DAJ CYNK

Nowe prawo komunikacji elektronicznej. Ruszyły konsultacje Ministerstwa Cyfryzacji

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Nowe prawo komunikacji elektronicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje związane z nowymi rozporządzeniami prawnymi, które mają regulować cały polski sektor łączności elektronicznej, zastępując obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne. Powstały dwa projekty, będące efektem kilku miesięcy prac i wstępnych ustaleń z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i administracją.

Główny zgłoszony projekt to ustawa Prawo komunikacji elektronicznej, a jego uzupełnienie stanowi projekt ustawy wprowadzającej. Głównym celem obu jest wdrożenie w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE). To dokument z 20 grudnia 2018 r.

Zobacz: Dystrybucja pasma 3,6 GHz dla 5G dopiero w 2021 roku

Czym jest EKŁE?

EKŁE zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej w Unii Europejskiej i zastępuje aż cztery dotychczas obowiązujące dyrektywy łączności elektronicznej – ramową, dostępową, o usłudze powszechnej oraz o zezwoleniach. Dlatego nasz projekt też jest kompleksowy.

Według założeń Ministerstwa Cyfryzacji nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, regulowania rynków komunikacji elektronicznej, zapewniania dostępu, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej.

Dotychczas te kwestie były regulowane w ustawie z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Teraz ma być ona zastąpiona nową, której projekt przedstawiło MC. 

Zobacz: UKE: konsultacje w sprawie wykorzystania w 5G pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych

Jakich zmian chce Ministerstwo Cyfryzacji?

W projekcie po raz pierwszy uregulowane zostaną m.in. zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów; transmisji stosowanej na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługi direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku).

Nowa ustawa reguluje też m.in.:

  • kwestie obejmujące wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług, obowiązki na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej; 
  • gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości, kwestie związane z pozwoleniem radiowym, procedury związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami selekcyjnymi; 
  • kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji generalnych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe;
  • regulację rynku komunikacji elektronicznej, w tym m.in. procedurę analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, obowiązki na rynkach hurtowych, ograniczenia na rynkach detalicznych, szczegółowe warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów; 
  • funkcjonowanie multipleksów
  • prawa użytkowników końcowych, w tym m.in. kwestie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, reklamacji usługi, zakres dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej, regulacja usług tzw. direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku); 
  • funkcjonowanie usługi powszechnej, w tym tryb powoływania operatora wyznaczonego; 
  • funkcjonowanie organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej.  

Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało pierwsze półrocze 2020 roku w e-usługach
Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji: zmiany w Prawie telekomunikacyjnym i unieważnienie aukcji 5G

Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że celem projektów jest nie tylko możliwie najlepsze wdrożenie w Polsce przepisów EKŁE, ale i sprostanie oczekiwaniom rynku komunikacji elektronicznej, w tym zarówno przedsiębiorców, jak i użytkowników usług.

Projekty obu ustaw zostały przekazane do zaopiniowania do kilkudziesięciu podmiotów, w tym izb zrzeszających przedsiębiorców, innych organów administracji, a także organizacji społecznych reprezentujących interesy konsumentów. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały dokładnie przeanalizowane oraz omówione podczas siedmiu całodziennych spotkań warsztatowych. Efektem tych wielomiesięcznych prac są przekazywane do zaopiniowania projekty ustaw. 

Treść projektów można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do przesyłania uwag i opinii w terminie do 28 sierpnia na adres konsultacje.pke@mc.gov.pl.

Zobacz: Polsce grozi paraliż sieci telekomunikacyjnych – alarmuje PIIT
Zobacz: Co sądzisz o usługach pocztowych? Trwają konsultacje, każdy może wypełnić ankietę

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji

Przewiń w dół do następnego wpisu