DAJ CYNK

24 państwa mają problem z wprowadzeniem unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Unia Europejska prawo telekomunikacyjne problemy z wdrożeniem 24 państwa

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko 24 państwom Unii w związku z brakiem przyjęcia prawodawstwa niezbędnego do wykonania nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji. 

24 państwa Unii Europejskiej nie przyjęły u siebie prawa niezbędnego do wykonania unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji. Europejski kodeks łączności elektronicznej unowocześnia europejskie ramy regulacyjne łączności elektronicznej, w celu zapewnienia konsumentom większego wyboru i wzmocnienia przysługujących im praw, na przykład poprzez zagwarantowanie prostszych umów, jakości usług i konkurencyjnych rynków. Zapewnia również wyższe standardy usług łączności, w tym skuteczniejsze i bardziej dostępne zgłoszenia alarmowe. Ponadto, umożliwia operatorom korzystanie z przepisów służących pobudzaniu inwestycji w sieci o bardzo dużej przepływności, a także z większej przewidywalności regulacji, co prowadzi do powstania bardziej innowacyjnych usług cyfrowych i bardziej innowacyjnej infrastruktury cyfrowej.

Zobacz: Powstanie krajowy operator telekomunikacyjny - jest projekt ustawy
Zobacz: Zdalne wypowiedzenie umowy, bez automatycznego przedłużenia i inne zmiany w prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia

Termin transpozycji kodeksu do prawa krajowego upłynął 21 grudnia 2020 roku. Dotychczas jedynie Grecja, Węgry i Finlandia powiadomiły Komisję Europejską, że przyjęły wszystkie środki niezbędne do transpozycji dyrektywy i potwierdziły tym samym jej pełną transpozycję. W związku z tym Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do pozostałych państw UE: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Szwecji, zwracając się o przyjęcie i zgłoszenie odpowiednich środków. Powyższe państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Europejski kodeks łączności elektronicznej, który dostosowuje ramy regulacyjne dla europejskiego sektora telekomunikacji do nowych wyzwań, wszedł w życie w grudniu 2018 roku, a państwa członkowskie miały dwa lata na wdrożenie tych przepisów. Jest to główny akt prawny mający na celu urzeczywistnienie europejskiego społeczeństwa gigabitowego i zapewnienie pełnego udziału wszystkich obywateli UE w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Aby wesprzeć państwa członkowskie w transponowaniu dyrektywy do prawa krajowego, Komisja monitoruje proces transpozycji i udziela im obszernych wskazówek i pomocy. Ponadto, Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) opracował i opublikował wytyczne służące skutecznemu wdrożeniu nowych przepisów.

Zgodnie z kodeksem, w grudniu 2020 roku Komisja przyjęła następujące przepisy, aby wzmocnić konkurencję, harmonizację regulacji oraz równe warunki działania dla wszystkich uczestników rynku, a także w celu ochrony konsumentów oraz zapewnienia uczciwych stawek i zróżnicowanej oferty w odniesieniu do usług internetowych i telefonicznych:

  • nowe rozporządzenie delegowane ustanawiające jednolite maksymalne ogólnounijne stawki za zakańczanie połączeń głosowych; stawki te mogą pobierać od siebie nawzajem operatorzy realizujący połączenia stacjonarne i komórkowe między swoimi sieciami,
  • zaktualizowane zalecenie w sprawie rynków właściwych, aktualizujące wykaz określonych rynków, które europejskie krajowe organy regulacyjne mają obowiązek regularnie poddawać przeglądowi.

Zobacz: UKE: przed wakacjami spadną stawki za zakańczanie połączeń głosowych. Obejmą wszystkich operatorów
Zobacz: Rząd odbanuje trolli. To może być koniec Internetu, jaki znamy

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Przewiń w dół do następnego wpisu