DAJ CYNK

Wyniki Netii po 2Q2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 2370

Netia ogłosiła swoje wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze. Renegocjowała umowę na MVNO z Polkomtelem, ale ciągle nie chce aktywnie promować usług mobilnych bo twierdzi, że jest tam za niska marża.

Netia ogłosiła swoje wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze. Renegocjowała umowę na MVNO z Polkomtelem, ale ciągle nie chce aktywnie promować usług mobilnych bo twierdzi, że jest tam za niska marża.

Przychody za I półrocze wyniosły 968,2 mln zł wykazując spadek o 10% w stosunku do I półrocza 2012 roku. W II kwartale przychody spadły o 3% kwartał-do-kwartału do poziomu 477,5 mln zł w porównaniu do 490,7 mln zł w I kwartale. Spadki przychodów były związane głównie z niższymi przychodami z tytułu stacjonarnych usług głosowych. Wiązało się to ze spadkiem liczby tych usług o 10% rok-do-roku i o 3% kwartał-do-kwartału, głównie w segmencie klientów indywidualnych. Netia szacuje wpływ obniżki stawek MTR na spadek przychodów ogółem na poziomie 33% rok-do-roku oraz na poziomie 12% kwartał-do-kwartału.

Zysk netto odnotowany w I półroczu wyniósł 21,7 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 11,2 mln w I półroczu 2012 rok. Zysk netto w II kwartale wyniósł 8,6 mln zł wobec zysku netto w wysokości 13,1 mln zł w I kwartale. Zysk netto za I półrocze 2013 rok obejmuje 16,8 mln zł odsetek z tytułu obsługi kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie akwizycji Grupy Dialog wobec 25,6 mln zł odsetek z tego tytułu w I półroczu 2012 roku. Ponadto, zysk netto za I półrocze 2013 rok obejmuje obciążenie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 16,6 mln zł wobec uznania z tego tytułu w wysokości 17,3 mln zł za I półrocze 2012 roku. Odnotowane w roku bieżącym obciążenie z tytułu podatku dochodowego odzwierciedla koszty niepodlegające odliczeniu, podczas gdy wysokość podatku dochodowego za I półrocze 2012 roku obejmowała kwotę 21 mln zł zysku księgowego, który powstał w wyniku rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wewnątrzgrupowej transakcji sprzedaży elementów infrastruktury telekomunikacyjnej przez Dialog do Netii.

Liczba usług (RGU - ang. Revenue Generation Unit) na 30. czerwca wyniosła 2.592.260 w porównaniu do 2.785.339 na 30. czerwca 2012 roku oraz 2.637.912 na 31. marca. Spadek usług rok-do-roku i kwartał-do-kwartału odzwierciedla spadek liczby stacjonarnych usług głosowych i zaostrzoną konkurencję na spowolnionym rynku telekomunikacyjnym. W II kwartał 2013 rok Netia przyłączyła 5.873 usługi netto we własnej sieci i odnotowała 51.525 odłączeń netto wśród usług oferowanych na bazie dostępu regulowanego, a tempo spadku liczby usług spadło o 10% kwartał-do-kwartału do 45.652 usług. Zarząd zakłada, iż 2013 rok będzie okresem wzmożonej koncentracji na sprzedaży usług na sieci własnej, w tym zwłaszcza usług szerokopasmowych i usług telewizyjnych.

Liczba usług telewizyjnych na 30. czerwca wyniosła 100.879, co stanowiło wzrost o 42% w porównaniu do 71.274 na 30. czerwca 2012 roku oraz o 11% wobec 91.237 na 31. marca.

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 859.708 na 30. czerwca, co stanowiło spadek o 5% z poziomu 903.947 na 30. czerwca 2012 roku oraz o 1% z poziomu 866.077 na 31. marca. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wyniósł około 12,9% wobec 14,0% na 30. czerwca 2012 roku. W II kwartale Netia odnotowała spadek netto liczby stacjonarnych usług szerokopasmowych o 6.369 w porównaniu do spadku przyłączeń netto o 8.701 w I kwartale (zarówno łącznie jak i organicznie, gdyż w obu kwartałach nie dokonano akwizycji ethernetowych). Niskie tempo wzrostu rynku oraz zaostrzona konkurencja cenowa, w tym oferowanie usług pakietowych przez operatorów sieci kablowych, miały wpływ na powyższe wyniki. W odpowiedzi Netia obniżyła ceny i zintensyfikowała działania reklamowe wspierające sprzedaż, tym niemniej - mając na celu obronę marży brutto - zarząd koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych w oparciu o dostęp regulowany lub na liczbie usług ogółem. Na 30. czerwca usługi dla 46% klientów usług szerokopasmowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 45% na 30. czerwca 2012 roku.

Liczba stacjonarnych usług głosowych. Netia szacuje, że łączny udział w rynku stacjonarnych usług głosowych wynosił około 19,1% w II kwartale w porównaniu do 20,0% w II kwartale 2012 roku. Ze względu na zaostrzoną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym oraz koncentrację spółki na klientach wysokomarżowych, Netia obecnie przenosi nacisk z liczby klientów usług głosowych na utrzymanie poziomu przychodów i marży z tytułu tych usług. Baza klientów usług głosowych Netii wyniosła 1.550.812 na 30. czerwca w porównaniu do 1.714.136 na 30. czerwca 2012 roku oraz 1.594.875 na 31. marca. W II kwartale Netia odnotowała łączny spadek liczby klientów usług głosowych netto o 44.063 w porównaniu do spadku netto o 49.029 w I kwartale. Netia zakłada, że w przyszłości liczba stacjonarnych usług głosowych będzie się nadal zmniejszać, głównie na skutek odchodzenia klientów od tradycyjnych usług głosowych i usług WLR. Na 30. czerwca usługi dla 41% klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 38% na 30. czerwca 2012 roku.

Liczba usług mobilnych na 30. czerwca wyniosła 28.906 w odniesieniu do mobilnych usług szerokopasmowych oraz 51.955 w odniesieniu do mobilnych usług głosowych, w porównaniu do odpowiednio 33.415 i 62.567 usług w obu kategoriach oferowanych na 30. czerwca oraz 29.272 i 56.451 na 31. marca. Netia nie promuje aktywnie sprzedaży usług mobilnych, utrzymując je w ofercie z myślą o oferowaniu konkurencyjnych usług konwergentnych klientom zainteresowanym tego typu ofertą.

ARPU w odniesieniu do usług telewizyjnych wyniosło 38 zł w II kwartale w porównaniu do 42 zł w II kwartale 2012 roku oraz 40 zł w I kwartale. Spadek ARPU odzwierciedla rosnący udział technologii smooth streaming, na bazie której dostarczana jest węższa i tańsza oferta usług telewizyjnych niż ta oparta o IPTV.

ARPU dla usługi mobilnego Internetu wyniosło 28 zł w II kwartale w porównaniu do 28 zł w II kwartale 2012 roku i 25 zł w I kwartale. ARPU dla mobilnych usług głosowych wyniosło w II kwartale 27 zł w porównaniu do 26 zł w II kwartale 2012 roku oraz 27 zł w I kwartale. Usługi mobilnego Internetu szerokopasmowego generują marże na poziomie zbliżonym do usług BSA, natomiast dzięki renegocjowaniu umów z operatorami komórkowymi Polkomtel oraz P4 poprawiły się warunki świadczenia mobilnych usług głosowych.

ARPU w odniesieniu do usług WLR wyniosło 45 zł w II kwartale w porównaniu do 45 zł w II kwartale 2012 roku oraz 45 zł w I kwartale. ARPU w odniesieniu do usług głosowych dla linii dzwoniących we własnej sieci wyniosło 42 zł w II kwartale w porównaniu do 49 zł w II kwartale 2012 roku i 43 zł w I kwartale. Spadek ARPU odzwierciedla bardziej agresywną obronę bazy klientów niż w przypadku usług WLR, adresowaną do klientów biznesowych konkurencyjną ofertę usług głosowych w technologii VoIP, i wysokie rabaty, których udzielano w przypadku pakietyzowania usług głosowych w ramach ofert 3play.

Źródło tekstu: Netia, wł

Tagi: netia
Przewiń w dół do następnego wpisu