DAJ CYNK

Rynek telekomunikacyjny w Polsce oczami UKE

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

UKE raport rynek telekomunikacyjny w Polsce 2021

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 roku. Wartość rynku pozostała na poziomie sprzed roku, a segment usług łączonych wcale nie urósł tak, jak przedstawiają to operatorzy.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 roku to najnowsze wydanie przygotowanego co rok dokumentu UKE, w którym polski regulator odpowiada między innymi na takie pytania:

  • jaka była wartość rynku telekomunikacyjnego w poszczególnych jego segmentach,
  • z których technologii internetowych najczęściej korzystano,
  • jakie przepływności łączy były najczęściej używane,
  • ilu abonentów nadal korzysta z usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej,
  • ilu preferuje VoIP oraz jak rozwija się rynek usług telefonii ruchomej.

Wartość rynku bez zmian

Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2021 roku pozostała na takim samym poziomie jak rok wcześniej i wyniosła 40,8 mld zł. Inwestycje telekomunikacyjne w minionym roku sięgnęły 8,9 mld zł. Dzięki nim już 66,6% użytkowników Internetu stacjonarnego korzystało z łączy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Wzrosło też wykorzystanie dostępu mobilnego w technologii 4G. UKE szacuje, że w 2026 roku 81% użytkowników dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu będzie korzystać z technologii 5G.

Raport UKE 2021 wykres 11

Raport UKE wykres 19

Internet stacjonarny – Polska na końcu stawki

Jeśli chodzi o penetrację rynku usługami Internetu stacjonarnego, Polska zachowuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej z wynikiem 22,4%. Średnia unijna to 35,4%.

Raport UKE 2021 wykres 14

A kto w Polsce ma najwięcej użytkowników Internetu stacjonarnego? Wciąż jest to Orange, do którego należy niemal 1/4 rynku. Na podium znalazły się też firmy UPC oraz Vectra.

Raport UKE 2021 wykres 7

Internet mobilny w Polsce

Znacznie lepiej wygląda w Polsce sytuacja z Internetem mobilnym. W tym przypadku penetracja usługami osiągnęła 198,7% (pierwsze miejsce w UE, średnia UE 111%), przy czym w przypadku dedykowanego dostępu mobilnego, czyli bez telefonów komórkowych, wskaźnik ten osiągnął w minionym roku wartość 23,9%. Patrząc na wykres poniżej, można dojść do wniosku, że rynek Internetu mobilnego w Polsce powoli dochodzi do maksymalnego nasycenia, możliwego do osiągnięcia w naszym kraju.

Raport UKE 2021 wykres 16

Jeśli chodzi o użytkowników Internetu mobilnego w Polsce, to również Orange miał ich w 2021 roku najwięcej. Warto jednak zwrócić uwagę, że największy przyrost w tym zakresie w stosunku do roku 2020 osiągnął Plus, sporo też zyskał Play.

Raport UKE 2021 wykres 20

Tradycyjna telefonia stacjonarna wciąż traci

Na popularności wciąż traci segment tradycyjnej telefonii stacjonarnej, z której w 2021 roku korzystało niewiele ponad 2,7 mln abonentów. Tego typu usługi są skutecznie wypierane przez telefonię VoIP, która w minionym roku stanowiła prawie 49% całości usług głosowych świadczonych w sieciach stacjonarnych pod względem liczby użytkowników. Całkowity czas trwania połączeń w telefonii stacjonarnej wyniósł w 2021 roku około 3,9 mld minut. Z tego 94,4% przypadało na połączenia krajowe, a 5,6% na połączenia międzynarodowe. Pod względem liczby abonentów tu również liderem pozostał Orange (45,2% rynku).

Raport UKE 2021 wykres 29

Telefonia ruchoma ma się coraz lepiej

Na rynku telefonii ruchomej utrzymał się trend wzrostowy, a łączna liczba kart SIM wyniosła ponad 56 mln. Zwiększyło się również wykorzystanie kart M2M (6 mln w 2021 roku). Znacząco wzrosło zainteresowanie wiadomościami RCS oraz SMS A2P.

Raport UKE 2021 wykres 46

Podział pomiędzy klientami usług prepaid i postpaid pozostał w 2021 roku na podobnym poziomie, jak rok wcześniej. W minionym roku 72,7% usług telefonii komórkowej stanowiły abonamenty (73,0% rok wcześniej).

Najwięcej użytkowników telefonii ruchomej w 2021 roku miał Play, natomiast najmniejszym operatorem z Wielkiej Czwórki pod tym względem był T-Mobile.

Raport UKE 2021 wykres 52

W 2021 roku użytkownicy telefonii ruchomej w Polsce wydzwonili 122,2 mld minut, o 1,3% mniej niż rok wcześniej. W tym czasie wysłaliśmy około 40 mld SMS-ów (-2,3% rok do roku) oraz około 2,4 mld MMS-ów (+1%). Całkowita wielkość transmisji danych w sieciach komórkowych wyniosła w minionym roku ponad 5,9 EB (eksabajt, 1018 bajtów).To o 16,1% więcej niż rok wcześniej.

Raport UKE 2021 wykres 56

W minionym roku bardzo wzrosła liczba wysłanych wiadomości RCS, osiągając poziom 221 mln. To o 1280% więcej niż w 2020 roku.

Użytkownicy telefonów komórkowych wydzwonili w 2021 roku prawie 3,9 mld minut w roamingu (+4% rok do roku). Podczas podróży zagranicznych wysłaliśmy też 0,7 mld SMS-ów (-1,2%) oraz 56,5 PB danych (1 petabajt = 1015 bajtów).

Usługi wiązane bez większych zmian

Segment usług wiązanych nie odnotował specjalnych zmian. Najbardziej popularnymi pakietami, podobnie jak w poprzednich latach, były zestawy „telefonia ruchoma + Internet ruchomy”. W 2021 roku było w Polsce 13,4 mln usług wiązanych, o 2,2% mniej niż rok wcześniej. Jak wskazuje UKE w raporcie, ostatni znaczący wzrost liczby użytkowników takich usług miał miejsce w 2018 roku.

Raport UKE 2021 wykres 70

Usługi płatnej telewizji

Rynek usług płatnej telewizji nieznacznie zwiększył wartość do 6,7 mld zł przy niewielkim spadku liczby użytkowników (do 10,8 mln). Najpopularniejszym typem dostępu do usług pozostał dostęp satelitarny. Jego udział w usługach telewizyjnych ogółem pod względem liczby użytkowników spadł do 49,5%. Najwięcej użytkowników miał w 2021 roku Canal+.

 Raport UKE 2021 wykres 86

Infrastruktura telekomunikacyjna

Ciekawe dane przynosi też druga część raportu, dotycząca rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Widoczny jest przyrost – o blisko 30 tys. w ciągu roku – liczby zainstalowanych własnych węzłów sieci telekomunikacyjnych. Efektem rozwoju rynku telekomunikacyjnego i skuteczności inwestycji wspieranych ze środków publicznych jest również 4% przyrost sieci światłowodowych. Na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła 421 tys. km.

Przyrost infrastruktury przekłada się na zwiększenie zasięgu sieci NGA. W 2021 roku dostęp do Internetu stacjonarnego o przepustowości min. 30 Mb/s posiadało ponad 80% gospodarstw domowych, a dzięki sfinalizowaniu zatwierdzonych projektów w ramach POPC dostęp szerokopasmowy uzyska kolejne 4% gospodarstw.

Raport UKE mapa 4

Jeśli chodzi o zasięg sieci mobilnych, to w 2021 roku dominującą technologią było LTE (96,6%).

Raport UKE 2021 mapa 9

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 roku.

Zobacz: Internet w Polsce wciąż przyspiesza. Tak twierdzi UKE
Zobacz: Roaming UE – co się zmieni od 1 lipca?

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UKE

Przewiń w dół do następnego wpisu