DAJ CYNK

Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za 2019 rok: 2 miliony klientów multiplay, spadki i budowa sieci 5G

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Grupa Cyfrowy Polsat podsumowała swoje finansowe i operacyjne osiągnięcia za rok 2019. Operator udaje ten okres za udany, a za najważniejsze dokonania wymienia między innymi rozwój usług łączonych, stworzenie platformy OTT oraz rozpoczęcie budowy pierwszej komercyjnej sieci 5G. Grupa szczyci się  też rekordowo niskim wskaźnikiem odejść klientów.

Klienci  Cyfrowego Polsatu korzystali na koniec roku 2019 z 17 386 252 usług (RGU), co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do roku 2018. 

W 2019 roku Grupa Cyfrowy Polsat, na koniec czwartego kwartału, odnotowała w ujęciu rocznym zarówno wzrost liczby usług RGU w ofertach abonamentowych, jak i spadki:

  • telewizja – spadek o 1,2%, do 5 038 448
    • w tym usługa Multiroom wzrost o 2,8%, do 1 192 984,
  • telefonia komórkowa – wzrost o 7,5%, do 7 894 581
  • Internet – spadek o 1,1%, do 1 795 729.

W ujęciu rocznym, według danych za czwarty kwartał spadła też liczba klientów kontraktowych – o 1,2% do 5 637 734, przy jednoczesnym wzroście o 11,0 % w ofertach multiplay do 1 993 287.  Wzrósł średni przychód na klienta (ARPU) – o 1,9% do poziomu 85,6 PLN. Wskaźnik odejść Churn wyniósł 6,4%, czyli zmniejszył się o 1,2 p.p. w stosunku do 4Q 2018. 

Zobacz: Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat po 2018 roku - wzrost liczby usług abonamentowych i przychodów, spadek liczby klientów

W 2019 roku nastąpił wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta kontraktowego – o 4,5% r/r, a każdy klient korzystał średnio z 2,61 usługi z portfolio Grupy.

Odnieśliśmy duży sukces na rynku multiplay. Po blisko sześciu latach od uruchomienia, program smartDOM jest największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny. Korzysta z niego już ponad 2 miliony klientów, a łączna liczba posiadanych przez nich usług przekracza 6 milionów - komentuje Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. - Łącznie świadczymy ponad 14,7 mln usług kontraktowych, a wskaźnik rezygnacji klientów ponownie się obniżył i osiągnął rekordowo niski poziom 6,4% w skali roku. Co szczególnie cieszy, Plus był liderem przenoszenia numerów, dzięki czemu jest najczęściej wybieranym operatorem w Polsce.


Liczba usług przedpłaconych spadła o 0,4% r/r i na koniec czwartego kwartału wynosiła 2 657 494. W płatnej telewizji operator szczyci się wzrostem o 68,5% do 161 208. Spadła, o 0,3% r/r, liczba usług telefonii komórkowej, do poziomu 2 415 819. Duży spadek w porównaniu do 4Q 2018 – o 36,8% - miał też miejsce w usługach internetu, do 80 467. ARPU na usługę prepaid w ujęciu r/r pozostaje niezmienne i wynosi 20,3 PLN, chociaż spadło w porównaniu do trzeciego kwartału

Zobacz: Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za 3Q2019 - usługi łączone (multiplay) cieszą się coraz większym zainteresowaniem

W 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu przetransferowali ok. 1,1 EB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 82% mieszkańców kraju. 

Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,2% (10,4% kanału głównego oraz 13,8% kanałów tematycznych) w IV kwartale i 24,3% (11,0% kanału głównego i 13,3% kanałów tematycznych) w całym 2019 r. 

Zobacz: Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat po 2Q2019 - coraz więcej klientów usług łączonych

Poza wdrożeniem koncepcji „TV/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie”, operator wśród swoich osiągnięć wymienia rozszerzenie oferty sportowej premium oraz podpisanie umowy JV z Discovery i TVN z intencją stworzenia wspólnej platformy OTT agregującej polskojęzyczny kontent.

W 2019 roku w myśl naszej idei strategicznej „Telewizja/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie” konsekwentnie pracowaliśmy nad rozwojem naszych usług tak, by były dostępne dla wszystkich polskich rodzin, w wygodny sposób i w różnych technologiach. Wprowadziliśmy dwie nowe usługi telewizyjne dostępne za pośrednictwem Internetu – telewizję kablową w technologii IPTV i telewizję internetową z dekoderem OTT. Z kolei dzięki dostępowi do infrastruktury Netii rozpoczęliśmy sprzedaż Internetu stacjonarnego – także w technologii światłowodowej o prędkości do 1 Gb/s – który dociera do 2,7 mln domów w całej Polsce – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. 

Najważniejsze dane finansowe za IV kwartał i cały 2019 r.    

  • EBITDA: 4,2 mld zł,
  • marża EBITDA: 36%,
  • zysk netto: 1,1 mld zł,
  • wolne przepływy pieniężne: 1,3 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
  • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,90x (z wyłączeniem MSSF 16).

Operator odnotował rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym w 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 9 896 mln zł (zmiana r/r 7%), EBITDA - 3 142 mln zł (zmiana 0%), marża EBITDA 31,7% (spadek o 2,4 p.p.). 

Grupa Cyfrowy Polsat za udaną uznaje zakończoną fazę testów technologii 5G. Operator rozpoczął  budowę komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Została również nawiązana współpraca strategiczna z Asseco, która wzmocni Grupę w obszarze IT, kluczowym do świadczenia rozwijanych usług.

Bardziej szczegółowe podsumowanie ubiegłego roku w Grupie Cyfrowy Polsat znajduje się w tej prezentacji. A oto tabelki z historycznymi danymi:

Karty SIM Abonament Prepaid Internet
(abonament)
Internet
(prepaid)
Łącznie
1Q2015 6,553 mln 3,776 mln 1,439 mln 0,193 mln 11,957 mln
2Q2015 6,532 mln 3,972 mln 1,483 mln 0,193 mln 11,933 mln
3Q2015 6,505 mln 3,685 mln 1,517 mln 0,231 mln 11,939 mln
4Q2015 6,517 mln 3,592 mln 1,595 mln 0,231 mln 11,934 mln
1Q2016 6,536 mln 3,496 mln 1,647 mln 0,256 mln 11,936 mln
2Q2016 6,536 mln 3,473 mln 1,667 mln 0,284 mln 11,971 mln
3Q2016 6,617 mln 3,223 mln 1,722 mln 0,260 mln 11,822 mln
4Q2016 6,730 mln 2,972 mln 1,757 mln 0,219 mln 11,679 mln
1Q2017 6,785 mln 2,646 mln 1,766 mln 0,184 mln 11,382 mln
2Q2017 6,811 mln 2,617 mln 1,773 mln 0,181 mln 11,381 mln
3Q2017 6,865 mln 2,624 mln 1,783 mln 0,193 mln 11,464 mln
4Q2017 6,932 mln 2,579 mln 1,809 mln 0,178 mln 11,498 mln
1Q2018 6,998 mln 2,539 mln 1,814 mln 0,169 mln 11,520 mln
2Q2018 7,098 mln 2,546 mln 1,804 mln 0,163 mln 11,611 mln
3Q2018 7,209 mln 2,550 mln 1,810 mln 0,152 mln 11,723 mln
4Q2018 7,345 mln 2,424 mln 1,815 mln 0,127 mln 11,712 mln
1Q2019 7,452 mln 2,388 mln 1,801 mln 0,111 mln 11,752 mln
2Q2019 7,598 mln 2,418 mln 1,795 mln 0,102 mln 11,913 mln
3Q2019 7,752 mln 2,443 mln 1,802 mln 0,093 mln 12,090 mln
4Q2019 7,895 mln 2,416 mln 1,796 mln 0,080 mln 12,107 mln
 
  Przychód Zysk netto EBIDTA Marża EBIDTA
1Q2015 2,329 mld zł 170,9 mln zł 896,6 mln zł 38,5%
2Q2015 2,469 mld zł 305 mln zł 977 mln zł 39,6%
3Q2015 2,415 mld zł 502,5 mln zł 930 mln zł 38,5%
4Q2015 2,610 mld zł 186 mln zł 891 mln zł 33,8%
1Q2016 2,364 mld zł 179 mln zł 846 mln zł 35,8%
2Q2016 2,443 mld zł 231 mln zł 935 mln zł 38,3%
3Q2016 2,110 mld zł 270 mln zł 957 mln zł 40,1%
4Q2016 2,535 mld zł 342 mln zł 902 mln zł 35,6%
1Q2017 2,389 mld zł 271 mln zł 929 mln zł 38,9%
2Q2017 2,470 mld zł 282 mln zł 964 mln zł 39,0%
3Q2017 2,391 mld zł 235 mln zł 851 mln zł 35,6%
4Q2017 2,579 mld zł 157 mln zł 873 mln zł 33,9%
1Q2018 2,346 mld zł 292 mln zł 890 mln zł 37,9%
2Q2018 2,603 mld zł 231 mln zł 946 mln zł 36,1%
3Q2018 2,735 mld zł 227 mln zł 920 mln zł 33,6%
4Q2018 3,002 mld zł 66,1 mln zł 941 mln zł 31,4%
1Q2019* 2,792 mld zł 300 mln zł 1,038 mld zł 38,2%
2Q2019* 2,923 mld zł 269 mln zł 1,076 mld zł 36,8%
3Q2019* 2,892 mld zł 236,5 mln zł 1,021 mld zł 35,3%
4Q2019* 3,069 mld zł 311,9 mln zł 1.062 mld zł 32,7%

*) Dane według nowego standardu MSSF 16

Przychód na klienta Abonament Prepaid
1Q2015 85,8 zł 17,3 zł
2Q2015 87,0 zł 18,3 zł
3Q2015 88,1 zł 19,0 zł
4Q2015 88,3 zł 18,5 zł
1Q2016 87,0 zł 17,7 zł
2Q2016 88,4 zł 18,9 zł
3Q2016 88,6 zł 18,7 zł
4Q2016 90,7 zł 19,2 zł
1Q2017 89,1 zł 18,7 zł
2Q2017 89,6 zł 20,5 zł
3Q2017 88,4 zł 20,2 zł
4Q2017 89 zł 20,1 zł
1Q2018 81,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł
2Q2018 82,9 zł (MSSF 15) 20,4 zł
3Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,8 zł
4Q2018 84,0 zł (MSSF 15) 20,3 zł
1Q2019 82,9 zł (MSSF 15) 20,1 zł
2Q2019 83,4 zł 20,8 zł
3Q2019 84,8 zł 20,8 zł
4Q2019 85,6 zł 20,3 zł

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News