DAJ CYNK

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Telepolska i Telekomunikacji Novum

04.10.2012

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 59

Ważne 0

0

Urząd Ochrony Konsumencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko Telepolska i Telekomunikacji Novum. Urząd zakwestionował takie praktyki firm telekomunikacyjnych, jak niewręczanie formularza odstąpienia od umowy, czy żądanie zwrotu ulgi od konsumenta rozwiązującego umowę przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Urząd Ochrony Konsumencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko Telepolska i Telekomunikacji Novum. Urząd zakwestionował takie praktyki firm telekomunikacyjnych, jak niewręczanie formularza odstąpienia od umowy, czy żądanie zwrotu ulgi od konsumenta rozwiązującego umowę przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Do urzędu napłynęło wiele skarg od konsumentów, rzeczników konsumentów, czy zawiadomień przekazywanych przez prezesa UKE na sposób zawierania umów przez Telepolska i Telekomunikację Novum.

Obaj przedsiębiorcy oferują dostęp do usług telekomunikacyjnych, zawierając z konsumentami m.in. umowy poza lokalem przedsiębiorcy. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca, który zawiera umowy w ten sposób musi poinformować konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz wręczyć wzór takiego formularza.

Wątpliwości prezes UOKiK wzbudza także zastrzeganie w umowach i pobieranie od konsumentów opłat wyrównawczych w sytuacji np. wycofania przez konsumenta zamówienia na usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia. Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą dochodzić od konsumentów, w sytuacji rozwiązania umowy, jedynie równowartości ulgi przyznanej konsumentowi.

Prezes UOKiK we wszczętych postępowaniach sprawdzi, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W konsekwencji może nałożyć karę finansową max. do 10 proc. przychodów każdego z przedsiębiorców.

Źródło tekstu: IAR

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy