328 mln 12,321 mln
4Q22 8,052 mln 4,460 mln 12,512 mln
1Q23 8,069 mln 4,485 mln 12,553 mln
2Q23 8,092 mln 4,368 mln 12,460 mln
 
  Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL
1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0%
2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7%
3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1%
4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5%
1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7%
2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2%
3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5%
4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8%
1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5%
2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9%
3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3%
4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2%
1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6%
2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4%
3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8%
4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6%
1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4%
2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3%
3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3%
4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3%
1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7%
2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0%
3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7%
4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%*
1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9%
2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7%
3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3%
4Q21 1,775 mld zł* -/505 mln zł* -/28,5%*
1Q22 1,580 mld zł -/452 mln zł -/28,6%
2Q22 1,621 mld zł -/465 mln zł -/28,1%
3Q22 1,667 mld zł -/458 mln zł -/27,5%
4Q22 1,753 mld zł* -/397 mln zł* -/22,6%
1Q23 1,718 mld zł -/439 mln zł -/25,6%
2Q23 1,660 mld zł -/466 mln zł -//28,1%

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

Zobacz: Orange Polska po 2Q2023: dobre wyniki finansowe, ale mniej prepaida
Zobacz: Plus wciąż najszybszy. W 5G konkurencja nie ma szans

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile