DAJ CYNK

Sąd: niepłacenie rachunków nie może powodować naliczenia kary

28.12.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 103

Ważne 26

3

Sąd w Tychach uznał, że operatorzy komórkowi nie mogą nakładać na klientów, którzy nie płacą rachunków, umownych kar finansowych. Wolno im tylko wypowiedzieć umowę i naliczać odsetki. To ważny wyrok wytyczający granice praw konsumentów - pisze gazeta.pl.

Sąd w Tychach uznał, że operatorzy komórkowi nie mogą nakładać na klientów, którzy nie płacą rachunków, umownych kar finansowych. Wolno im tylko wypowiedzieć umowę i naliczać odsetki. To ważny wyrok wytyczający granice praw konsumentów - pisze gazeta.pl.

Takie rozstrzygnięcie zapadło w procesie, jaki Polkomtel wytoczył Markowi J., biznesmenowi z Tychów. Mężczyzna był wieloletnim klientem operatora. W maju 2011 roku podpisał dwuletnią umowę na usługi telefoniczne. Znalazł się tam zapis, że w przypadku jej przedwczesnego rozwiązania przez Marka J. zostanie na niego nałożona kara umowna w wysokości 1355 zł (proporcjonalnie pomniejszona o czas pozostały do zakończenia obowiązywania umowy). To samo miało dotyczyć sytuacji, kiedy umowę rozwiąże Polkomtel, ale z winy klienta. Stało się tak 31. października 2012 roku. Wtedy Polkomtel wypowiedział umowę Markowi J., bo od sierpnia do października nie zapłacił rachunków, a kwota zobowiązań wyniosła 105,55 zł.

Marek J. mówi, że to nie była jego zła wola, po prostu przeoczył te faktury. Długi uregulował już po wypowiedzeniu umowy. To jednak nie zamknęło sprawy. Operator komórkowy domagał się, aby Marek J. zapłacił też 1070 zł kary umownej. Kiedy biznesmen tego nie zrobił, Polkomtel wystąpił przeciwko niemu do e-sądu, który wydał nakaz zapłaty. Biznesmen wniósł sprzeciw, bo żądanie operatora uznał za absurdalne.

Po zapoznaniu się z dowodami oraz przesłuchaniu Marka J. sąd wydał wyrok, w którym oddalił żądanie operatora komórkowego. Karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego - stwierdził sędzia Mariusz Rupa, przewodniczący składu orzekającego.

Taką karę stosuje się, jeśli np. ktoś deklaruje, że wybuduje dom, ale tego nie zrobi lub wybuduje wadliwie. Nie można jednak kogoś karać za to, że nie zapłacił rachunków w terminie. W ocenie sądu, w takiej sytuacji operator komórkowy miał prawo wyłącznie nałożyć na klienta odsetki. To była jedyna dopuszczalna prawem kara. Są nałożył na Marka J. tylko 70 groszy karnych odsetek za nieterminowe zapłacenie faktur. Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło tekstu: gazeta.pl

Komentarze
Zaloguj się