DAJ CYNK

GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku

msnet

Prawo, finanse, statystyki

GUS społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych.

Dostęp do Internetu

Z danych GUS-u wynika, że w 2020 roku dostęp do Internetu posiadało 90,4% gospodarstw domowych w Polsce. To o 3,7 p.% więcej niż rok wcześniej. W ujęciu rocznym o 12,4 p.% zwiększył się udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu przez szerokopasmowe łącze mobilne, a o 5,5 p% przez szerokopasmowe łącze stacjonarne. Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji – najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych.

Zobacz: Wrześniowy ranking SpeedTest: dalszy wzrost szybkości w sieciach mobilnych
Zobacz: RFBenchmark: najszybsze LTE jest pomarańczowe, a 3G magentowe

GUS dostęp do Internetu 2020

GUS dostęp do Internetu 2020 dzieci

Korzystanie z e-administracji publicznej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet korzystało 41,9% populacji Polski w wieku 16-74 lata. W ostatnich latach co roku powiększa się grupa osób, które korzystają z wyszukiwania informacji, pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W tym roku odsetek osób wyszukujących informacje na stronach administracji publicznej wzrósł o 2,3 p.% (do 27,2%), a wysyłających wypełnione formularze o 2,1 p.% (do 33,5%).

Zakupy przez Internet

W 2020 roku 60,9% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata dokonywało zakupów przez Internet. To o 7 p.% więcej niż w 2019 roku. W skali roku wzrosła dysproporcja pomiędzy odsetkami mieszkańców miast i wsi (z 9,7 p.% do 10,7 p.%). Największa obserwowana była w makroregionie województwo mazowieckie (14,0 p.%), a najmniejsza w makroregionie centralnym (3,6 p.%).

GUS zakupy w Internecie 2020

Pandemia Covid-19 a praca zdalna

Wśród osób w wieku 16-74 lata prawie 25% pracujących skorzystało z możliwości pracy zdalnej podczas epidemii Covid-19. Najwyższy odsetek odnotowano wśród osób pracujących w zawodach związanych z ICT (67,8%), a najniższy – w zawodach robotniczych (1,9%).

GUS praca zdalna 2020

Więcej szczegółów, w tym dotyczących przedsiębiorstw, można znaleźć w informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Zobacz: #GIGAHeyah: 100 GB internetu za 39 zł. Na dwa miesiące, ale w dwóch pakietach
Zobacz: Microsoft dodaje do Internet Explorera opcję trwałego wyłączenia JScript

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: GUS

Przewiń w dół do następnego wpisu