DAJ CYNK

UKE: captcha w Aero2 zgodna z rezerwacją i prawem

01.04.2014

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 26190

Ważne 5

14

Decyzja Aero2 dotycząca wprowadzania kodów captcha, wprowadzanych co 60 minut, w usłudze Bezpłatnego Dostępu do Internetu, nie stanowi naruszenia zapisów decyzji rezerwacyjnej ani prawa - odpisuje UKE pytającym Urząd użytkownikom.

Decyzja Aero2 dotycząca wprowadzania kodów captcha, wprowadzanych co 60 minut, w usłudze Bezpłatnego Dostępu do Internetu, nie stanowi naruszenia zapisów decyzji rezerwacyjnej ani prawa - odpisuje UKE pytającym Urząd użytkownikom.

Zobacz: Aero2 wprowadza kody captcha w BDI.

Poniżej zamieszczamy najważniejszą część odpowiedzi na pytanie czytelnika:

Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, iż wskazane w decyzji rezerwacyjnej wymagania dotyczące wprowadzenia i utrzymania mechanizmu zarządzania ruchem w sieci dotyczą jedynie nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz. W rezerwacji nie zostały zamieszczone natomiast inne wymagania dla Spółki które ma stosować oraz ograniczenia, których nie mogłaby wykorzystać.

Niemniej jednak na podstawie wpływu do Urzędu znacznej ilości zapytań konsumentów w sprawie wprowadzenia do korzystania z BDI kodu captcha Urząd wystąpił do Aero2 o przedstawienie wyjaśnień.

Dokonana przez UKE analiza przesłanych wyjaśnień oraz wykonywania obowiązków przez Aero2, nie wskazuje na niewykonywanie przez Spółkę zobowiązań określonych ww. decyzją.

Należy podkreślić, iż dostarczana przez Aero2 BDI jest niekomercyjną forma dostępu, z tytułu której Spółka nie pobiera opłat abonamentowych. Obecnie wzrost popularności BDI powoduje, że zmalała efektywność w rzeczywistym zapewnieniu przez Aero 2 usługi zgodnie z decyzją rezerwacyjną. W praktyce korzystania z BDI przerwana sesja jest automatycznie łączona ponownie przez oprogramowanie sterujące urządzeniem z którego korzysta użytkownik BDI, praktycznie bez konieczności ingerowania przez korzystającego w ten proces. Jak się okazuje w rezultacie ponad połowa użytkowników BDI korzysta z automatycznego wznawiania sesji, wydłużając znacząco czas sesji efektywnej, co ma negatywny wpływ na dostępność BDI dla wszystkich zainteresowanych.

Należy zaznaczyć również, iż Aero2 zapewnia BDI drogą radiową, w ramach możliwości technicznych, co wiąże się z tym, że jego jakość zależy od ilości Użytkowników korzystających w jednym czasie z usługi. Jak wynika z przedstawionych przez Spółkę statystyk od stycznia 2013 r. średnio każdy korzystający z BDI generuje ponad 2,5 GB transferu miesięcznie, a 17% użytkowników ściągnęło miesięcznie więcej niż średnio komercyjny użytkownik sieci. Tak wysoki wolumen ściągania danych wynika właśnie z automatycznego wznawiania sesji co z kolei powoduje ograniczony dostęp innym potencjalnie zainteresowanym, którzy chcieliby skorzystać z ofert BDI.

Wprowadzenie przez Aero2 konieczności wpisywania przez użytkowników BDI po każdej zakończonej sesji kodu captcha może ograniczyć i utrudnić użytkownikom korzystanie z tej usługi jednakże z drugiej strony zwiększy powszechność dostępu do BDI, w szczególności wśród osób wykluczonych cyfrowo, nie mających innej formy dostępu do Internetu, używających BDI jako dostęp do wiadomości i poczty, czy przeglądania stron www, a nie do ściągania wszelkiego rodzaju plików muzycznych, filmów, czy tez do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również ma na celu poprawę stopnia przestrzegania przez użytkowników BDI zawartego w decyzji rezerwacyjnej obowiązku aby jednorazowa sesja nie trwała dłużej niż 60 min, a także zmniejszenia ryzyka zaburzenia konkurencji względem ofert komercyjnych.

Ponadto wprowadzenie kodów, tak jak Pan podnosi w zapytaniu, może utrudnić wykorzystanie BDI np. przez osoby słabowidzące czy też wykorzystanie BDI w urządzeniach z małym ekranem, jednak kwestie te nie są regulowane decyzją. Niemniej jak Spółka zapewnia mechanizm, który zamierza wprowadzić przewiduje także korzystanie przez osoby o ograniczonej zdolności widzenia. Odnosząc się zaś do tego czy wprowadzenie kodu captcha naruszy pkt 4. c. c) decyzji wskazać należy, iż decyzja stanowi jedynie, że jakiekolwiek ograniczenia treści lub protokołów dostępnych dla użytkownika korzystającego z dostępu nieodpłatnego nie będą dalej idące niż takie same ograniczenia stosowane dla użytkownika korzystającego z usług odpłatnych. Z zapisu tego nie wynika, że po wprowadzeniu kodu captcha dla użytkowników BDI, Aero2 musiałaby zastosować takie kody dla użytkowników korzystających z usług odpłatnych.

W związku z powyższym, dopóki nie zaistnieje sytuacja różnicująca przez Spółkę ograniczenia treści lub protokołów dostępnych dla użytkownika korzystającego z BDI oraz dostępnych dla użytkowników korzystających z usług odpłatnych, trudno mówić o naruszeniu zapisów decyzji.

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się