DAJ CYNK

47 zł średnio kosztowały usługi komórkowe w 2016 r.

24.01.2017

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 12

Ważne 3

4

UKE przedstawił wyniki badania konsumenckiego, przeprowadzonego w listopadzie 2016 r.

UKE przedstawił wyniki badania konsumenckiego, przeprowadzonego w listopadzie 2016 r. Podczas badania respondenci zaprezentowali opinie na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych takich jak: telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, Internet mobilny, Internet stacjonarny oraz usługi wiązane.

Klienci indywidualni

Najpopularniejszą usługą telekomunikacyjną jest telefonia komórkowa. Korzystało z niej 87,5% ankietowanych. Drugą pod względem popularności usługą był internet (61,6% badanych). Jedynie 16,9% badanych zadeklarowało korzystanie z telefonii stacjonarnej.Większość badanych będących użytkownikami telefonii komórkowej korzystało ze smartfonów (58,6%). Średni koszt korzystania z usługi telefonii komórkowej w 2016 r. kształtował się na poziomie 47 zł i był niższy o 2 zł w porównaniu do 2015 r. Ponad 66% badanych korzystających z usług pre-paid zarejestrowało swoją kartę SIM.

51,8% użytkowników korzysta z telefonii stacjonarnej z przyzwyczajenia. Około 20% badanych posiadających telefon stacjonarny stwierdziło, że potrzebuje dostępu do usług telefonicznych, ponieważ nie posiada telefonu komórkowego.Za usługi głosowe w sieciach stacjonarnych badani płacili średnio 46 zł miesięcznie. Było to o 1 zł więcej niż rok wcześniej, ale o 5 zł mniej niż w roku 2014.

W przypadku internetu badani korzystali często z wielu rodzajów dostępu. Najczęściej był to internet stacjonarny (62,4%). Uczestnicy badania łączyli się z siecią także za pomocą internetu mobilnego w telefonie (47,2%) lub z wykorzystaniem innego urządzenia (26,3%). Ankietowani wykorzystują internet do: przeglądania stron internetowych (86,4% osób korzystało z tej możliwości przynajmniej kilka razy w tygodniu), aktywności na portalach społecznościowych (67,6%) oraz wysyłania i odbierania maile (65,2%).Opłaty za usługę dostępu do internetu stacjonarnego kształtowały się średnio na poziomie 51 zł miesięcznie (o 5 zł mniej niż w 2015 r.). Koszty ponoszone przez badanych z tytułu korzystania z mobilnego dostępu były niższe i wyniosły 48 zł (o 7 zł mniej niż w 2015 r.).

Większość badanych podejmowała działania wspierające bezpieczeństwo w sieci. Blisko 61% korzystało z programów pozwalających zabezpieczyć komputer przed potencjalnym zagrożeniem. Ponad 45% badanych wiedziało jak sprawdzić czy połączenie z internetem, które jest wykorzystywane, jest bezpieczne.Tylko około 12% badanych uznało, że umowy abonenckie są niezrozumiałe. Wynika to w ich opinii głównie z trudnego języka i zawiłych przepisów (71,1%). Niewielki odsetek badanych korzystał z usług wiązanych. Tylko 14% respondentów zadeklarowało, że posiada taką usługę.

Klienci indywidualni 50+

W grupie badanych 50+ najwięcej osób korzysta z telefonii komórkowej (79,8%). Na drugim miejscu znalazł się internet (40,2%). Osoby w wieku ponad 50 lat stosunkowo rzadko korzystają z telefonii stacjonarnej (29,4%).

Głównymi powodami korzystania z telefonu stacjonarnego są: przyzwyczajenie (61,9%), znajomość numeru przez rodzinę i znajomych (40,5%), prostota obsługi (26,5%).

Blisko 58% badanych posiadających telefon stacjonarny nie zrezygnowałoby z tej usługi. Z kolei 69% badanych wystarcza telefon komórkowy i dlatego nie zdecydowali się na korzystanie z telefonu stacjonarnego..

Ponad 90% badanych posiadających telefon komórkowy uznało, że telefonia komórkowa jest dla nich ważna. Usługę tę badani wykorzystywali najczęściej w celu wykonywania połączeń głosowych na numery komórkowe (71,6% badanych wykonywało takie połączenia przynajmniej kilka razy w tygodniu) oraz do wysyłania SMS-ów (47,9%).

Osoby niekorzystające z telefonu komórkowego jako powód wskazywały najczęściej, fakt posiadania telefonu stacjonarnego, który wystarcza im na co dzień (41,1%), brak potrzeby (30,7%) oraz brak przekonania do takich telefonów (27,2%).

Około 40% badanych w wieku 50+ korzystało z komputera. 54% z nich stwierdziło, że sami nauczyli się obsługi komputera. Większość badanych korzystało z internetu w domu (97%). 49% respondentów przyznało, że łączy się z internetem codziennie.

Wśród najważniejszych powodów korzystania z dostępu do sieci respondenci wymienili: szybkie zdobywanie informacji (63,9%), ciekawość świata (60,7%) oraz wykorzystanie Internetu jako formy kontaktu z rodziną/znajomymi (40,3%). Respondenci niekorzystający z internetu jako przyczynę podawali najczęściej: brak umiejętności (55,8%), brak potrzeby (49,6%) oraz brak odpowiedniego sprzętu (30,4%).

Zobacz: raport UKE - usługi telekomunikacyjne - klienci indywidualni
Zobacz: raport UKE - usługi telekomunikacyjne - klienci indywidualni 50+
Zobacz: raport UKE - usługi telekomunikacyjne - klienci instytucjonalni

Źródło tekstu: UKE

Tagi: uke
Komentarze
Zaloguj się