DAJ CYNK

[Aktualizacja] Wyniki Play po 3Q2020: ciąg dalszy wzrostu przychodów i skorygowanej EBITDA

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Wyniki Play 3Q2020

Fioletowy operator zaliczył kolejny udany kwartał pod względem finansowym. Play osiągnął w 3Q2020 wzrost przychodów oraz skorygowanego wskaźnika EBITDA. Przez rok przybyło prawie 3% aktywnych klientów sieci.

Play opublikował wyniki za trzeci kwartał oraz dziewięć pierwszych miesięcy 2020 roku. Pokazują one dalsze wzrosty bazy klientów fioletowej sieci, a także przychodów i rentowności.  

– Ostatni kwartał oznaczał dla nas stopniowy powrót do 'nowej normalności.' Obserwujemy powrót wyników w naszych punktach sprzedaży detalicznej do poziomu sprzed pandemii. Przychody z użytkowania nadal rosną, podczas gdy przychody z połączeń międzyoperatorskich uległy normalizacji. Sprzedaż towarów jest na zadowalającym poziomie z niewielkim deficytem w stosunku do ubiegłego roku. Podsumowując, wyniki w trzecim kwartale wykazują ciągłą poprawę i są na dobrej drodze do sprostania naszym całorocznych oczekiwaniom.

PLAY działa na pełnych obrotach – wprowadziliśmy nowe oferty mobilne dla klientów kontraktowych i usług przedpłaconych, ulepszyliśmy nasze usługi mobilne i domowe, w tym udostępnioną niedawno usługę szerokopasmowego łącza internetowego, w pełni wspierane przez charakterystyczne dla PLAY kampanie marketingowe.

W kwestii integracji Virgin Mobile podejmujemy zdecydowane kroki naprzód, jesteśmy nadal gotowi na aukcję częstotliwości 5G w paśmie C oraz kontynuujemy prace nad wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie zarządzać naszą pasywną infrastrukturą.

– powiedział Jean Marc Harion, Prezes P4

Zobacz: Play: zniżka 10 zł także w moBiLET
Zobacz: Zapłać z Play w iTaxi i zgarnij zniżkę na pierwszy przejazd

Najważniejsze dane operacyjne

Play miał na koniec poprzedniego kwartału 15,4 mln klientów (+1,9% rok do roku), w tym 12,9 mln aktywnych (+2,9% rok do roku). Udział klientów kontraktowych spadł do 66,3%, na skutek przejęcia głównie bazy klientów usług przedpłaconych Virgin Mobile Poland, podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się do poziomu 0,73% w III kwartale i 0,71% w okresie dziewięciu miesięcy. Nastąpiła też poprawa średniego ARPU do 34,3 zł, zarówno w trzecim kwartale, jak również w dziewięciu miesiącach tego roku (odpowiednio o +1,3% i +3,1% rok do roku).

Fioletowy operator miał na koniec września 2020 roku 83 tys. klientów usługi Play Now BOX TV, ponad czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Pozyskano też 2,5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca tego roku.

Play wyniki 3Q2020 dane operacyjne

Rozbudowa sieci zgodnie z założonym celem

Na koniec września w sieci Play działało 8448 stacji bazowych (+7,4% rok do roku), w pierwszych dziewięciu miesiącach roku uruchomiono 580 nowych stacji bazowych, a 223 w III kwartale. W zasięgu fioletowego 4G LTE znalazło się 99,2% populacji kraju (+0,5 p.proc. rok do roku), natomiast na koniec kwartału 48% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 61% populacji kraju. 5G Legacy jest dostępne w 58 miastach obejmujących 13,2% populacji.

Zobacz: Nowy właściciel Play sprzedaje jego maszty i wieże telekomunikacyjne

Trwa wdrażanie światłowodowego łącza dosyłowego. W okresie 9 miesięcy 2020 roku podłączono do sieci 265 nowych stacji bazowych.

Play wyniki 3Q2020 rozbudowa sieci

Najważniejsze dane finansowe

W III kwartale 2020 roku Play osiągnął przychody operacyjne w wysokości 1803 mln zł (+0,4% rok do roku), dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 2,8%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 4,9%. W rezultacie, po dziewięciu miesiącach przychody wyniosły 5 302 mln zł (+1,2% rok do roku).

Skorygowana EBITDA osiągnęła w 3Q2020 664 mln zł (+2,9% rok do roku), dzięki poprawie marży na usługach o 35 mln zł w ujęciu rocznym, w znacznym stopniu zneutralizowanej przez wyższe o 19 mln zł rok do roku koszty ogólne, administracyjne oraz pozostałe, przy zasadniczo stabilnej marży na sprzedaży towarów (+2 mln zł rok do roku). Po dziewięciu miesiącach 2020 roku skorygowana EBITDA wyniosła 1901 mln zł (+1,9% rok do roku).

Zysk netto w miesiącach lipiec - wrzesień tego roku wzrósł do 270 mln zł (+15,7% rok do roku) i do 715 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+2,1% rok do roku), odzwierciedlając głównie niższe koszty finansowe netto i niższy podatek dochodowy.

Gotówkowe nakłady inwestycyjne w III kwartale wyniosły 269 mln zł (+34,6% rok do roku) oraz 571 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (-10,1% rok do roku), przy czym spadek rok do roku związany był z opóźnieniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, co spowodowało przesunięcie inwestycji w te częstotliwości na rok 2021 i jednocześnie przyspieszenie inwestycji w przepustowość i zasięg sieci w drugiej połowie 2020 roku.

Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) wyniosły w III kwartale 211 mln zł (-48,5% rok do roku), a w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 732 mln zł (-3,5% rok do roku). W obu przypadkach spadek odzwierciedla głównie negatywny wpływ zmian w kapitale obrotowym i wyższe podatki, dodatkowo wzmocniony wyższymi gotówkowymi nakładami inwestycyjnymi w III kwartale.

Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,58x, wobec 2,72x na koniec 2019 roku. Stało się tak dzięki solidnemu generowaniu gotówki i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo poniesionych w II kwartale wydatków na dywidendę w wys. 420 mln zł oraz wydatków na podatki za 2019 rok w wysokości 183 mln zł.

– Nasze wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku wskazują na wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego po okresie lockdownu. Jesteśmy przekonani, że sprostamy naszym zrewidowanym oczekiwaniom na cały rok. Ciągła poprawa w generowaniu skorygowanej EBITDA i FCFE ponownie zaowocowała niższym poziomem dźwigni finansowej – zadłużenie netto do skorygowanej EBITDA wyniosło 2,58x po przejściowym wzroście w II kw., spowodowanym wypłatą dywidendy i rozliczeniem podatku za 2019 rok. Naszą daleko idącą pewność siebie bazujemy również na tym, że nie zaobserwowaliśmy problemów ze ściąganiem należności gotówkowych od naszych klientów, jednakże zachowujemy ostrożność w podejściu do rezerwy na nieściągalne należności, zaksięgowanej w drugim kwartale".

– skomentował Marcin Szul, Dyrektor Finansowy P4

Play wyniki 3Q2020 dane finansowe

Tabela 1. Oczekiwania w perspektywie skutków COVID-19 oraz wyników za dziewięć miesięcy:

  Oczekiwania na rok 2020 Wyniki 9m Stan
Przychody +2-3% r/r +1,2% Wzrost poniżej pierwotnych oczekiwań ze względu na niższe wyniki sprzedaży telefonów
Skorygowana EBITDA 2,5-2,6 mld zł PLN 1,9 mld Potwierdzony
Nakłady gotówkowe 850-900 mln zł (~12% przychodów) PLN 571 mln (~11% przychodów) Potwierdzony
FCFE > 800 mln zł PLN 732 mln Potwierdzony
Dystrybucja do akcjonariuszy 40-50% wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego 45% wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego wypłacone w II kw. Potwierdzony
 

Tabela 2. Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

  Trzy miesiące zakończone
30 września
Zmiana Okres dziewięciu miesięcy zakończony
30 września
Zmiana
2019 2020 2019 2020
Przychody operacyjne 1 796 1 803 0,4% 5 241 5 302 1,2%
Zysk EBITDA 636 651 2,4% 1 850 1 878 1,6%
Skorygowana EBITDA 645 664 2,9% 1 866 1 901 1,9%
Zysk netto 233 270 15,7% 701 715 2,1%
Nakłady gotówkowe (200) (269) 34,6% (635) (571) (10,1%)
FCFE 409 211 (48,5%) 759 732 (3,5%)
 
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 107 15 392 1,9% 15 107 15 392 1,9%
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 948 10 045 1,0% 9 948 10 045 1,0%
Aktywni klienci ogółem (w tys.) 12 527 12 869 2,9% 12 527 12 869 2,9%
Aktywni klienci kontraktowi (w tys.) 8 911 9 047 1,5% 8 911 9 047 1,5%
Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.) 6 88 x14 81 54 19,8%
Odpływ kontraktów (%) 0,77% 0,73% (0,03) pp 0,74% 0,71% (0,03) pp
ARPU kontraktowe (PLN) 39,2 39,6 1,0% 38,6 39,7 2,6%
Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB) 8 446 10 761 27,4% 7 945 10 548 32,8%
             
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto) 231 223 (3,5%) 610 580 4,9%
 

 

AKTUALIZACJA

Podczas konferencji podsumowującej wyniki po 3Q2020 Jean Marc Harion, CEO Play, odniósł się do kwestii możliwości zbanowania firmy Huawei przez polski rząd wskutek przyjęcia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Szef Play powiedział, że nie widzi powodu, by na obecnym etapie orzekać bez żadnych dowodów, że oskarżenia wobec jakiegokolwiek dostawcy są zasadne. Dlatego Play zaczeka na oficjalne stanowisko rządu w tej sprawie oraz przyjęcie ostatecznej wersji ustawy i dopiero wtedy, do tego się odniesie. Przedstawił już zresztą swoją opinię w czasie konsultacji dotyczących projektu ustawy.  

Zobacz: Do widzenia, Huawei? Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafił do konsultacji

Jednocześnie szef Play podkreślił, że bezpieczeństwo 5G jest priorytetowe i operator podczas budowy swojej sieci 5G zamierza wydzielić osobną strukturę na potrzeby 5G, która pozostaje niezależna od pozostałych elementów sieci. Operator jest przygotowany na wszelkie scenariusze, by nie doszło do sytuacji, że zostanie zaskoczony rozwojem sytuacji. 

Mimo że 5G już działa, Jean Marc Harion nie chce mówić o konkretnej liczbie użytkowników 5G w Play czy liczbie sprzedanych smartfonów. Szef Play stwierdził, że widać przyrost zainteresowania tą usługą, jak również urządzeniami 5G wśród klientów, chociaż liczba użytkowników 5G jest niewielka w stosunku do całej bazy klientów. 

Play liczy, że rozwój 5G nastąpi dopiero w przyszłym roku, gdy dojdzie w końcu do rozdysponowania pasma 3,6 GHz. Operator przygotowuje się to zapowiadanej aukcji i jest gotowy technicznie do ruszenia z prawdziwym 5G, kiedy to będzie wreszcie możliwe. Na razie jednak nie chce zbyt nakłaniać klientów do oferty 5G w obecnej postaci, bo chociaż technicznie jest to 5G, to jednak pełnię obiecywanych usług 5G Play będzie w stanie dostarczyć dopiero po uzyskaniu pasma C-Band. 5G już jest, ale prawdziwe 5G dopiero nadjedzie – powiedział Jean Marc Harion. 

Szef Play odniósł się też do planów dotyczących przejętego Virgin Mobile. Play chce nie tylko utrzymać liczbę klientów tego operatora, ale jeszcze ją rozbudować, co sugeruje nowe oferty w Virgin. Klienci tej sieci są nieco inną grupą odbiorców niż klienci Play, więc Virgin Mobile powinien zostać niezależny.

Zobacz: Wyniki Orange po 3Q2020: świetny kwartał dla światłowodu i usług mobilnych
Zobacz: CANAL+ wchodzi na giełdę. Wierzy w potęgę usług on-line i OTT

 

 

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Play