DAJ CYNK

Grupa Polsat Plus straciła część klientów. Wyniki za III kwartał 2022 roku

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Grupa Polsat Plus

Finansowe wyniki za trzeci kwartał podała również Grupa Polsat Plus. Operator chwali się dynamicznym rozwojem, inwestycjami i ofertą z serwisem Disney+, chociaż z drugiej strony zauważalna jest lekka stagnacja w części usług.

W swoim komunikacie prasowym na temat wyników operacyjnych i finansowych za trzeci kwartał Grupa Polsat Plus wymienia swoje sukcesy dotyczące rozwoju usług multiplay, mediowych oraz farm wiatrowych i technologii zielonego wodoru. Jednocześnie jest to trzeci kwartał, gdy operator traci klientów części usług, w tym telewizji i telefonii pre-paid, choć nie są to liczby alarmujące.

Zobacz: Play ma coraz więcej klientów i rosnące przychody. Wyniki za 3Q2022

Segment usług B2C i B2B

Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i internetu, a 2,5 mln klientów korzysta z ofert łączonych. Podobne dane operator podawał już w poprzednich kwartałach, jednak widać, jest to też już trzeci kwartał malejącej liczby klientów w niektórych usługach.

I tak na koniec trzeciego kwartału 2022 Polsat Plus miał 13,341 mln indywidualnych usług (RGU) abonamentowych, przy liczbie 13,349 mln w poprzednim okresie i 13,379 w pierwszym kwartale. Kontraktowych usług telefonii komórkowej było na koniec okresu 6,232 mln, co oznacza wzrost o 2 tys. (z 6,230 mln), a w skali roku o 50 tys. (0,8%)

Zmniejszyła się za to liczba usług płatnej telewizji – z 5,117 do 5,106 mln. W skali roku jest to już o 200 tys. mniej. Spadek usług TV operator tłumaczy m.in. zmianą strategii, która zakłada oferowanie serwisów wideo w wersji on-line. Za swój sukces Grupa uznaje oferty z serwisem Disney+ w Polsat Box, sieci Plus, Netii i Polsat Box Go.

Jak liczba usług RGU przekłada się na liczbę kontraktowych klientów indywidualnych B2C? Na koniec okresu było ich 5,967 mln w porównaniu do 5,990 mln na koniec 2Q. ARPU na klienta B2C wynosi 71,3 zł. Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) utrzymuje się na poziomie 6,8% w skali roku

Łączna liczba usług pre-paid w ciągu trzeciego kwartału wzrosła z 2,772 do 2,832, jednak jest to zasługa usług TV, za to telefonia komórkowa spadła z 2,655 mln do 2,536 mln. ARPU na jedną usługę RGU w prepaidzie wynosi 17,9 zł.

Grupa Polsat Plus na koniec trzeciego kwartału miała też 69,1 tys. klientów biznesowych z ARPU w wysokości 1425 zł.

Jednocześnie operator chwali się wzrostem liczby klientów usług multiplay o 20 tys. w skali roku. Na koniec trzeciego kwartału było ich 2,465 mln wobec 2,460 mln w drugim kwartale.

Klienci GPP przetransferowali w pierwszych 9 miesiącach ok. 1475 PB danych, co oznacza wzrost o 13% r/r. 

Rozwój projektów z obszaru energii odnawialnej

Grupa Polsat Plus dużo inwestuje też w nowy obszar Czystej Energii, realizowany wspólnie z ZE PAK. W III kwartale m.in.:

  • nabyty został kolejny projekt farmy wiatrowej w Drzeżewie – aktualnie realizowanych jest 5 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy >190 MW,
  • farma Brudzew w ciągu 9 miesięcy wyprodukowała niemal 70 MWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, która zasilała sieć nadajników Plusa, wkrótce farma zostanie rozbudowana o kolejne 12,4 MWp mocy,
  • inwestycje w zielony wodór – trwa instalacja pierwszego elektrolizera o mocy 2,5 MW, który będzie w stanie wyprodukować 1000 kg wodoru dziennie,
  • zawarto umowę z NEL Hydrogen Dania na dostawę urządzeń do siedmiu stacji tankowania wodoru, rozpoczęła się budowa pierwszej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w Warszawie.

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w III kw. o 7,9% do blisko 3,3 mld zł. Zysk netto osiągnął poziom 231 mln zł. Jest to poziom o 92,7% niższy niż przed rokiem, na co wpłynęło przede wszystkim ujęcie w Q3 2021 zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura (NetCo).

Skorygowana EBITDA wyniosła 840 mln zł, a wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy ponad 1,05 mld zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia kształtuje się poziomie 2,64x (dług netto/EBITDA LTM).  

Koszty Grupy w 3Q 2022 wyniosły 2,877 mln zł i wzrosły r/r o 10,8%. Na ich wysokość miały wpływ w głównej mierze: 

  • wyższe koszty treści TV, w tym produkcji własnej i amortyzacji praw sportowych (m.in. organizacja Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn), 
  • wzrost kosztu własnego sprzedanego sprzętu przede wszystkim w efekcie wzrostu udziału droższych modeli smartfonów w miksie sprzedażowym.
  • wyższe koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich na skutek wyższych kosztów energii elektrycznej,
  • wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników,
  • wzrost innych kosztów, np. utrzymania nieruchomości spółki Port Praski i jej spółek zależnych. 

Zobacz: Grupa Polsat Plus: wyniki za I kwartał 2022 roku. 5G stoi w miejscu, za to rośnie Czysta Energia
Zobacz: Wyniki Grupy Polsat Plus za 2Q2022. Firma nie zwalnia tempa

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus