DAJ CYNK

T-Mobile ponownie się chwali, że ma najlepszą sieć w Polsce

06.12.2017

Dodane przez: msnet

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 13630

Ważne 6

17

Po raz czwarty z rzędu T-Mobile wygrał badania jakości sieci i zdobył certyfikat Best in Test 2017 w zleconym przez siebie badaniu.Po raz czwarty z rzędu T-Mobile wygrał badania jakości sieci i zdobył certyfikat Best in Test 2017 w zleconym przez siebie badaniu.

Niezależna firma P3 Communication po raz czwarty przeprowadziła na zlecenie sieci T-Mobile badanie jakości sieci komórkowych w Polsce, w którym pod uwagę wzięto czterech największych operatorów. Badano jakość połączeń głosowych oraz usług transmisji danych w trzech obszarach: największe miasta (Cities), miejscowości (Towns) i drogi (Roads) - mapka poniżej.Zdobyć można było maksymalnie 1000 punktów. Najlepszy wynik, po raz czwarty z rzędu, osiągnął T-Mobile - 876 punktów (o 46 punktów więcej, niż w 2016 roku). Jest to najlepszy w historii wynik osiągnięty w Polsce w badaniach P3 Communication.

Choć to truizm, to bez dobrej sieci nie ma mowy o dobrych usługach. T-Mobile chce świadczyć najlepsze i mamy infrastrukturę, która na to pozwala - powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska. Dzięki najlepszej sieci mogliśmy zaoferować klientom m.in. Supernet video i Internet domowy FMS. To właśnie oferta, wspierająca ją sieć oraz coraz większe skupienie na kliencie pozwoliły nam odwrócić rynkowe trendy i ponownie zyskiwać klientów.

T-Mobile osiągnął też najlepsze wyniki w obu badanych kategoriach: 346 punktów na 400 w połączeniach głosowych i 529 punktów na 600 możliwych w transmisji danych, a także na wszystkich obszarach, w których prowadzono badania. Wyniki przedstawia tabela poniżej.W przypadku połączeń głosowych w badaniu Best in Test brane są pod uwagę: jakość połączeń głosowych (zgodnie ze standardem metody POLQA), procent zerwanych połączeń oraz skuteczność i czas zestawienia połączeń. W tym roku różnice w wyniku końcowym w tej części badania wynikały przede wszystkim z różnic w czasie zestawiania połączenia, w czym najlepszy okazał się T-Mobile zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach oraz na drogach. Pozostałe wyniki były bardzo zbliżone w zasadzie u wszystkich czterech operatorów (z nielicznymi wyjątkami).Operatorzy w Polsce oferują usługi głosowe na obszarze blisko 100% populacji, dlatego przewagę nad konkurencją uzyskujemy głównie w zakresie jakości usług. Dlatego tak istotne jest dla nas wdrażanie najnowszych technologii oraz projekty optymalizacji sieci, szczególnie w obszarach, gdzie najtrudniej zachować ciągłość usług, czyli w centrach miast, ze względu na częste przełączanie pomiędzy nadajnikami, czy na autostradach z uwagi na wysokie prędkości i tłumienie sygnału przez samochody - powiedział Thomas Lips, członek zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji T-Mobile Polska.

Podczas badania jakości transmisji danych realizowano kilka scenariuszy obejmujących: ściąganie i wysyłanie danych, wyświetlanie stron WWW statycznych, HTTP i HTTPS oraz odtwarzanie filmów w serwisie YouTube. T-Mobile może się pochwalić najwyższą procentową dostępnością sieci przekraczającą 99% w miastach i miejscowościach oraz 96% na drogach, nie dając się wyprzedzić w żadnej kategorii konkurencji (szczegółowe zestawienie wyników w trzech tabelach na końcu wiadomości oraz w załączniku). W zakresie jakości usług transmisji danych T-Mobile uzyskał najlepszy wynik całkowity, a także najlepsze wyniki cząstkowe, wygrywając we wszystkich analizowanych scenariuszach oraz w każdym z obszarów, w których realizowane były badania, czyli największych miastach, miejscowościach i na drogach.Klienci mają coraz większe oczekiwania związane z transmisją danych. Popularność serwisów streamingach w połączeniu z rosnącą jakością materiałów video, a co za tym idzie ilością konsumowanych danych, może być wyzwaniem dla sieci - skomentował Thomas Lips. Kluczowe jest, aby przewidywać zapotrzebowanie klientów i z odpowiednim wyprzedzeniem inwestować w kompleksowy rozwój sieci, która nie tylko pozwoli na obsłużenie rosnącego ruchu, ale pozwoli na dalszy rozwój i poprawę jakości usług.

Firma P3 Commucation w czasie badania realizowała dwa scenariusze związane z przesyłaniem danych: ściąganie pliku o wielkości 3 MB oraz wysyłanie pliku 1 MB. W obu przypadkach T-Mobile uzyskał najkrótszy czas trwania sesji. Operator uzyskał także najwyższy odsetek skutecznych prób otworzenia stron WWW we wszystkich obszarach badania. W scenariuszu powiązanym z otwieraniem stron WWW łączono się z popularnymi stronami HTTPS i HTTP, takimi jak Allegro.pl, booking.com, interia.pl, fakt.pl, gemiuss.com, hm.com i wp.pl. T-Mobile miał najwyższy procent udanych akcji, a także podobnie jak w przypadku stron statycznych najkrótszy czas do przesłania pierwszego bajta i największą ilość danych przesłanych w pierwszej sekundzie połączenia. Przy odtwarzaniu plików video w serwisie YouTube T-Mobile uzyskał najwyższy odsetek udanych prób.

Szczegółowe wyniki badania jakości transmisji danych przedstawiają poniższe tabele. Zawierają one dane kolejno z największych miast, miejscowości oraz dróg.


Badanie jakości transmisji danych - największe miasta


Badanie jakości transmisji danych - miejscowości


Badanie jakości transmisji danych - drogi

Badanie Best in Test realizowane jest przez niezależną firmę P3 Communication, która co roku na zlecenie Deutsche Telekom przeprowadza badanie porównawcze sieci komórkowych w Polsce. Celem badania jest określenie jakości usług głosowych i transmisji danych operatorów infrastrukturalnych w Polsce. Do realizacji badania wykorzystano samochody pomiarowe, które wykonują jednocześnie dla wszystkich sieci próbne połączenia telefoniczne i realizują scenariusze z wykorzystaniem transmisji danych. Tzw. drive testy objęły swoim zasięgiem 16 dużych miast, 34 miejscowości oraz łączącą je sieć drogową. W czasie 21 dni pomiarowych wykonano ponad 9000 połączeń głosowych i pond 2600 zdarzeń transmisji danych na każdego z operatorów.

Zobacz: Certyfikat "Best in Test 2017" dla T-Mobile Polska

Źródło tekstu: T-Mobile, wł

Komentarze
Zaloguj się