DAJ CYNK

82% gospodarstw domowych w Polsce ma komputer, a 78% szerokopasmowy Internet

23.10.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5267

Ważne 4

1

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r."Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r."

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku w 81,8% polskich gospodarstw domowych była co najmniej jedna osoba w wieku 16-74 lat z co najmniej jednym komputerem. To o 1,7 p. proc. więcej niż w roku ubiegłym i o 4,7 p. proc. więcej niż w roku 2014.W bieżącym roku 81,9% gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu (o 1,5 p. proc. więcej niż rok wcześniej), a 77,6% gospodarstw dysponowało łączami szerokopasmowymi (wzrost o 1,9 p. proc. w stosunku do roku 2016). Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do Internetu częściej miały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę stopień urbanizacji, wskaźnik dostępu do Internetu najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych.

Głównymi przyczynami nieposiadania dostępu do Internetu w polskich gospodarstwach domowych w 2017 roku były brak potrzeby korzystania z niego 67,6%), brak odpowiednich umiejętności (54,2%) oraz zbyt wysokie koszty sprzętu (26,9%) oraz dostępu do Internetu (18,7%).Według danych GUS-u, w 2017 roku 59,5% Polaków miało smartfony. Cieszą się one największym powodzeniem wśród osób w wieku 16-24 lat (91,5%), przy czym tego typu urządzenie ma 100% młodych osób z wykształceniem wyższym. Najmniej osób ze smartfonem jest w grupie wiekowej 55-74 lata (23,7%), gdzie także wyraźnie dominują osoby z wykształceniem wyższym (54,7%).W przypadku przedsiębiorstw, 94,8% z nich ma dostęp do Internetu, przy czym największy odsetek jest wśród firm dużych, zatrudniających co najmniej 250 osób (99,7%), a najmniejszy wśród małych (93,8%). 94,6% przedsiębiorstw ma szerokopasmowe łącze internetowe (stałe lub mobilne).Największe firmy przodują także w korzystaniu z chmury obliczeniowej (37,1%), posiadaniu strony WWW (91,9%) oraz handlu elektronicznym (67,8% przedsiębiorstw składa w ten sposób zamówienia, a 36,4% przyjmuje).Zobacz: pełna treść raportu "społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r."

Źródło tekstu: GUS

Przewiń w dół do następnego wpisu