DAJ CYNK

Tarcza antykryzysowa 3.0 to okazja, by podmienić prezesa UKE

Dodane przez: Xyrcon

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 8788

Obrady Sejmu

Kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostanie przerwana przez Sejm, z pominięciem Senatu. Taka zmiana znalazła się w ostatniej chwili w Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 to dokument, mający wesprzeć gospodarkę. Zapisów o rynku telekomunikacyjnym jest tam sporo, ale podczas sejmowej Komisji Finansów Publicznych pojawił się punkt zupełnie niespodziewany w miejscu całkiem dla niego nieodpowiednim.

Zmiana prezesa UKE w trybie natychmiastowym

Między punktami 60 i 61, które dotyczą Instytutu Pileckiego, zgłoszona została poprawka 60a. Ma ona natychmiast zakończyć aktualną kadencję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Poprawka ma podobno zapewnić zgodność z zapisami Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, który mówi coś zupełnie innego.

Oto pełna treść poprawki 60a, a po zmianach Art. 63. pkt 1, zgłoszonej podczas obrad Komisji Finansów Publicznych (wytłuszczenie redakcji):

Kadencja prezesa UKE, przypadająca na lata 2016-2021 ulega skróceniu i kończy się po upływie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy. Prezes Rady Ministrów w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydata na prezesa UKE.

Pełny tekst znajduje się w sprawozdaniu z obrad. Porównajmy ten punkt z fragmentem Artykułu 7 (punkt 2) Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (pełna treść):

Państwa członkowskie zapewniają, aby szefów krajowych organów regulacyjnych lub, w stosownych przypadkach, członków organu kolegialnego pełniącego tę funkcję w krajowym organie regulacyjnym, lub ich zastępców, można było odwołać w trakcie ich kadencji tylko wtedy, gdy przestaną oni spełniać warunki określone w niniejszym artykule.

Kolejny punkt gwarantuje osobie odwołanej prawo do otrzymania uzasadnienia decyzji. Ponadto uzasadnienie ma zostać podane do wiadomości publicznej.

Zobacz: Co by tu jeszcze opodatkować? Może Netfliksa i inne serwisy VoD…?
Zobacz: Rządowy projekt nowelizacji Tarczy Antykryzysowej przyjęty ostatecznie przez Sejm

Artykuł przemycony w Tarczy Antykryzysowej 3.0 jest całkowicie sprzeczny z postanowieniami dyrektywy europejskiej. Punkt ten kończy kadencję prezesa UKE „bo tak”. Jeśli uzasadnienie decyzji powstanie, da się je zamknąć w jednym zdaniu.

Poprawka została przyjęta mimo sprzeciwu. 28 głosujących było za, a 17 przeciw.

Jakby tego było mało, podczas tego samego posiedzenia przyjęta została poprawka 68a, zmieniająca zasady aukcji częstotliwości dla 5G. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas nowa aukcja z nowymi wymaganiami. Operatorzy są bezsilni. Podczas konferencji Orange, gdy operator prezentował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku, usłyszałam komentarz: ze spokojem czekamy na wyjaśnienie sytuacji i ewentualne powtórzenie procesu.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: MSZ / Flickr

Źródło tekstu: Wyborcza, Telko.in, WhatNext

Przewiń w dół do następnego wpisu