DAJ CYNK

[Aktualizacja] Ważne zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym

orson_dzi

Prawo, finanse, statystyki

Zawieranie umów elektronicznie, ograniczenia w usługach Premium, SMS-y z informacjami o alarmach pogodowych - to główne zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym.Zawieranie umów elektronicznie, ograniczenia w usługach Premium, SMS-y z informacjami o alarmach pogodowych - to główne zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie Prawa Telekomunikacyjnego. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w terminach późniejszych.

W myśl nowego Prawa możliwe będzie zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie tylko pisemnie, ale również zdalnie - SMS-em, telefonicznie lub z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie systemu powiadamiania obywateli o zagrożeniach. Na wszystkie numery znajdujące się w obszarze zagrożonym (np. powodzią lub huraganem) zostaną wysłane SMS-y z ostrzeżeniem. Informacja ma pochodzić od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zmianie ulegną również regulacje dotyczące usług Premium. Zakazane zostanie oferowanie usług o podwyższonej opłacie, które nie będą wpisane do rejestru UKE. Dostawcy otrzymają szereg obowiązków informacyjnych (nie wiemy jeszcze jakich) oraz mają pojawić się narzędzia do skutecznego blokowania tego typu usług. Ma również wzrosnąć ochrona użytkowników w tym zakresie.

Dodatkowo zlikwidowane zostaną polubowne sądy konsumencie przy prezesie UKE.

Aktualizacja

Ministerstwo Cyfryzacji rozwiewa wątpliwości w sprawie zmian dotyczących usług Premium. Najważniejsze z nich to:

  • do dotychczasowych progów kwotowych wydatków na usługi Premium - 35, 100 i 200 zł zostanie dodany próg 0 zł (całkowita blokada usług Premium),
  • jeśli abonent nie określi maksymalnego progu na wydatki, to domyślnie zostanie on ustawiony na 35 zł, w przypadku jego przekroczenia, usług Premium zostaną automatycznie zablokowane do końca bieżącego okresu rozliczeniowego,
  • abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług o podwyższonej płatności (tu nie wiadomo jeszcze jak dokładnie ma to wyglądać, teoretycznie teraz też taka akceptacja jest wymagana),
  • informacje o dostawcy usług mają być widoczne na rachunku telefonicznym, tak aby abonent wiedział gdzie może skierować reklamacje, a jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienie obowiązków, abonent nie będzie mógł zostać obciążony opłatami.

W rejestrze usług o podwyższonej opłacie prowadzonym przez UKE mają być dostępne dane kontaktowe do usługodawcy. Jeśli nie będą one prawdziwe, zostaną przewidziane kary. Dodatkowo dostawcy będą mieli obowiązek stałej aktualizacji danych kontaktowych oraz świadczonych usług. Każda płatna usługa będzie musiała być zgłoszona nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem jej świadczenia. W przypadku braku usługi w rejestrze, operatorzy będą musieli ją zablokować.

UKE otrzyma możliwość nakazania operatorom zablokowanie dostępu do pobierania opłat za usługi Premium, nakazania zaprzestania świadczenia usług dostawcom treści Premium oraz usunięcia informacji promocyjnych i reklam, a także nakładania na operatorów kar na brak blokowania usług Premium nie wprowadzonych do rejestru.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: premier.gov.pl; mc.gov.pl

Przewiń w dół do następnego wpisu