DAJ CYNK

e-Doręczenia staną się obowiązkowe. Znamy harmonogram

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Poczta Polska wdraża e-doręczenia. Znamy harmonogram

W tym roku podmioty publiczne oraz nowo zarejestrowane firmy będą musiały korzystać z doręczeń elektronicznych, tak zwanych e-doręczeń. Oto harmonogram wdrożenia.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego umożliwia prowadzenie wiążącej, elektronicznej korespondencji. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu, pismo zostanie przesłane w formie cyfrowej na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). W przypadku komunikacji z podmiotami publicznymi będzie to realizowane za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), natomiast w komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Q-Doręczenia).

Harmonogram wprowadzania e-doręczeń

29 maja 2023 roku został wydany komunikat, w którym ustalono, że obowiązek korzystania z e-doręczeń wejdzie w życie 10 grudnia 2023 roku. Od tego dnia z doręczeń elektronicznych będą musiały korzystać:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • organy władzy publicznej, inne niż wskazane powyżej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego),
 • Zawody zaufania publicznego:
  • adwokat wykonujący zawód,
  • radca prawny wykonujący zawód,
  • doradca podatkowy wykonujący zawód,
  • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,
  • rzecznik patentowy wykonujący zawód,
  • notariusz wykonujący zawód,
  • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe,
 • podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Kolejne podmioty będą miały obowiązek korzystania z e-doręczeń nieco później:

 • od 1 stycznia 2024 roku:
  • podmioty niepubliczne wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • od 10 marca 2024 roku:
  • podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 10.12.2023 r.,
 • od 1 stycznia 2025 roku:
  • podmioty publiczne, inne niż wymienione wyżej,
 • od 30 września 2025 roku:
  • podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 30.01.2023 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę,
 • od 30 września 2026 roku:
  • podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 10.12.2023 r.
 • od 1 października 2029 roku:
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (obowiązek stosowania przepisów w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej),
  • sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Więcej informacji o e-doręczeniach można uzyskać pod tym adresem.

Zobacz: Rząd ukryje na co wydaje pieniądze Polaków. Jest ustawa
Zobacz: mDowód. Urzędy w Polsce mają obowiązek uznawać ten dokument

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji, Poczta Polska