DAJ CYNK

T-Mobile po 2022 roku: rosły ceny, przyszli nowi klienci

Mieszko Zagańczyk

Prawo, finanse, statystyki

T-Mobile Polska zaprezentował wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok. Operator odnotował znaczący wzrost kosztów, ale mimo tego równocześnie może się pochwalić wzrostem operacyjnym i finansowym.

W ciągu 2022 r. T-Mobile pozyskał 970 tysięcy klientów, co pozwoliło przekroczyć liczbę 12,5 miliona aktywnych kart SIM na koniec czwartego kwartału roku. Z tego 8,052 mln to abonament, a 4,460 mln to pre-paid.

liczba klientów

W abonamencie w skali roku operator pozyskał netto 225 tysięcy nowych kart, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu do poprzedzającego roku. Jak wyjaśniają Magentowi, było to pierwsze możliwe dzięki zwiększeniu liczby klientów pozyskiwanych od innych operatorów – T-Mobile jako jedyny z czterech największych operatorów w Polsce zakończył rok z pozytywnym bilansem przenośności numerów, osiągając wynik 64 tysięcy. Druga przyczyna ma być wysoki poziom lojalności klientów kontraktowych – średni miesięczny współczynnik churn na poziomie 0,7

Z kolei na wzrost w pre-paidach zdaniem operatora pozytywny wpływ miały: organiczny wzrost sprzedaży oraz bardzo pozytywne przyjęcie akcji dystrybucji starterów na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zobacz: Plus stracił najwięcej, zyskał T-Mobile. Przenoszenie numerów w 2022

Inwestycje sieciowe w T-Mobile

Przez cały 2022 rok T-Mobile kontynuował inwestycje sieciowe. W ciągu 12 miesięcy wolumen danych przesyłanych w sieci mobilnej operatora wzrósł o 28%, a odsetek połączeń głosowych realizowanych w technologiach VoWIFI oraz VoLTE przekroczył 60%

Operator prowadził też inwestycje związane z rozbudową sieci 5G oferowanej na obecnie posiadanych częstotliwościach 2100 MHz oraz przygotowywał infrastrukturę pod rollout sieci piątej generacji na częstotliwościach 3,5 GHz. Obecnie sygnał 5G dostępny jest na niemal połowie stacji bazowych tworzących zasięg sieci T-Mobile. 

Operator kontynuował też proces wyłączania sieci 3G w celu przeznaczenia pasma 900 MHz na budowę sieci nowszych generacji. Zauważając bardzo dobre efekty refarmingu, podjął decyzję o przyspieszeniu harmonogramu realizacji projektu wyłączenia 3G. Obecnie wyłączenie tej technologii planowane jest na kwiecień 2023 r

Zobacz: Jesteś w T-Mobile? Nie zdziw się, gdy telefon nagle zamilknie

Kontynuowany był także projekt produkcji energii elektrycznej dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych na stacjach bazowych. Do tej pory udało się wyprodukować dzięki nim niemal 0,5 gigawata energii.

Operator rozbudowywał też własną infrastrukturę światłowodową, która wykorzystywana jest do przesyłu danych w sieci własnej, także łącząc obiekty Data Center oraz stacje bazowe T-Mobile. Również na ich bazie operator świadczy usługi klientom biznesowym.

Więcej usług światłowodowych

T-Mobile ocenia, że rynek bardzo dobrze przyjął także uzupełnienie oferty o telewizję linearną, co wpłynęło na zwiększenie sprzedaży usług światłowodowych. Na koniec roku zasięg oferty FTTH T-Mobile obejmował 5,6 miliona gospodarstw domowych, co stanowiło około 40% całej liczby gospodarstw domowych w kraju, a liczba klientów szerokopasmowego internetu stacjonarnego operatora (fixed broadband) przekroczyła 154 tysiące

przychody

Operator przekonuje, że większa liczba oferowanych usług przełożyła się na zwiększenie liczby klientów, którzy korzystają z dwóch lub więcej produktów T-Mobile. Konsekwencją tego faktu, w połączeniu ze zwiększeniem popularności nielimitowanych wariantów taryfowych oraz liczby urządzeń sprzedawanych w sieci operatora, był wzrost przychodów, które w skali roku urosły o 2,1%, osiągając wynik 6,6 miliarda złotych.

Rok 2022 to zdecydowanie czas, w którym udało nam się skutecznie konkurować o klienta. Cieszy nas zarówno fakt pozyskania prawie miliona nowych klientów, jak i zwycięstwo w rankingu MNP. To zasługa wprowadzenia na rynek pełnej, konwergentnej oferty dla całej rodziny, ale też – widzimy to wyraźnie w rozmowach z klientami – troski o najwyższą jakość usług oraz obsługi. Doceniają oni także, że trafnie odpowiadamy na ich faktyczne potrzeby. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i będziemy robić wszystko, by nieustannie dostarczać naszym klientom usługi, z których będą zadowoleni w stu procentach

 – powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Rosnące ceny energii

T-Mobile Polska zmagał się też z problemami, które rzutowały też na osiągnięcia całego rynku. Dotkliwe okazały się rosnące ceny, zwłaszcza energii.

W skali całego roku koszt energii wykorzystywanej przez T-Mobile Polska zwiększył się o niemal 100 milionów złotych w porównaniu do roku 2021, co stanowi wzrost o 70%. W samym czwartym kwartale wydatki na energię elektryczną były wyższe o ponad 140% od kosztu poniesionego w analogicznym kwartale poprzedniego roku. 

W połączeniu z rosnącymi kosztami wynajmu gruntów na potrzeby sieci oraz powierzchni handlowych, w których zorganizowane są sklepy operatora, ograniczyło to przełożenie wzrostu przychodów na wynik EBITDA AL, który za 12 miesięcy roku wzrósł o 0,9% (r/r) i wyniósł 1,77 miliarda złotych

Z kolei w czwartym kwartale, gdzie negatywny wpływ wzrostu kosztów działalności był największy, przełożyło się to na spadek EBITDA AL o (-)4,3% w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2021.

Rok usług konwergentnych

W drugim kwartale roku T-Mobile wprowadził do swoich usług telewizję linearną, stając się tym samym operatorem w pełni konwergentnym. Wzrost zainteresowania telewizją T-Mobile między trzecim a czwartym kwartałem wyniósł 15%, a sprzedaż światłowodu w 2022 w porównaniu do 2021 była wyższa aż o 44%. Na koniec 2022 średnio co drugi klient decydujący się na światłowód od T-Mobile, wybierał go w pakiecie z telewizją lub telewizją i abonamentem głosowym.

Rozwój segmentu biznesowego

Pozytywny bilans przenośności numerów T-Mobile odnotował także w segmencie biznesowym, gdzie taryfy MagentaBIZNES zwiększały swoją popularność z każdym kwartałem. W skali całego roku klienci Magenta BIZNES coraz częściej wybierali wyższe, nielimitowane, warianty taryfowe – w szczególności L i VIP – oraz coraz chętniej sięgali po usługę internetu światłowodowego.

Z kolei w segmencie największych firm, oprócz wzrostu w obszarze connectivity T-Mobile zanotował wyraźne zwiększenie zainteresowania usługami bezpieczeństwa (wzrost przychodów o 60% w ciągu roku) oraz chmurowymi (wzrost przychodów o 20%). Trendy te z pewnością były odpowiedzią na globalne wydarzenia – upowszechnienie modelu pracy zdalnej i hybrydowej oraz wzrost zagrożeń cyberbezpieczeństwa związany z wybuchem wojny w Ukrainie

Operator rozwijał portfolio produktów w tych obszarach, by wprowadzić na rynek usługi Disaster Recovery as a Service oraz Workspace as a service. Dodatkowo T-Mobile rozwinął autorskie rozwiązanie CyberGuard o nowe funkcje.

W 2022 spółka T-Mobile Polska pozyskała nowe kontrakty, w tym w sektorze publicznym z takimi klientami jak: Naczelny Sąd Administracyjny, Centralny Ośrodek Informatyki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; PKP Intercity; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Najwyższa Izba Kontroli oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie
1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln
2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln
3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln
4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln
1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln
2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln
3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln
4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln
1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln
2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln
3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln
4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln
1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln
2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln
3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln
4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln
1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln
2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln
3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln
4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln
1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln
2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln
3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln
4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln
1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln
2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln
3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln
4Q21 7,827 mln 3,715 mln 11,542 mln
1Q22 7,866 mln 3,979 mln 11,845 mln
2Q22 7,932 mln 4,175 mln 12,107 mln
3Q22 7,993 mln 4,328 mln 12,321 mln
4Q22 8.052 mln 4,460 mln 12,512 mln
 
  Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL
1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0%
2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7%
3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1%
4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5%
1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7%
2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2%
3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5%
4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8%
1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5%
2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9%
3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3%
4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2%
1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6%
2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4%
3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8%
4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6%
1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4%
2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3%
3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3%
4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3%
1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7%
2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0%
3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7%
4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%*
1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9%
2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7%
3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3%
4Q21 1,775 mld zł* -/505 mln zł* -/28,5%*
1Q22 1,580 mld zł -/452 mln zł -/28,6%
2Q22 1,621 mld zł -/465 mln zł -/28,1%
3Q22 1,667 mld zł -/458 mln zł -/27,5%
4Q22 1,753 mld zł* -/397 mln zł -

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

Zobacz: Orange i T-Mobile mają nowy plan na Networks!
Zobacz: T-Mobile po 3Q2022: stabilne wyniki mimo wzrostu kosztów

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile