DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 3Q2016

24.10.2016

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 21

Ważne 12

0

Na koniec II kwartału Orange Polska miał 16,394 mln aktywnych kart SIM. To o 701 tys. więcej niż przed rokiem, ale też o 302 tys. mniej niż przed kwartałem.

Na koniec II kwartału Orange Polska miał 16,394 mln aktywnych kart SIM. To o 701 tys. więcej niż przed rokiem, ale też o 302 tys. mniej niż przed kwartałem.

Liczba usług komórkowych wzrosła w skali roku o 4,5% do 16,394 mln aktywnych kart SIM. Na wynik ten zapracowały abonamenty, których liczba wzrosła w ciągu roku o prawie 1 mln (12,6%) do 9,085 mln, a względem samego tylko II kwartału o 309 tys.

W przypadku pre-paidu, w skali roku odnotowano spadek bazy o 4%, do 7,309 mln aktywnych kart SIM. Względem II kwartału, Orange ubyło 589 tys. numerów w ofertach na kartę. Spadek Orange tłumaczy przede wszystkim niższą liczbą nowych aktywacji, spowodowaną wprowadzonym w lipcu obowiązkiem rejestracji.

Na koniec III kwartału Orange miał 2,473 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego. W skali roku oznacza to wzrost o 46,1%. Liczba klientów korzystających z sieci LTE osiągnęła 3,8 mln, co oznacza wzrost w trzecim kwartale o 19% względem II kwartału. Udział technologii LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych osiągnął 57%. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w mobilnym segmencie abonamentowym utrzymuje się na poziomie powyżej 100% rok-do-roku.

Skorygowane przychody spadły w III kwartale o 3,9% w stosunku rocznym (116 mln zł) do 2851 mln zł, jednocześnie jednak o 2,9% w ujęciu rocznym wzrosły przychody komórkowe - głównie dzięki wpływom ze sprzedaży sprzętu. Skorygowana EBITDA wyniosła 831 mln zł, względem 925 mln zł przed rokiem (spadek o 10,2%), natomiast skorygowana marża EBITDA spadła o 2,1 p.p. rok-do-roku do 29,1%.

Zagregowany wskaźnik ARPU z usług mobilnych obniżył się w 2 kw. o 8,2% rok-do-roku, a z usług abonamentowych o 11,0%. Liczba przyłączeń netto klientów ofert konwergentnych (38 tys.) była nieznacznie wyższa niż w poprzednim kwartale (33 tys.).

W segmencie stacjonarnego Internetu, utrata klientów netto (10 tys.) była niższa niż w ostatnich wielu kwartałach. Liczba przyłączeń netto dla usług o dużej szybkości dostępu (VDSL i FTTH) osiągnęła w III kwartale poziom 44 tys. i była nieznacznie wyższa niż w II kwartale (43 tys.).

Udział usług szybkiego Internetu w całkowitej bazie klientów (z wyłączeniem CDMA) wynosi obecnie 22% wobec 13% przed rokiem. W segmencie stacjonarnych usług głosowych, postępował strukturalny trend spadkowy: utrata łączy netto wyniosła 68 tys. wobec 61 tys. w II kwartale.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

3Q2015

3Q2016

Zmiana

Przychody grupy

2971

2851

-4,0%

EBITDA

929

831

-10,5%

EBIDTA (jako % przychodów)

31,3%

29,1%

-2,2 pp

Zysk netto

110

37

-66,4%Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

3Q15

3Q16

Zmiana

Liczba klientów komórkowych

15,693

16,394

+4,5%

postpaid

8,087

9,085

+12,6%

prepaid

7,606

7,309

-4,0%

Mobilne dostępy szerokopasmowe

1,806

2,615

+44,9%

Liczba klientów 3P (Internet, TV i VoIP)

0,547

0,527

-3,7%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

4,268

3,988

-6,5%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,131

2,025

-4,0%

Liczba klientów usług TV

0,774

0,761

-1,7% 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394


Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:

 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615


ARPU w zł (ang. Average Revenue Per User, czyli średni przychód z abonenta)

 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

16,8

62,0

83,8

38,3

2Q12

17,9

64,8

87,6

40,0

3Q12

17,0

61,7

81,6

38,0

4Q12

16,2

60,4

79,6

36,8

1Q13 (*)

14,2

60,4

75,6

34,9

2Q13 (*)

14,6

62,7

77,5

36,2

3Q13 (*) 13,8 59,2 72,2 34,2
4Q13 (*) 13,0 57,2 69,7 32,8
1Q14 (*) 11,9 55,6 68,0 31,8
2Q14 (*) 12,2 55,6 65,7 32,1
3Q14 (*) 12,7 53,3 61,2 31,4
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
1Q15 (*) 12,1 50,5 57,1 30,2
2Q15 (*) 12,9 50,0 55,0 30,6
3Q15 (*) 13,2 49,1 53,9 30,6
4Q15 (*) 12,7 47,1 49,8 29,8
1Q16 (*) 12,4 45,3 48,8 28,8
2Q16 (*) 11,9 44,3 46,8 28,1
3Q16 (*) 12,0 43,7 46,0 28,1

(*) ARPU poza Grupę.AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia ilość minut wykorzystywana przez użytkownika)

 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4CHURN (wskaźnik odejść)

 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%

Źródło tekstu: Orange, wł

Komentarze
Zaloguj się