DAJ CYNK

Instytut Łączności prezentuje najważniejsze patenty

Henryk Tur

Wydarzenia

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy rozwija technologie wspierające komunikację od kilkudziesięciu lat. Pierwszy patent zgłoszono 7 września 1929 r., a w chwili obecnej jest on w posiadaniu 250 patentów. Zaprezentowano najciekawsze z nich.

Szansę uzyskania patentu ma jedynie ta osoba, która jako pierwsza na świecie dokonała zgłoszenia danego rozwiązania. Autorami patentów są m.in. naukowcy lub wynalazcy, których badania czy też odkrycia zmieniają świat prowadząc do poprawy jakości życia. Każdy zna nazwiska Aleksandra Bella (bez którego nie byłoby telefonu), Thomasa Edisona (twórcy żarówki) czy Aleksandra Fleminga (penicylina). Dzięki patentowi zgłaszający ma wyłączność na korzystanie z wynalazku w sposób zarobkowy i pełnego nim dysponowania, np. sprzedaży licencji na jego użytkowanie.

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest następcą Instytutu Radjotechnicznego, założonego i prowadzonego przez profesora Janusza Groszkowskego. To właśnie on zgłosił pierwszy patent - miało to miejsce 7 września 1929 roku, czyli niecały rok po założeniu Instytutu. Wynalazek o nazwie „Amplifikator z automatyczną regulacją wzmocnienia” dotyczył udoskonalenia działania ówczesnych amplifikatorów (wzmacniaczy elektrycznych). W jego opisie czytamy: „W nadawczych stacjach radjofonicznych istnieje konieczność regulowania wzmocnienia prądów, przekazywanych ze studjo do stacji nadawczej. (...) W razie nieodpowiedniego regulowania wzmocnienia w amplifikatorni występuje bądź to przemodulowanie na stacji nadawczej, bądź to zanik odbioru u abonenta."

Patent opracowany przez Instytut Łączności w 1951 r. roku był związany z powszechnymi w PRL-u telefonami samoinkasującymi. Były one zainstalowane m.in. w wolnostojących budkach telefonicznych. Można było z nich dzwonić, jednak nie można było się do nich dodzwonić. Każdy, kto chciał skorzystać z aparatu musiał wrzucić monetę o odpowiednim nominale. Początkowo przyjmowały monety 50 gr., w latach 70. XX w.  było to 1 zł, później 2 zł. Do przyjmowania monet służyły wówczas zamontowane w urządzeniach elektromagnesy,które inkasowały należność. Patent eliminował elektromagnes, zastąpiony przezrządzenie inkasujące, które uruchamiane było energią wkładania monety do otworu wrzutowego.

W 2005 roku Instytut Łączności otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego. Aktualnie  ma w mocy 12 patentów (w tym dwa europejskie), a kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie w Urzędzie Patentowym RP. Najwięcej w obszarze usprawnienia/kontrolowania pracy baterii akumulatorowych. To zagadnienie bardzo istotne, ponieważ bez niezawodnie działających akumulatorów w sieciach teleinformatycznych, w przypadku awarii prądu nie będą działać telefony komórkowe, urządzenia internetowe czy telekomunikacyjne. Instytut Łączności posiada w tej dziedzinie następujące patenty:
•    Układ do zdalnej kontroli dysponowanej pojemności akumulatorów w już eksploatowanej siłowni telekomunikacyjnej - patent 234193;
•    Układ do kompleksowej obsługi baterii akumulatorów kwasowych, zwłaszcza VRLA, w stanie pracy buforowej - patent 210360;
•    Układ zasilania gwarantowanego napięcia przemiennego - patent 214158;
•    Układ do automatyzacji pomiarów pojemności baterii akumulatorów w siłowni telekomunikacyjnej - patent 222658;
•    Układ do zdalnej wczesnej diagnostyki zjawiska PCL w bateriach akumulatorów VRLA - patent 228560;
•    Układ tranzystorowego odłącznika-dołącznika baterii akumulatorów VRLA - patent 233270;
•    Sposób i układ do zdalnej kontroli dysponowanej pojemności akumulatorów w siłowni telekomunikacyjnej - patent 219471.

Instytut jest autorem wynalazku związanego z „internetem rzeczy” – patent 231793 to „Układ inteligentnego gniazdka sieciowego”. Rozwiązanie zaproponowane przez ekspertów z IŁ polega na tym, że odbiorca mając do dyspozycji „podwójne” gniazdko sieciowe, może korzystać z różnych taryf energetycznych i w ten sposób oszczędzać na opłatach za prąd.

Instytut Łączności jest także właścicielem patentów:

  • z zakresu urządzenia grzewczo-chłodzącego (patent 220821)
  • interfejsu czujki alarmowej
  • układu połączeń czujek alarmowych(patent 220460)
  • sposobu i urządzenia odbiorczego do adaptacyjnego pobierania treści multimedialnych(patent 227259)
  • czujki do wykrywania zmian położenia elementów urządzeń, np. zmian położenia pokryw studni kanalizacyjnych(patent 224540)


Obecnie Instytut zajmuje się największymi wyzwaniami współczesnej łączności – od początku uczestniczy w procesie budowy sieci 5G w Polsce. Specjalizuje się w badaniach pól elektromagnetycznych (PEM), przygotowuje od podstaw system SI2PEM, który będzie stanowił bazę danych o pomiarach PEM w Polsce i pozwoli na oszacowanie poziomu jego natężenia w dowolnym punkcie kraju. Zajmuje się także cyberbezpieczeństwem.

 

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News
Przewiń w dół do następnego wpisu