DAJ CYNK

Poradnik UKE - Zasięg usług telekomunikacyjnych a rozwiązanie umowy

05.08.2014

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 41

Ważne 6

2

W reklamacjach zgłaszanych przez klientów wszystkich operatorów często pojawia się temat słabego zasięgu.

W reklamacjach zgłaszanych przez klientów wszystkich operatorów często pojawia się temat słabego zasięgu lub innych problemów z dostępem do sieci. Głównym żądaniem jest zazwyczaj chęć rozwiązania umowy z tego tytułu. Czy aby na pewno słaby zasięg jest ku temu podstawą? Głos w tej sprawie zabrali eksperci z wydziału polityki konsumenckiej UKE.

Jakie są z punktu widzenia konsumenta podstawowe różnice pomiędzy mobilnym i stacjonarnym dostępem do usług telekomunikacyjnych?
Podstawowa różnica - usługi mobilne - telefonia i Internet, w przeciwieństwie do usług stacjonarnych nie są przypisane do ściśle określonej lokalizacji. Podstawową zaleta jest możliwość korzystania z usługi w dowolnym miejscu znajdującym się w zasięgu sieci wybranego operatora. Nie oznacza to jednak gwarancji identycznego zasięgu i parametrów usługi w każdej lokalizacji. Operatorzy telekomunikacyjni w regulaminach świadczenia usług wskazują wyraźnie, że świadczą swoje usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych. W przypadku usług mobilnych ograniczeniem jest zasięg sieci własnej oraz sieci innych operatorów. W przypadku usług stacjonarnych lokalizacja usługi, czyli punkt zakończenia sieci jest precyzyjnie określony w ramach zawartej przez nas umowy. Przedsiębiorca jest obowiązany do świadczenia usługi w ściśle określonej lokalizacji. Wracając do usług mobilnych, dobrą praktyką w przypadku niektórych dostawców usług jest możliwość ich przetestowania w ramach okresu próbnego. Warto skorzystać z tej możliwości przed podpisaniem umowy. Okres próbny pozwoli nam na sprawdzenie czy usługi dostępne są w wybranej przez lokalizacji oraz czy parametry usług odpowiadają naszym oczekiwaniom. Kiedy dostawca nie daje nam takiej możliwości warto przed zawarcie umowy samodzielnie sprawdzić zasięg na przykład dzięki zakupionej karcie pre-paid. Wydatek kilku złotych na ten cel może okazać się uzasadniony gdyż ten prosty test pozwoli nam na weryfikację i wybór właściwego dostawcy usługi abonamentowej.

Czy Operator ma obowiązek, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania abonenta, przeniesienia innych usług takich jak np. Internet czy telewizja do nowej lokalizacji?
Problem z zasięgiem sieci, którego wynikiem są utrudnienia w dostępie do usług mobilnych stanowi podstawę do złożenia reklamacji u naszego operatora. Obowiązkiem operatora jest zweryfikowanie zgłoszonego problemu. Kłopoty z zasięgiem w wybranej lokalizacji nie stanowią jednak podstawy do rozwiązania umowy z winy operatora. Operatorzy nie gwarantują bowiem jednakowego poziomu sygnału i jakości usług na terenie całego kraju. Zatem decyzja o rozwiązaniu umowy powinna być starannie przemyślana, gdyż w przypadku umowy na czas określony operator będzie uprawniony do obciążenia nas karą umowną.

Reasumując, pamiętajmy:

  • w przypadku usług mobilnych operatorzy nie gwarantują tej samej jakości i jednakowego poziomu sygnału w każdej lokalizacji;
  • przed zawarciem umowy terminowej warto skorzystać z możliwości przetestowania usług w ramach okresu próbnego lub samodzielnie sprawdzić zasięg korzystając z usługi na kartę;
  • i co najważniejsze, wypowiedzenie przez nas umowy terminowej może wiązać się ze skutkami finansowymi.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się