DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 1Q2018

26.04.2018

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 8087

Ważne 5

3

Na koniec I kwartału Orange Polska miał 14,368 mln aktywnych kart SIM. To o 904 tys. mniej niż przed rokiem, i o 56 tys. mniej niż na koniec 2017 roku.Na koniec I kwartału Orange Polska miał 14,368 mln aktywnych kart SIM. To o 904 tys. mniej niż przed rokiem, i o 56 tys. mniej niż na koniec 2017 roku.

Liczba usług komórkowych spadła w skali roku o 5,9% do 14,358 mln. Jednocześnie jednak Orange odnotował 3,1% wzrost w segmencie abonamentowym do 9,747 mln (o 295 tys. kart SIM w skali roku i o 21 tys. w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Spadki po raz kolejny dotyczą więc tylko ofert na kartę, tym razem o 20,6% do 4,621 mln kart SIM. Oznacza to ubytek 1,199 mln kart w skali roku, w tym tylko 77 tys. w I kwartale.

Na koniec I kwartału Orange miał 2,437 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej. Jest to wynik nieznacznie niższy niż na koniec 2017 roku (spadek o 19 tys.). Dostępy M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.) odnotowały wzrost do 1,273 mln, natomiast liczba konsumenckich łączy zmalała do 1,164 mln. Liczba klientów internetu mobilnego po raz kolejny się zmniejszyła, wskutek zwrotu ku ofertom bezprzewodowego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Podobnie jak w przypadku dostępu szerokopasmowego, na ewolucję liczby klientów nie objętych konwergencją wpłynęła migracja do ofert konwergentnych i konkurencja na rynku.

W I kwartale całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 39 tys., osiągając poziom 2,477 mln. Utrata łączy ADSL (o 46 tys. do 1,278 mln) została z nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego (o 85 tys. przyłączeń). Na koniec marca, liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 248 tys. (wzrost o 34 tys.), a docierały one do prawie 2,7 mln gospodarstw domowych.

Dzięki inwestycjom w jakość oferty telewizyjnej oraz koncentracji na konwergencji, baza klientów płatnej telewizji nadal rosła. W wyniku 27 tys. przyłączeń netto w I kwartale, liczba klientów usług TV zwiększyła się o 13% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 875 tys.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto była w I kwartale niemal stabilna i wyniosła 71 tys. Wynikało to ze wzrostu w usługach telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy przyspieszyła, co wynikało z niekorzystnych trendów strukturalnych na rynku.

Przychody grupy spadły w ujęciu rocznym o 1,8%, osiągając 2,766 mld zł. Zysk netto spadł w ujęciu rocznym o 79,5% do 8 mln zł. EBITDA wyniosła 746 mln zł, względem 748 mln zł przed rokiem (spadek o 0,3%), natomiast marża EBITDA wzrosła rok-do-roku o 0,5 p.p. do 27,0%.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

1Q2017
(MSR 18)

1Q2018
(MSR 18)

1Q2018
(MSSF 15)

Zmiana
(MSR 18)

Przychody grupy

2818

2766

2710

-1,8%

EBITDA

748

746

674

-0,3%

EBIDTA (jako % przychodów)

26,5%

27,0%

24,9%

0,5 pp

Zysk netto

39

8

-50

-79,5


Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

1Q2017

1Q2018

Zmiana

Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)

15,272

14,368

-5,9%

postpaid

9,452

9,747

+3,1%

prepaid

5,820

4,621

-20,6%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,269

2,477

+9,2%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3,859

3,613

-6,4%

Internet mobilny

1,364

1,164

-14,7%

M2M

1,079

1,273

+18,0%

Liczba klientów usług TV

0,775

0,875

+12,9%

liczba klientów ofert konwergentnych (1)

0,938

1,376

+46,7%

(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową.

 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368

Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)
Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7
1Q18 162,0 353,9 285,8

CHURN (wskaźnik odejść)
 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%

Źródło tekstu: Orange

Komentarze
Zaloguj się