DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 2016 roku

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 10349

Na koniec 2016 roku Orange posiadał 15,990 mln aktywnych kart SIM, o 404 tys. mniej niż na koniec III kwartału. Jak nie trudno się domyślić, duży spadek zaliczyła baza klientów na kartę.Na koniec 2016 roku Orange posiadał 15,990 mln aktywnych kart SIM, o 404 tys. mniej niż na koniec III kwartału. Jak nie trudno się domyślić, duży spadek zaliczyła baza klientów na kartę.

Liczba usług komórkowych wzrosła w skali roku o 0,6%, z 15,906 mln do 15,990 mln. Do niewielkiego wzrostu przyczynił się wzrost bazy klientów abonamentowych, z 8,361 mln do 9,453 mln (o 13,4% więcej), który zniwelował uszczuplenie bazy klientów usług na kartę. Ich liczba spadła z 7,545 mln do 6,537 mln (spadek o 13,5%). Jest to oczywiście związane z wprowadzeniem obowiązku rejestrowania kart SIM i w taki sam sposób tłumaczy tę sytuację Orange. Mimo wszystko operator pochwalił się, że zarejestrowanych zostało 96% numerów na kartę. Wzrost liczby klientów abonamentowych jest spowodowany rosnącą popularnością ofert łączonych, w których w ramach jednego abonamentu klient może nabyć kilka kart SIM.

Liczba klientów Internetu mobilnego wzrosła w skali roku o 33,2% z 2,001 mln do 2,666 mln. Łączy się to ze wzrostem udziału transmisji danych w sieci LTE, który wzrósł w stosunku do III kwartału 2016 roku z 57% do 62%. Wzrósł również udział klientów korzystających z sieci LTE do 4,3 mln. W skali roku, wzrost mobilnej transmisji danych w przeliczeniu na jednego klienta przekroczył 100%.

Skorygowane przychody spółki wyniosły w 2016 roku 11,538 mld zł i były niższe o 2,4% w stosunku do 2015 roku (11,826 mld zł), ale przy stałym wzroście przychodów komórkowych, które wzrosły o 4,9% rok do roku. Główną tego przyczyną był przyrost klientów abonamentowych i większe przychody ze sprzedaży sprzętu. Skorygowane EBITDA wyniosła 3,163 mld zł, co również jest spadkiem w stosunku do 2015 roku, o 10,1% (spadek z 3,517 mld zł), a skorygowana marża EBITDA spadła o 2,3 p.p, z 29,7% do 27,4%. Spółka zanotowała w 2016 roku stratę netto na poziomie 1,746 mld zł, w stosunku do zysku ma poziomie 254 mln zł w 2015 roku.

Zagregowany wskaźnik ARPU (miesięczny przychód na abonenta) spadł w skali roku o 6,3% i wyniósł 28,4 zł, w tym 43,8 zł dla klientów abonamentowych i 12,2 zł dla usług na kartę.

Na rynku usług stacjonarnych liczba klientów stale maleje. Liczba klientów stacjonarnych usług głosowych spadła o 6,2%, z 4,194 mln do 3,932 mln, a liczba klientów Internetu spadła o 3,3%, z 2,105 mln do 2,015 zł.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

2015

2016

Zmiana

Przychody grupy

11,840

11,538

-2,6%

EBITDA

3,431

3,163

-7,8%

EBIDTA (jako % przychodów)

29%

27,4%

-1,6 pp

Zysk netto

254

-1,746

nd.Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

2015

2016

Zmiana

Liczba klientów komórkowych

15,906

15,990

+0,6%

postpaid

8,361

9,453

+13,4%

prepaid

7,545

6,537

-13,5%

Mobilne dostępy szerokopasmowe

2,001

2,666

+33,2%

Liczba klientów 3P (Internet, TV i VoIP)

0,507

0,543

3,7%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

4,194

3,932

-3,3%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,105

2,015

-3,3%

Liczba klientów usług TV

0,787

0,766

-2,66 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990


Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:

 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666


ARPU w zł (ang. Average Revenue Per User, czyli średni przychód z abonenta)

 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

16,8

62,0

83,8

38,3

2Q12

17,9

64,8

87,6

40,0

3Q12

17,0

61,7

81,6

38,0

4Q12

16,2

60,4

79,6

36,8

1Q13 (*)

14,2

60,4

75,6

34,9

2Q13 (*)

14,6

62,7

77,5

36,2

3Q13 (*) 13,8 59,2 72,2 34,2
4Q13 (*) 13,0 57,2 69,7 32,8
1Q14 (*) 11,9 55,6 68,0 31,8
2Q14 (*) 12,2 55,6 65,7 32,1
3Q14 (*) 12,7 53,3 61,2 31,4
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
1Q15 (*) 12,1 50,5 57,1 30,2
2Q15 (*) 12,9 50,0 55,0 30,6
3Q15 (*) 13,2 49,1 53,9 30,6
4Q15 (*) 12,7 47,1 49,8 29,8
1Q16 (*) 12,4 45,3 48,8 28,8
2Q16 (*) 11,9 44,3 46,8 28,1
3Q16 (*) 12,0 43,7 46,0 28,1
4Q16 (*) 12,6 41,9 44 28,5

(*) ARPU poza Grupę.AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia ilość minut wykorzystywana przez użytkownika)

 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7CHURN (wskaźnik odejść)

 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł

Przewiń w dół do następnego wpisu