DAJ CYNK

Skuteczność UKE w I połowie 2016 roku

12.07.2016

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 2003

Ważne 3

1

W I połowie 2016 roku abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli w UKE 2557 wniosków o interwencję, z czego 81,64% zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów.

W I połowie 2016 roku abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli w UKE 2557 wniosków o interwencję, z czego 81,64% zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów.

Każde zgłoszenie wymagało podjęcia szeregu czynności, które obejmowały między innymi uzyskanie wyjaśnień od dostawcy usług telekomunikacyjnych, zbadanie stanu faktycznego i prawnego oraz podjęcie interwencji lub udzielenie wyjaśnień wnioskodawcy. W każdym przypadku, eksperci UKE kierowali się jak najlepiej rozumianym interesem konsumenta, dążąc do pozytywnego zakończenia problemu dla konsumenta.

Do liczby wniosków o interwencję należy jeszcze dodać 1296 wniosków o mediację, z których 55,56% zakończyło się zawarciem ugody między abonentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w I połowie 2016 roku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło 1170 zapytań. Indywidualne zapytania dotyczyły funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, obowiązujących przepisów prawa oraz innych zagadnień i problemów, z którymi na co dzień stykają się konsumenci przy okazji korzystania z telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu.

Najczęściej pojawiającymi się problemami, z którymi spotykali się abonenci na rynku usług telekomunikacyjnych były:

  • wprowadzenie w błąd abonenta przy zawieraniu umowy przez przedstawicieli handlowych,
  • podejrzenie fałszerstwa - podrabianie podpisów na umowach,
  • niedotrzymywanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych warunków świadczenia usług w przypadku przedłużenia umowy,
  • jakość świadczonych usług - zaniżona w stosunku do deklarowanej prędkość transmisji danych, brak zasięgu oraz awarie sieci telekomunikacyjnej,
  • usługi Premium Rate.

W I połowie 2016 roku dyżurujący pracownicy Urzędu odebrali 7500 połączeń. Prowadzone przez UKE Centrum Informacji Konsumenckiej dostępne pod numerem 801 900 853.

Źródło tekstu: UKE

Tagi: uke
Komentarze
Zaloguj się