DAJ CYNK

Eksperci wypracują ramy prawne usług w chmurze

28.10.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5

Ważne 2

0

Komisja Europejska utworzyła grupę ekspertów, która ma opracować bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej, w oparciu o dobrowolny instrument prawny. Zadaniem grupy jest wskazanie najlepszych praktyk, które pozwolą rozwiać obawy konsumentów i małych przedsiębiorstw, zwykle niechętnie decydujących się na zakup tego typu usług ze względu na niejasność umów.

Komisja Europejska utworzyła grupę ekspertów, która ma opracować bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej, w oparciu o dobrowolny instrument prawny. Zadaniem grupy jest wskazanie najlepszych praktyk, które pozwolą rozwiać obawy konsumentów i małych przedsiębiorstw, zwykle niechętnie decydujących się na zakup tego typu usług ze względu na niejasność umów.

Utworzenie grupy ekspertów wpisuje się w działania podejmowane przez Komisję w celu zwiększenia zaufania do usług w chmurze obliczeniowej i wykorzystania ich potencjału do pobudzenia wzrostu produktywności gospodarki w Europie. To jedno z kluczowych działań przewidzianych w przyjętej w ubiegłym roku strategii Komisji na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej. Ma ono przyczynić się do rozwiązania pewnych kwestii związanych z chmurą obliczeniową, wykraczających poza wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży będące obecnie przedmiotem negocjacji.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu przywódcy UE wezwali do działań, które przyczyniłyby się do stworzenia jednolitego rynku usług w chmurze obliczeniowej. Komisja wywiązuje się ze swojego zadania. Pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje chmura obliczeniowa, mogłoby pomóc stworzyć 2,5 mln dodatkowych miejsc pracy w Europie i przyczynić się do wzrostu produktu krajowego brutto UE o około 1% rocznie do 2020 roku. Zwróciliśmy się do ekspertów o opracowanie wyważonego zestawu warunków umownych, które pozwoliłby konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom z większym zaufaniem korzystać z tego rodzaju usług. Zaufanie daje wymierne zyski - obywatele muszą mieć zaufanie co do tego, że usługi, z których korzystają, są świadczone w sposób uczciwy i wiarygodny - stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

W skład grupy ekspertów ds. chmury obliczeniowej wchodzą przedstawiciele dostawców usług przetwarzania w chmurze, konsumentów i MŚP, środowisk akademickich i prawniczych. Wśród nich jest jeden Polak - prawnik Maciek Gawroński. Pierwsze posiedzenie grupy ma się odbyć w dniach 19-20. listopada, a jej sprawozdanie spodziewane jest na wiosnę 2014 roku. Wyniki pracy grupy zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym, który zainicjuje szerokie konsultacje publiczne na temat przyszłych działań w kwestii umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej na rzecz konsumentów i MŚP.

Pojęcie "chmury obliczeniowej" odnosi się do przechowywania - na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach - danych (takich jak pliki tekstowe, zdjęcia, pliki wideo) oraz oprogramowania, do których użytkownicy uzyskują dostęp przez Internet za pomocą wybranego przez siebie urządzenia. Jest to rozwiązanie szybsze, tańsze, bardziej elastyczne i potencjalnie bezpieczniejsze od rozwiązań informatycznych zlokalizowanych na miejscu. Wiele popularnych serwisów, takich jak Facebook czy Spotify, w tym usługi przeglądania poczty elektronicznej za pośrednictwem stron www, wykorzystuje już technologie chmur obliczeniowych, ale rzeczywiste korzyści ekonomiczne mogą wynikać z upowszechnienia wykorzystania rozwiązań opartych na modelu chmury obliczeniowej wśród przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego.

Strategia Komisji na rzecz chmury obliczeniowej obejmuje trzy kluczowe działania, z których jedno zakłada określenie bezpiecznych i uczciwych warunków umów dotyczących usług w chmurze obliczeniowej. Wzorcowe warunki umów mogą ułatwić ustalenia umowne między dostawcami usług w chmurze obliczeniowej a konsumentami i małymi przedsiębiorstwami. Mogą one również ułatwić stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w zakresie, w jakim jest to istotne dla umów dotyczących usług w chmurze obliczeniowej.

Źródło tekstu: Komisja Europejska

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy