DAJ CYNK

PEM w Polsce pod kontrolą – informuje MKiŚ

Dodane przez: msnet

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 5016

PEM w Polsce pod kontrola informuje MKiŚ

Rzecznik Praw Obywatelskich pytał w 2020 roku o podwyższone przez ministra zdrowia normy dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego (normy PEM). W końcu nadeszła odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zgodnie z którą sprawa jest pod kontrolą.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ciągu ostatnich kilkunastu analizowało dokumentację dotyczącą stanu prawnego wszystkich rodzajów instalacji radionawigacyjnych, radiolokacyjnych oraz radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne w całym zakresie częstotliwości dla promieniowania niejonizującego. Zweryfikowało też w zakresie merytorycznym opracowania dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem źródeł pól elektromagnetycznych zgłaszanych do organów właściwych do spraw ochrony środowiska.

– napisał Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Zobacz: Startuje system SI2PEM. Za trzy miesiące sprawdzisz PEM w swoim otoczeniu
Zobacz: Testy poziomu PEM w Krakowie: zbadano szkołę i przedszkole. Nie ma zagrożenia

Przez kilkadziesiąt lat w Polsce dopuszczalny poziom gęstości mocy dla fal radiowych z zakresu od 2 do 300 GHz wynosił 0,1 W/m2. Wartość ta ustalona była przez ministra właściwego do spraw środowiska. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, taki poziom gęstości mocy był wielokrotnie weryfikowany zarówno przez ośrodki badawcze z dziedziny analiz PEM jak i naukowców właściwych do spraw ochrony zdrowia. O wpływie pola elektromagnetycznego na zdrowie jednoznacznie wypowiedziała się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Wydział Oceny Technologii Medycznych, w publikacji ukończonej w listopadzie 2019 roku, podając przy tym strategię wyszukiwania publikacji jak i szczegółowy diagram selekcji badań. W rezultacie minister zdrowia zweryfikował parametry fizyczne oddziaływania pola elektromagnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności. 17 grudnia 2019 roku wydał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Kontrola dopuszczalnych poziomów PEM weryfikowana jest na bieżąco nie tylko przez organy samorządowe właściwe do spraw środowiska, ale nade wszystko przez utworzone niedawno i wyposażone w nowoczesną bazę dedykowanej aparatury pomiarowej Centralne Laboratorium Badawcze wchodzące w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wyniki kontroli, nie stwierdziły w ostatnim okresie przekroczeń dopuszczalnych norm promieniowania dla częstotliwości mikrofalowych, w tym sieci 5G.

– wyjaśnił wiceminister Jacek Ozdoba

Resort klimatu podjął działania w kierunku optymalizacji przekazu danych do systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne, w których uwzględnił społeczne zapotrzebowanie na informacje w zakresie PEM, w tym stacji bazowych 5G. Odpowiedni projekt realizowany jest przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na bieżąco we współpracy z organami samorządowymi weryfikowane są kwestie dotyczące badań pól elektromagnetycznych stacji bazowych telefonii komórkowych oraz wymogów zgłaszania instalacji pól elektromagnetycznych o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo nie mniejszych niż 15 watów. Dodatkowo, uprzejmie informuję, że w celu eliminacji nieprawidłowości w zakresie badań PEM oraz w procesie weryfikacji dokumentacji instalacji radiokomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci 5G, zostały podjęte działania zmierzające do organizacji szerokiej akcji szkoleniowej dla wojewodów na terenie całego kraju.

– dodał Jacek Ozdoba

Zobacz: Francja: 5G w paśmie 3,5 GHz nie szkodzi zdrowiu, można budować
Zobacz: Czy 5G szkodzi? Prof. Dołowy: nie ma badań, które by to potwierdzały

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: rpo.gov.pl

Przewiń w dół do następnego wpisu