DAJ CYNK

Polski operator obchodzi obowiązek rejestracji SIM? Wyjaśniamy

Marian Szutiak

Taryfy, promocje, usługi

Fonia.Travel i rejestracja kart eSIM. Wyjaśniamy

Czy karta eSIM wydawana w ramach usługi Fonia Travel musi zostać zarejestrowana? Pojawiły się wątpliwości, które postanowiliśmy wyjaśnić.

Fonia Telecom to operator telekomunikacyjny, który jest obecny na polskim rynku od września 2022 roku. Na początku firma świadczyła swoje usługi w zamian za oglądanie reklam w aplikacji, a potem przeszła na "standardową" formułę, oferując płatne pakiety z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz nawet 100 GB Internetu miesięcznie. W czerwcu operator ruszył z usługą Fonia Travel, która działa w formie karty eSIM z paczką Internetu do wykorzystania w wybranym kraju. Grupą docelową dla tej oferty są osoby podróżujący po świecie, którzy chcą swobodnie korzystać z Internetu mobilnego i płacić za to rozsądną cenę.

Zobacz: „Darmowy operator” wprowadza karty eSIM. Skorzystasz w 200 krajach

Fonia Travel

eSIM w Fonia Travel a obowiązek rejestracyjny

Usługa Fonia Travel może się przydać każdemu mieszkańcowi naszego kraju, który chce podróżować poza unijną strefę roamingową. Chętnie korzystają z tego również Czytelnicy portalu TELEPOLIS.PL. Zwrócili oni jednak uwagę na pewną kwestię, która wymagała wyjaśnienia.

Chodzi o wprowadzony kilka lat temu obowiązek rejestracji kart SIM, który dotyczy każdego operatora telekomunikacyjnego działającego na terytorium Polski. Fonia Telecom to operator telekomunikacyjny, który działa w naszym kraju i tu świadczy swoje usługi, w tym opisywaną wyżej Fonię Travel. Jest tam nawet pakiet internetowy, z którego można skorzystać w Polsce. Spółka sprzedając karty eSIM dla podróżnych, powinna więc je rejestrować, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Potwierdza to między innymi Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z art. 60b ust. 2 w zw. z ust. 1 Pt [Prawa telekomunikacyjnego, przyp.red.] abonent będący stroną umowy o świadczenie usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej zobowiązany jest do podania dostawcy usług danych identyfikujących, tj.

  1. w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
    1. imię i nazwisko,
    2. numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;
  2. w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
    1. nazwę,
    2. numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze (art. 60b ust. 1 Pt).

W przypadku abonentów zawierających umowę w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przepis art. 60b ust. 2 Pt nakazuje podanie danych przy zawieraniu umowy. W przypadku abonentów korzystających z usług przedpłaconych przepis ust. 2 nakazuje jedynie, aby dane zostały podane dostawcy usług, tj. przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, uprawnionemu do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z definicją z art. 2 pkt 27 lit. a) Pt. Dane te mogą być przekazane drogą elektroniczną albo w inny sposób określony przez dostawcę (art. 60b ust. 2 zd. 3 Pt). Jednak każdorazowo (zarówno w przypadku abonentów zawierających umowę, tzw. abonentów post-paid, jak i abonentów korzystających z usług przedpłaconych, tzw. abonentów pre-paid)rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od podania przez abonenta wymaganych danych i pozytywnej ich weryfikacji przez dostawcę tych usług, zgodnie z art. 60b ust. 3 Pt.

Mając na uwadze powyższe, jeśli Fonia Telecom Sp. z o.o. jest dostawcą usług telekomunikacyjnych przedpłaconych, ma obowiązek uzyskania i weryfikacji wymaganych jak wyżej danych abonenta przed rozpoczęciem świadczenia tych usług.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Wojciech Gunia z UKE

Tymczasem z doniesień naszych Czytelników wynika, że nic takiego nie ma miejsca. To znaczy, że Fonia Telecom świadczy usługę Fonia Travel i nie wymaga rejestracji kart eSIM, które w jej ramach wydaje. Warto w tym miejscu dodać, że są to karty eSIM belgijskiego operatora Proximus. Jednak umowa jest zawierana z polskim telekomem.

Aby wyjaśnić, jak to jest z tymi kartami eSIM w Fonia Travel oraz ich rejestracją, poprosiliśmy o komentarz spółkę Fonia Telecom. Z udzielonej nam odpowiedzi wynika, że wspomniane karty eSIM rzeczywiście podlegają pod prawo, które wymaga ich rejestracji, i ta rejestracja występuje. Operator współpracuje w tym zakresie z dostawcami płatności.

W ramach usługi Fonia.Travel firma Fonia Telecom Sp. z o.o. dokonuje rejestracji wszystkich kart eSIM i współpracuje w tym zakresie z dostawcami płatności. W przypadku, jeżeli te dane są niewystarczające lub istnieje podejrzenie używania karty przez osobę trzecią, zgodnie z regulaminem firma ma możliwość poproszenia użytkownika o dodatkową weryfikację.

Zapewniamy naszych obecnych i przyszłych Klientów, że nasze wewnętrzne procedury i mechanizmy weryfikacyjne gwarantują bezpieczne korzystanie z usługi i gwarantują jej wysoką jakość.

– przekazała redakcji TELEPOLIS.PL Aleksandra Stępniak, Fonia Telecom

Powyższe wyjaśnienie nie rozwiało wszystkich wątpliwości. Wciąż otwartym pozostaje pytanie, skąd Fonia Telecom bierze numer PESEL osób kupujących kartę eSIM w ramach usługi Fonia Travel. Z doniesień naszych Czytelników wynika, że spółka zbiera tylko takie dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj. Dostawcy płatności też raczej numeru PESEL nikomu nie udostępniają, bo często sami takich informacji nie posiadają.

Wysłaliśmy do spółki Fonia Telecom pytanie dodatkowe o to, w jaki sposób pozyskuje numer PESEL przy sprzedaży kart eSIM w ramach Fonia Travel. Zaktualizujemy tę wiadomość, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Zobacz: Od 800 MHz do 3,6 GHz, czyli jak częstotliwości łączą nas ze światem
Zobacz: Play wprowadził nowe pakiety. Jest trochę taniej

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, fonia.travel

Źródło tekstu: UKE, Fonia Telecom, opracowanie własne