DAJ CYNK

Powstanie krajowy operator telekomunikacyjny - jest projekt ustawy

Arkadiusz Bala

Prawo, finanse, statystyki

Operator sieci komunikacji strategicznej

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i prawa telekomunikacyjnego. Na mocy jego przepisów powołany miałby zostać operator sieci komunikacji strategicznej, czyli państwowy operator telekomunikacyjny.

Według projektu operator sieci komunikacji strategicznej ma zostać powołany w bardzo konkretnym celu. Mowa o dostarczaniu usług z zakresu telekomunikacji dla instytucji publicznych na potrzeby realizacji celów związanych z obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Lista instytucji, które mogłyby korzystać z usług operatora sieci komunikacji strategicznej, jest w projekcie jasno określona i obejmuje m.in. Kancelarie Prezydenta RP, Sejmuj i Senatu, urzędy wykonujące zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (a więc m.in. policji) czy wojska.

Sam operator sieci komunikacji strategicznej ma funkcjonować jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Usługi mają być świadczone w oparciu o częstotliwości zapewnione przez Prezesa UKE oraz z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej odpłatnie przez funkcjonujących na rynku operatorów komercyjnych. Ci ostatni będą mieli obowiązek udostępnić operatorowi sieci komunikacji strategicznej swoje zasoby. Warunki takiego udostępnienia ma określać podpisana między stronami umowa o dostępie, z tym że gdyby nie udało się doprowadzić do jej podpisania, może ją zastąpić decyzja wydana przez prezesa UKE.

Z analizy projektu jasno wynika, że nowy operator nie będzie stanowił bezpośredniej konkurencji dla podmiotów komercyjnych i prawdopodobnie nawet w obrębie poszczególnych instytucji będzie on z nimi koegzystować. Chodzi raczej o zapewnienie niezawodnego i – przede wszystkim – bezpiecznego sposobu na komunikację pomiędzy najwyższymi organami w Państwie i służbami mundurowymi.

O ile cel i logika przyświecająca projektowi wydają się jasne, tak nadal mamy tu kilka istotnych znaków zapytania. Przykładowo, nie odnosi się on w żaden sposób do sposobu i kryteriów wyboru operatorów infrastrukturalnych, z pomocą których mają być świadczone usługi.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Materiał zostanie zaktualizowany natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi.

Zobacz: Szybki przetarg UKE na obsługę prawną aukcji 5G budzi wątpliwości
Zobacz: Bany na Twitterze? Ministerstwo Sprawiedliwości forsuje ustawę o ochronie wolności słowa w internecie

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: KPRM

Przewiń w dół do następnego wpisu