DAJ CYNK

Plus nie współpracował z UOKiK, ale kara jest dużo niższa

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Plus nie współpracował z UOKiK, ale kara jest dużo niższa

Ponad 10 lat trwała walka operatora sieci Plus z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK nałożył na spółkę Polkomtel karę za brak współpracy w wysokości ponad 130 milionów złotych. Kolejne sądy ją obniżały, aż prawie nic z niej nie zostało.

Historia zaczęła się w 2011 roku, gdy UOKiK nałożył 130,7 mln zł kary na Polkomtel za utrudnianie przeprowadzenia kontroli z przeszukaniem przez Urząd. Przeszukanie miało związek ze sprawą mobilnej telewizji. Operatorowi sieci Plus zarzucono kilka naruszeń, takich jak:

  • niewydanie kontrolującym twardego dysku będącego własnością Urzędu, na którym kontrolujący zapisali kopie skrzynek poczty elektronicznej pracowników zajmujących się projektem telewizji mobilnej,
  • uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych,
  • niewykonanie żądania dotyczącego przekazania kontrolującym określonych dokumentów dotyczących udziału Polkomtela w projekcie telewizji mobilnej.

Więcej na ten temat w podlinkowanej niżej wiadomości.

Zobacz: Ponad 130 mln zł kary dla Polkomtela od UOKiK

Kara została, ale znacznie mniejsza

Polkomtel odwołał się od decyzji o karze do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem operatora, w trakcie kontroli spółka w pełni i przez cały czas współpracowała z UOKiK w zakresie przewidzianym prawem. W 2014 roku SOKiK zmienił decyzję Prezesa UOKiK, obniżając kwotę kary do wysokości 4 mln zł (równowartość 1 mln euro). Taki wyrok nie spodobał się urzędowi, dlatego UOKiK poszedł do sądu wyższej instancji, który w 2015 roku uchylił wyrok SOKiK sprzed roku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W 2017 roku SOKiK zmienił decyzję Prezesa UOKiK, zmniejszając karę nałożoną na Polkomtel do kwoty 1,3 mln zł. Obie strony wniosły wtedy apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Obie zostały oddalone w 2020 roku. 20 kwietnia 2020 roku Polkomtel zapłacił karę w wysokości 1,3 mln zł.

Nie był to jednak koniec sprawy, ponieważ zarówno operator sieci Plus, jak i Prezes UOKiK, wnieśli skargi kasacyjne od wyroku Sądu Apelacyjnego. W 2022 roku skarga kasacyjna UOKiK została oddalona, natomiast skarga Polkomtela została uwzględniona w zakresie oddalającym apelację powoda, zaś zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 kwietnia 2020 roku został uchylony i skierowany do ponownego rozpoznania.

29 marca 2023 roku zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego, w którym ten przychylił się do stanowiska spółki, że kara została wymierzona w euro, a następnie błędnie przeliczona na złote. Sąd zmienił zaskarżony wyrok I instancji, obniżając wymiar kary w złotych do kwoty 1,2 mln zł.

Zobacz: Grupa Polsat Plus: wyniki za 2Q 2023 r. Wzrosły koszty, spadły liczba usług i zysk
Zobacz: Plus wciąż najszybszy. W 5G konkurencja nie ma szans

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus, UOKiK