DAJ CYNK

Wyniki badania konsumenckiego UKE

14.12.2015

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3650

Ważne 4

1

UKE opublikował wyniki badania ankietowego dotyczącego korzystania z usług telekomunikacyjnych w Polsce.

UKE opublikował wyniki badania ankietowego dotyczącego korzystania z usług telekomunikacyjnych w Polsce. Tegoroczne badanie przeprowadzone zostało, podobnie jak w poprzednich latach, w ujęciu ilościowym. Dodatkowo, po raz pierwszy także w ujęciu jakościowym.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wnioski z badań rynku telekomunikacyjnego w 2015 r.

Klienci indywidualni:

 • Zdecydowana większość Polaków korzysta z telefonu komórkowego (92%). Z kolei najrzadziej wykorzystywaną usługą jest telefonia stacjonarna. Korzystanie z telefonii ruchomej wzrosło o 4 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku, zaś posiadanie telefonu stacjonarnego utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi 24%.
 • Średnie deklarowane wydatki na telefon komórkowy wynoszą 49 zł. Wydatki różnią się w zależności od rodzaju oferty. Klienci korzystający z telefonów na kartę wydają średnio 35 zł, w przypadku ofert abonamentowych miesięczne koszty sięgają poziomu 62 zł, natomiast dla opcji mix - 50zł.
 • W ciągu ostatniego roku znacząco wzrósł deklarowany przez ankietowanych poziom dostępu do Internetu (z 58% do 69%). Najpopularniejsze urządzenia wykorzystywane do połączenia z Internetem to laptopy oraz telefony, z których korzysta zdecydowana większość respondentów.
 • Średnia miesięczna opłata za korzystanie z Internetu stacjonarnego jak i mobilnego wynosiła 55 zł.
 • Większość osób, które posiadają mobilny Internet, spotkała się z usługą LTE (86% odpowiedzi ankietowanych), w tym ponad ? osób deklaruje korzystanie z takiej usługi.
 • Co dziesiąty badany spotkał się z pojęciem "Internet rzeczy" i/lub "machine2machine". 17% osób, które znają to pojęcie korzysta z tego typu rozwiązań (stanowi to prawie 2% całej badanej populacji). Smart TV (82%) to najczęściej wymieniane urządzenia działające w ramach M2M.
 • Zdecydowana większość badanych korzystających z Internetu ma świadomość udostępniania przez siebie danych w sieci i zagrożeń z tym związanych. Ponad 2/3 korzystających z Internetu posiada programy antywirusowe, antyspyware lub inne pozwalające zabezpieczyć komputer czy laptop przed potencjalnymi zagrożeniami.
 • Pakiety usług wiązanych cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Odsetek osób łączących swoje usługi w pakiety wzrósł w ciągu ostatniego roku z 16% do 23%. Nie zmienił się za to skład pakietów, w dalszym ciągu najczęściej łączone są usługi: TV i Internet stacjonarny.
 • Większość klientów indywidualnych dostrzega szereg pozytywnych zmian na polskim rynku usług telekomunikacyjnych (72%). Wśród pozytywnych zmian klienci indywidualni, podobnie jak 2014 r., wymieniali najczęściej rozwój nowych technologii oraz obniżkę cen na rynku telekomunikacyjnym.Klienci indywidualni powyżej 50 roku życia:
 • W 2015 r. korzystanie z usługi telefonii ruchomej deklarowało 92% badanych respondentów powyżej 50 roku życia. Jest to o 3 p.p. więcej niż roku poprzednim. 76 % badanych wskazało, że posiadanie telefonu komórkowego jest główną przyczyną rezygnacji z telefonu stacjonarnego.
 • Wśród badanych osób w wieku 50 i więcej lat, w 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego, można zaobserwować wyraźny spadek (o 10 pp) wykorzystania telefonów stacjonarnych w domach (z 40% do 30%).
 • 60% posiadaczy tradycyjnej linii telefonicznej przyznaje, że korzysta z tej usługi z przyzwyczajenia. Dla większości użytkowników telefonu stacjonarnego (78%) usługa ta ma duże znaczenie, 40% badanych nie zrezygnowałoby z tradycyjnej linii na rzecz telefonii ruchomej, 37% jej zwolenników jako powód podaje rozpoznawalność numeru telefonu stacjonarnego wśród rodziny i znajomych.
 • Użytkowanie komputera i dostęp do Internetu deklaruje prawie połowa (44%) badanych osób w wieku 50 i więcej lat.
 • Jako powód niekorzystania z Internetu wśród osób w wieku 50 i więcej lat najczęściej wskazywane są: brak takiej potrzeby (31%), brak umiejętności (27%) oraz dodatkowo przekonanie, że jest to zbyt skomplikowane (14%). Rok wcześniej respondenci także najczęściej wskazywali brak odpowiednich umiejętności (30%) oraz brak potrzeby użytkowania (26%).

Klienci instytucjonalni:
 • Najbardziej rozpowszechnioną usługą telekomunikacyjną wśród klientów instytucjonalnych jest telefonia komórkowa. Korzysta z niej 97% badanych firm, o 8 pp. więcej niż przed rokiem.
 • Telefonia stacjonarna jest nadal wykorzystywana (30%), głównie w większych firmach i sektorze publicznym, jednak w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowuje spory spadek tj. o ponad 20 pp. Konieczność korzystania z telefonii stacjonarnej wymuszają niejako stali klienci, którzy przywykli do tej formy kontaktu.
 • Telefonia komórkowa oraz dostęp do Internetu uważane są za niezbędne narzędzia do prowadzenia biznesu. Większe zadowolenie z korzystania z usług telefonii komórkowej wyrażają duże firmy. Może to wynikać z faktu posiadania dedykowanego opiekuna klienta, o którym wspominają badani w kontekście swojego zadowolenia z wykorzystywanych usług.
 • Dostęp do Internetu posiada 80% przedsiębiorstw. W 2014 r. dostęp do tej usługi deklarowało 72% klientów. W sektorze klientów instytucjonalnych dominuje dostęp stacjonarny do Internetu - posiada go 72% ogółu firm korzystających z sieci. Niektórzy badani szczególnie chwalą sobie dostęp dostarczany za pomocą światłowodu, co gwarantuje jego dużą przepustowość i niezawodność.
 • Najczęstszym powodem posiadania Internetu mobilnego jest potrzeba korzystania z sieci poza siedzibą firmy (51%) oraz atrakcyjniejsza oferta w stosunku do Internetu stacjonarnego (47%).
 • 71% firm posiadających dostęp do Internetu zna usługę LTE. Znajomość tej usługi jest największa w firmach zatrudniających minimum 50 pracowników.
 • 25% przedstawicieli badanych firm słyszała o Internecie rzeczy, ale wykorzystanie rozwiązań działających w systemie Machine2Machine deklaruje jedynie 3% ogółu firm. Powodem, dla którego firmy nie korzystają z rozwiązań M2M są obawy dotyczące bezpieczeństwa danych oraz granic inwigilowania swoich pracowników, jak również niska wiedza na temat tych rozwiązań i ich wysokie koszty.
 • Wykorzystywanie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych przez średnie i duże przedsiębiorstwa jest jeszcze ograniczone, jednak powoli staje się bardziej popularne. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie z usług w chmurze.
 • Zdecydowana większość (92%) firm jest świadoma zagrożeń płynących z dostępu do sieci i stosuje zabezpieczenia przed potencjalnymi zagrożeniami. Dużo większą wiedzę na temat bezpieczeństwa danych posiadają średnie i duże firmy. Większość z nich posiada politykę bezpieczeństwa danych oraz pracownika oddelegowanego do zajmowania się tą kwestią.
 • Średnie deklarowane miesięczne wydatki na korzystanie z Internetu stacjonarnego wynoszą w firmach 105 zł (w roku ubiegłym średnia wynosiła 79 zł). Wydatki są jednak silnie zróżnicowane w zależności od podmiotu - w firmach mikro (1-9 prac.) wynoszą 102 zł, w firmach małych (10-49 prac.) - 125 zł, zaś w firmach średnich i dużych (powyżej 50 prac.) już 306 zł miesięcznie.
 • Przedstawiciele badanych podmiotów pozytywnie oceniają zmiany na rynku telekomunikacyjnym w ciągu ostatniego roku. Najczęściej wskazują oni: rozwój nowych technologii (34%) oraz obniżki cen (27%). 23% respondentów jako negatywne zjawisko najczęściej wymieniało wysokie ceny usług, poza tym niską skuteczność reklamacji i rozpatrywania skarg oraz małą konkurencję rynkową.
 • Połowa badanych osób 51% (w 2014 r. 36%), które słyszały o działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyraża pozytywną opinię o Urzędzie. Najwyższa znajomość UKE występuje wśród największych przedsiębiorstw - zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - klienci indywidualni (5 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - klienci indywidualni 50+ (2 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - instytucje (4 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - klienci indywidualni, badanie jakościowe (3 MB)
Zobacz: raport rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 - badanie jakościowe instytucje (7 MB)

Źródło tekstu: UKE

Tagi: uke
Komentarze
Zaloguj się
9. ~jagiel
0

2015-12-20 13:20:00

wiadomo ze to z korzyścią dla nas, bo będa musieli obniżyć ceny.

Odpowiedz

8. ~wzgol
0

2015-12-19 14:17:39

Mi się podoba że mamy coraz większy wybór, że te mniejsze firemki się rozkręcają. Np. Sferia coraz prężniej prosperuje. Odpalili nowe www, są już w całej Polsce i dają rabaty zeby się przecisnąć. Liczę że będzie takich więcej i więcej, zeby ceny spadły.

Odpowiedz

7. ~znafca
0

2015-12-14 18:20:08

3- Weź pod uwagę że w to wliczone są oferty z telefonem, więc abonament wychodzi taniej i to dużo. Przynajmniej według tego badania.

Odpowiedz

6. ~sam
0

2015-12-14 18:10:01

"Jako powód niekorzystania z Internetu wśród osób w wieku 50 i więcej lat najczęściej wskazywane są: brak takiej potrzeby (31%)", czyli jest spora grupa ludzi, którzy nie korzystają i nie chcą korzystać z Internetu, szokujące. Niech teraz rząd nakaże coś załatwiać tylko przez Internet to od razu będzie spora grupa wykluczonych.

Odpowiedz

5. Antyfcb
0

2015-12-14 18:05:57

Brałem udział w tym badaniu.

Odpowiedz

2

2015-12-14 17:04:56

3). Moje zaspokaja w pełni, abonament zawsze jest pokręcony jak sprężyna...

Odpowiedz

3. ~R
1

2015-12-14 16:53:18

Czyli oferta prepaid lepsza. Zaspokaja potrzeby generujac mniejsze koszty :-)

Odpowiedz

2. ~Ja
2

2015-12-14 16:08:34

"Kluczowe elementy wyboru oferty Dostępu mobilnego to cena (42% wskazań), prędkość (40%) oraz stabilnośćpołączenia (39%)." Przecież stabilność nie istnieje w sieciach mobilnych. Niestety częstotliwości nie są z gumy

Odpowiedz

1

2015-12-14 15:27:06

"Większość osób, które posiadają mobilny Internet, spotkała się z usługą LTE (86% odpowiedzi ankietowanych), w tym ponad ? osób deklaruje korzystanie z takiej usługi." - to ile osób deklaruje?

Odpowiedz