DAJ CYNK

UOKiK: Inea zwróci nienależnie naliczone opłaty

05.10.2016

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 42

Ważne 7

0

Operator Inea zobowiązał się do zaoferowania konsumentom zwrotu nienależnie naliczonych opłat - to wynik decyzji UOKiK. Aktualni klienci mają miesiąc na zgłoszenie się do spółki po bezprawnie pobrane opłaty, natomiast byli abonenci - trzy miesiące.

Operator Inea zobowiązał się do zaoferowania konsumentom zwrotu nienależnie naliczonych opłat - to wynik decyzji UOKiK. Aktualni klienci mają miesiąc na zgłoszenie się do spółki po bezprawnie pobrane opłaty, natomiast byli abonenci - trzy miesiące.

W czerwcu 2015 roku UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach zgłosił Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.

Postępowanie wykazało że operator na przełomie 2014 i 2015 roku dwukrotnie jednostronnie zmienił umowy, podwyższając miesięczne opłaty za Internet i telewizję. Podwyżki w wysokości od 0,9 do 7,5 zł dotyczyły zarówno kontraktów zawartych na czas oznaczony, jak i bezterminowych.

Aby dokonanie przez przedsiębiorcę jednostronnej zmiany warunków umowy było prawidłowe, konieczne jest zawarcie w jej treści odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Klauzula powinna jasno i precyzyjnie wskazywać, w jakich sytuacjach możliwe będzie wprowadzenie takiej zmiany w umowie.

W związku z tym, że spółka zobowiązała się do zwrotu bezprawnie pobranych opłat, UOKiK przyjął zaproponowane przez Inea rozwiązania, umożliwiające szybkie usunięcie niekorzystnych praktyk.

Spółka ma obowiązek poinformować aktualnych klientów o decyzji UOKiK poprzez indywidualnie skierowane komunikaty, natomiast swoich byłych abonentów poprzez ogłoszenie na stronie www.inea.pl. Szczegółowe zasady zwrotu pieniędzy dotychczasowym i byłym abonentom określa decyzja UOKiK.

Aby móc skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu nadpłaconych środków, konsumenci muszą skontaktować się z Inea telefonicznie lub e-mailowo - aktualni abonenci w ciągu miesiąca, byli w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania decyzji na stronie internetowej spółki.

Zobacz: decyzja UOKiK w sprawie firmy INEA

Źródło tekstu: UOKiK

Komentarze
Zaloguj się