DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 2Q2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 7538

Na koniec II kwartału Orange Polska miał 14,484 mln aktywnych kart SIM. To o 71 tys. mniej niż przed rokiem i o 116 tys. więcej niż na koniec marca.Na koniec II kwartału Orange Polska miał 14,484 mln aktywnych kart SIM. To o 71 tys. mniej niż przed rokiem i o 116 tys. więcej niż na koniec marca.

Liczba usług komórkowych spadła w skali roku o 0,5% do 14,484 mln. Jednocześnie jednak Orange odnotował 2,3% wzrost w segmencie abonamentowym do 9,790 mln (o 217 tys. kart SIM w skali roku i o 43 tys. w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Spadki dotyczą więc nadal wyłącznie ofert na kartę, ale tym razem "tylko" o 5,8%, do 4,694 mln kart SIM. Oznacza to ubytek 289 tys. kart w skali roku, ale wzrost o 73 tys. w samym II kwartale.

Na koniec II kwartału Orange miał 2,43 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej. Oznacza to niewielki spadek kwartalny, o 5 tys. aktywacji. Wzrost do 1,328 mln odnotowały tylko dostępy M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.), tymczasem liczba konsumenckich łączy zmalała o 60 tys. do 1,104 mln. Przypominamy, że od I kwartału 2017 roku Orange nie wlicza do usług mobilnych Internetu LTE działającego w strefie domowej/biurowej - trafił on do worka usług stacjonarnych.

Ostatnie miesiące to także dalszy wzrost liczby klientów konwergentnych, których na koniec II kwartału bieżącego roku było 1,436 mln. To o 32,5% więcej niż przed rokiem (1,084 mln). Około 79% tej liczby stanowią klienci indywidualni (B2C), a wskaźnik ten pozostaje mniej więcej na stałym poziomie od kilku kwartałów.

W II kwartale całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 29 tys., osiągając poziom 2,51 mln. Utrata łączy ADSL (o 40 tys. do 1,238 mln) została z niewielką nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego (o 69 tys. przyłączeń). Na koniec czerwca, liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 286 tys. (wzrost o 38 tys.), a docierały one do ponad 2,9 mln gospodarstw domowych - w II kwartale zasięg zwiększył się o 228 tys. gospodarstw.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych Orange odnotował kolejne już spadki - z 2,738 mln na koniec marca do 2,623 mln. Jednocześnie o 43 tys. wzrosła liczba usług VoIP, osiągając na koniec kwartału 918 tys.

Zakończony kwartał przyniósł bardzo dobre wyniki sprzedaży w usługach światłowodowych, pomimo tego, że mniejsza liczba dni roboczych oraz nowo wprowadzony zakaz handlu w wybrane niedziele generalnie nie sprzyjały działalności handlowej. Do naszej sieci światłowodowej przyłączyliśmy netto 39 tys. klientów, co stanowi najlepszy wynik kwartalny w historii. Po raz kolejny, ponad 80% wszystkich nowych przyłączeń brutto stanowili nowi klienci Orange Polska, co potwierdza, że nadal zwiększamy udział w rynku kosztem innych operatorów. Wskaźnik penetracji usługi światłowodowej zbliżył się do 10%, a na dzień dzisiejszy usługa ta jest dostępna dla blisko 3 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Rośnie wskaźnik penetracji ofertami konwergentnymi we wszystkich naszych kluczowych usługach. Każdy klient konwergentny korzysta średnio z czterech usług i płaci nam ponad 100 zł miesięcznie. Ten średni przychód na klienta obecnie się ustabilizował, dzięki skutecznej dosprzedaży usług (na jednego klienta przypada średnio 1,8 karty SIM) oraz ukierunkowanych na wartość zmianom, jakie wprowadziliśmy w ofercie Orange Love - powiedział Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu Orange Polska.

Przychody grupy spadły w ujęciu rocznym o 2,6%, osiągając 2,766 mld zł (tyle samo co w I kwartale 2018 roku). Zysk netto spadł w ujęciu rocznym o 35,2% do 46 mln zł, natomiast w ujęciu całego I półrocza sieć odnotowała 50,9% spadek do 54 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 785 mln zł, względem 820 mln zł przed rokiem (spadek o 4,3%), natomiast skorygowana marża EBITDA spadła rok-do-roku o 0,5 p.p. do 28,4%.

Na koniec II kwartału zasięg LTE sieci Orange docierał do 99,8% populacji kraju na 99,7% terytorium Polski. Usługi LTE były świadczone za pomocą 10 531 stacji, z czego 5095 stacji pozwalało na agregację pasm (wzrost z 3916 stacji na koniec 2017 roku).
 

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

2Q2017
(MSR 18)

2Q2018
(MSR 18)

2Q2018
(MSSF 15)

Zmiana
(MSR 18)

Przychody grupy

2839

2766

2706

-2,6%

EBITDA

820

785

709

-4,3%

EBIDTA (jako % przychodów)

28,9%

28,4%

26,2%

-0,5 pp

Zysk netto

71

46

-16

-35,2

 

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

2Q2017

2Q2018

Zmiana

Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)

14,555

14,484

-0,5%

postpaid

9,574

9,790

+2,3%

prepaid

4,983

4,694

-5,8%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,323

2,506

+7,9%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3,809

3,541

-7,0%

Internet mobilny

1,334

1,104

-7,2%

M2M

1,126

1,328

+17,9%

Liczba klientów usług TV

0,792

0,900

+13,6%

liczba klientów ofert konwergentnych (1)

1,084

1,436

+32,5%

(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową.
 
 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368
2Q18 4,694 9,790 bd 14,484

Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
2Q18 7,006 2,934
* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)
Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2
2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7
1Q18 162,0 353,9 285,8
2Q18 166,3 349,7 284,7

CHURN (wskaźnik odejść)
 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%

Źródło tekstu: Orange, wł

Przewiń w dół do następnego wpisu