DAJ CYNK

Orange Polska prezentuje wyniki za 3Q 2022. Jest ciężko, ale rośnie

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

Orange Polska podał najnowsze wyniki operacyjne i finansowe – za trzeci kwartał 2022 roku. Przychody operatora wzrosły o ponad 8%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o niemal 4% rok do roku. Przybywa klientów kluczowych usług: Orange Światłowodu, pakietów Orange Love oraz usług mobilnych. Popyt na cyfrowe usługi przełożył się na ponad 20-procentowy wzrost przychodów z usług ICT dla biznesu

Operator dobrze ocenia miniony okres. Orange Polska zdołał wypracować w 3 kwartale 2022 r. dobre wyniki finansowe i komercyjne, chociaż na przeszkodzie stała trudna sytuacja makroekonomiczna, zwłaszcza rosnące ceny energii.

Przybywa klientów Światłowodu i Orange Love

Orange Światłowód jest już dostępny dla niemal połowy Polaków i obejmuje zasięgiem 6,8 mln gospodarstw domowych w całym kraju. W ciągu ostatnich 3 miesięcy zasięg usługi poszerzył się o ponad 280 tysięcy domów i mieszkań, głównie za sprawą współpracy z operatorami hurtowymi. W tym czasie przybyło także 55 tysięcy klientów Orange Światłowodu. Łącznie z tej usługi korzysta już 1,12 mln użytkowników. To o 27% więcej niż przed rokiem. W sumie stacjonarne dostępy szerokopasmowe dostarczane są do 2,793 mln klientów.

Stabilnie rośnie liczba klientów pakietów konwergentnych dla domu. W 3 kwartale przybyło 16 tysięcy użytkowników Orange Love, a łączna ich liczba zwiększyła się do 1,594 mln (o 4% rok do roku).

W podobnym tempie (4% rok do roku) rośnie liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych. W minionym kwartale przybyło ich 57 tysięcy. Na koniec trzeciego kwartału Orange miał w sumie 17,924 mln kart SIM. Z tego 12,472 mln przypada na abonament – 8,666 mln w telefonii komórkowej, 638 tys. przypada na internet mobilny, a 3,168 mln na karty M2M. W prepaidzie działa 5,451 mln kart SIM (kwartalny spadek z 5,591 mln). 

W trzecim kwartale średnie wykorzystanie danych mobilnych wynosiło 8 GB na użytkownika w post-paidzie i 6,7 GB w pre-paidzie, w sumie 7,5 GB.

Operator osiągnął także wzrost przychodu na jednego klienta (ARPO) w niektórych usługach telekomunikacyjnych. W przypadku usługi konwergentnych dla klientów indywidualnych jest to 115,6 zł (kwartalny wzrost z 113,7 zł), jednak usługi wyłącznie komórkowe przyniosły lekki spadek do 20,1 zł (z 20,2 zł kw/kw), na co wpłynął słabszy ARPO w pre-paidzie 11,8 zł (w 3 kw. – 12,5 zł). Natomiast przychód z usług post-paid przyniósł wzrost do 27,3 zł (z 26,8 zł). 

Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w trzecim kwartale wynosił 2,3% w abonamencie i 14,6% w prepaidzie (poprzedni kwartał – 7,5%).

Kluczowe wyniki finansowe

Orange uzyskał w trzecim kwartale 3,123 mld przychodów (+8,2% r/r, więcej o 238 mln zł), osiągając zysk operacyjny 324 mln (-82,5% r/r) i zysk netto 193 mln (-87,8%). Na różnicę w porównaniu do poprzedniego roku wpłynął osiągnięty w 3 kw. 2021 r. jednorazowy zysk w wysokości 1,408 mld zł (po podatku) związany ze sprzedażą 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje. Z wyłączaniem tej transakcji zysk netto wiązał się ze zmianą +8,4%. Nakłady inwestycyjne wyniosły 323 mln (+61,5% r/r).

Niemal dwukrotny wzrost kosztów energii w porównaniu z 3 kwartałem 2021 roku firma zdołała zrównoważyć z nadwyżką wzrostem przychodów z kluczowych usług, a także oszczędnościami. Dzięki temu rentowność operacyjna EBITDAaL wzrosła o niemal 4% rok do roku.

Orange ocenia, że na przychody za minione 3 miesiące pozytywnie wpłynęły m.in. rosnące przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (+5% rok do roku), a także dobry kwartał w usługach ICT dla biznesu (wzrost przychodów o 23% rok do roku). O 17% w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku wzrosły przychody ze sprzedaży urządzeń.

Wyniki na tle poprzednich lat

Karty SIM w milionach

  Prepaid Postpaid Razem
Ogółem W tym biznes
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 b.d. 15,272
2Q17 4,983 9,573 b.d. 14,555
3Q17 4,696 9,662 b.d. 14,358
4Q17 4,698 9,726 b.d. 14,424
1Q18 4,621 9,747 b.d. 14,368
2Q18 4,694 9,790 b.d. 14,484
3Q18 4,761 9,853 b.d. 14,614
4Q18 4,883 9,922 b.d. 14,805
1Q19 4,867 9,970 b.d. 14,837
2Q19 4,924 10,040 b.d. 14,964
3Q19 5.012 10,128 b.d. 15,140
4Q19 5,047 10,237 b.d. 15,284
1Q20 5,095 10,342 b.d. 15,436
2Q20 4,982 10,504 b.d. 15,487
3Q20 4,920 10,749 b.d. 15,669
4Q20 4,860 10,892 b.d. 15,752
1Q21 4,783 11,017 b.d. 15,800
2Q21 4,855 11,192 b.d. 16,047
3Q21 4,910 11,679 b.d. 16,590
4Q21 4,953 11,847 b.d. 16,800
1Q22 5,260 12,046 b.d. 17,306
2Q22 5,591 12,238 b.d. 17,829
3Q22 5,451 12,472 b.d. 17,924


ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9
1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0
2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1
3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3
4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0
1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5
2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3
3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9
4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8
1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6
2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1
3Q21 28,3 12,3 26,7 13,1 20,7
4Q21 27,9 12,2 26,3 12,9 20,3
1Q22 28,0 12,1 26,4 12,3 20,1
2Q22 28,3 12,1 26,8 12,5 20,2
3Q22 28,9 12,1 27,3 11,8 20,1


CHURN (wskaźnik odejść) telefonii komórkowej

  Prepaid Postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%
4Q18 8,9% 2,8%
1Q19 10,8% 2,8%
2Q19 10,2% 2,5%
3Q19 10,7% 2,4%
4Q19 10,2% 2,8%
1Q20 9,1% 2,5%
2Q20 10,4% 2,1%
3Q20 11,4% 2,2%
4Q20 10,7% 2,3%
1Q21 10,8% 2,3%
2Q21 9,1% 1,9%
3Q21 10,0% 1,8%
4Q21 10,5% 2,3%
1Q22 9,5% 1,9%
2Q22 7,5% 1,9%
3Q22 14,6% 2,3%


Zobacz: Orange: te smartfony sprzedawały się najlepiej. Jest zaskoczenie
Zobacz: Orange Polska prezentuje wyniki za 1H2022. To było udane półrocze 

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange Polska