DAJ CYNK

Wyniki T-Mobile Polska po 2Q2018

09.08.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 6077

Ważne 5

14

Na koniec II kwartału roku T-Mobile miał 10,609 mln aktywnych kart SIM. 7,068 mln z nich stanowiły oferty abonamentowe, a 3,541 mln oferty na kartę.Na koniec II kwartału roku T-Mobile miał 10,609 mln aktywnych kart SIM. 7,068 mln z nich stanowiły oferty abonamentowe, a 3,541 mln oferty na kartę.

Rośnie liczba klientów i poziom satysfakcji

W ciągu roku liczba klientów T-Mobile Polska wzrosła o 358 tys., z czego 100 tys. tylko w II kwartale 2018 roku - 78 tys. klientów kontraktowych i 22 tys. klientów prepaid.

Na przestrzeni ostatniego roku koncentrowaliśmy się na jakości obsługi oraz doświadczeń klienta i obserwujemy pozytywne rezultaty podjętych działań. Wzrost satysfakcji klientów, fakt, że wracają do nas i zostają w T-Mobile na dłużej ma swoje odzwierciedlenie w dobrych wynikach operacyjnych firmy - powiedział Andreas Maierhofer, Prezes T-Mobile Polska. Będziemy kontynuować naszą strategię jednocześnie rozwijając portfolio usług, aby najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku móc zaoferować klientom komplet usług stacjonarnych i mobilnych dla domu.

W badaniach satysfakcji klienci najwyżej oceniają jakość usług, w tym prędkość przesyłania danych i pokrycie siecią oraz obsługę klienta, jak również zaufanie do operatora i ofertę cenową. Ma to przełożenie na wskaźnik odejść klientów kontraktowych (churn), który w tym segmencie wyniósł 0,9% bazy klientów. To wynik lepszy od analogicznego kwartału ubiegłego roku (1,1%). Ostatni raz tak niski wskaźnik odejść klientów kontraktowych T-Mobile uzyskał w III kwartale 2012 roku. Widoczne jest to również w statystykach przenoszenia numerów (MNP), gdzie T-Mobile w drugim kwartale stracił jak dotychczas najmniej numerów, pozyskując jednocześnie od innych operatorów ponad 87 tysięcy klientów i kończąc kwartał z dodatnim bilansem ponad 6 tys. kart SIM.

EBITDA wciąż w dół z powodu RLAH

Przychody T-Mobile w II kwartale 2018 roku wyniosły 1,566 mld zł, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 1,8% i w ujęciu kwartalnym o 1%. Skorygowana EBITDA wyniosła 432 mln zł (spadek o 17,7% rok do roku), a marża EBITDA wyniosła 27,4% (32,9% przed rokiem i 25,6% przed kwartałem). Za spadek EBITDA w znacznym stopniu odpowiedzialne były niższe przychody i wyższe koszty odzwierciedlające wpływ regulacji RLAH.

Wynik EBITDA to w dużej mierze krótkookresowy efekt wzrostu kosztów pośrednich, jakimi są inwestycje w rozbudowę i rewitalizację sieci sprzedaży czy poprawę jakości obsługi klienta - powiedział Juraj Andras, CFO T-Mobile Polska. Zakończenie projektów inwestycyjnych zwiększy naszą efektywność kosztową, co wraz ze stabilnymi przychodami i dobrym wynikiem operacyjnym pozwala oczekiwać polepszenia wyników w kolejnych kwartałach.

Optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów

W drugim kwartale T-Mobile rozpoczął proces zmiany sposobu wykorzystania posiadanych zasobów sieciowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Orange obie firmy przestały współdzielić częstotliwości z zakresu 900 MHz. Przełożyło się to na zwiększenie pojemności sieci 3G, pozwoliło również na uruchomienie 220 nowych stacji oferujących zasięg 3G głównie na wschodzie Polski. Drugim z projektów porozumienia jest zakończenie współdzielenia zasobów częstotliwości 1800 MHz. Dotychczas prace rozpoczęły się w 5 z 12 miast, a zakończenie projektu we wszystkich największych miastach Polski planowane jest na koniec tego roku.

Na początku 2018 roku T-Mobile testował przeznaczenie części częstotliwości z zakresu 2100 MHz pod usługi w technologii LTE. Po udanych testach operator rozwija sieć LTE2100 na obszarach miejskich, mając na koniec pierwszego półrocza blisko 1100 takich stacji. Zmiany te mają na celu wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy z każdym kwartałem coraz częściej korzystają z transmisji danych w sieci LTE.

Usługi konwergentne

T-Mobile realizuje kolejne etapy zapoczątkowanej w 2017 roku strategii przejścia od bycia operatorem usług mobilnych do dostawcy usług konwergentnych. Kolejnymi krokami tej strategii było wprowadzenie oferty FMS, a ostatnio podpisanie umowy na dzierżawę światłowodów od Orange. Obecnie trwają przygotowania techniczne, których finałem będzie pełna oferta stacjonarna T-Mobile.

Jednocześnie firma otwarta jest na nowe biznesy budowane w oparciu o posiadane już technologie. W czerwcu bieżącego roku T-Mobile podpisał porozumienie z Kazimierzem Dolnym, w ramach którego trwają przygotowania do zrealizowania kompleksowego projektu smart city. Natomiast PEC Geotermia Podhalańska S.A. będzie pierwszym przedsiębiorstwem, do którego T-Mobile, we współpracy z firmą ABARO, dostarczy kompleksowe rozwiązanie zakresu infrastruktury telemetrycznej w oparciu o technologię NB IoT.

Karty SIM

Abonament

Prepaid

Łącznie

1Q15

6,784 mln

9,010 mln

15,794 mln

2Q15

6,708 mln

9,118 mln

15,827 mln

3Q15

6,640 mln

9,056 mln

15,696 mln

4Q15

6,569 mln

5,487 mln

12,056 mln

1Q16

6,518 mln

5,303 mln

11,821 mln

2Q16

6,516 mln

5,119 mln

11,635 mln

3Q16

6,541 mln

4,680 mln

11,221 mln

4Q16

6,612 mln

4,022 mln

10,634 mln

1Q17

6,696 mln

3,533 mln

10,229mln

2Q17

6,741 mln

3,510 mln

10,251 mln

3Q17

6,797 mln

3,500 mln

10,297 mln

4Q17

6,921 mln

3,533 mln

10,454 mln

1Q18

6,990 mln

3,519 mln

10,509 mln

2Q18

7,068 mln

3,541 mln

10,609 mlnPrzychód

EBIDTA

Marża EBIDTA

1Q15

1,602 mld zł

544,1 mln zł

34,0%

2Q15

1,574 mld zł

592,7 mln zł

37,7%

3Q15

1,638 mld zł

689 mln zł

42,1%

4Q15

1,645 mld zł

601 mln zł

36,5%

1Q16

1,649 mld zł

524,8 mln zł

31,7%

2Q16

1,499 mld zł

437 mln zł

29,2%

3Q16

1,618 mld zł

542 mln zł

33,5%

4Q16

1,687 mld zł

586,716 mln zł

34,8%

1Q17

1,572 mld zł

431 mln zł

27,5%

2Q17

1,594 mld zł

525 mln zł

32,9%

3Q17

1,600 mld zł

375 mln zł

20,3%

4Q17

1,657 mld zł

450 mln zł

27,2%

1Q18

1,567 mld zł

401 mln zł

25,6%

2Q18

1,566 mld zł

432 mln zł

27,4%Minuty na klienta

Abonament

Łączny

1Q15

299

150

2Q15

311

154

3Q15

313

154

4Q15

322

172

1Q16

325

204

2Q16

334

213

3Q16

327

215

4Q16

338

232

1Q17

340

246

2Q17

330

248

3Q17

340

258

4Q17

356

269

1Q18

344

260

2Q18

333

253Przychód na klienta

Abonament

Prepaid

Łączny

Procent przychodu z usług niegłosowych

1Q15

46 zł

8 zł

21 zł

39%

2Q15

45 zł

8 zł

24,5 zł

39%

3Q15

46 zł

8 zł

25 zł

39%

4Q15

42,7 zł

8,5 zł

26 zł

40%

1Q16

43,64 zł

8,73 zł

30,55 zł

39%

2Q16

39,33 zł

8,74 zł

26,22 zł

46%

3Q16

43,38 zł

8,68 zł

30,37 zł

42%

4Q16

47,10 zł

8,56 zł

34,26 zł

42%

1Q17

42,10 zł

8,42 zł

29,47 zł

47%

2Q17

42,56 zł

12,76 zł

29,79 zł

48%

3Q17

39,04 zł

13,01 zł

30,37 zł

48%

4Q17

42,60 zł

12,78 zł

29,82 zł

50%

1Q18

37,62 zł

12,54zł

29,26 zł

-

2Q18

39,25 zł

13,08zł

30,53 zł

-Źródło tekstu: T-Mobile, wł

Komentarze
Zaloguj się