DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 3Q2017

msnet

Prawo, finanse, statystyki

Na koniec III kwartału Orange Polska miał 14,358 mln aktywnych kart SIM. To o 1,908 mln mniej niż przed rokiem, i o 197 tys. mniej niż na koniec czerwca.Na koniec III kwartału Orange Polska miał 14,358 mln aktywnych kart SIM. To o 1,908 mln mniej niż przed rokiem, i o 197 tys. mniej niż na koniec czerwca.

Liczba usług komórkowych spadła w skali roku o 11,7% do 14,358 mln. Jednocześnie jednak Orange odnotował 7,9% wzrost w segmencie abonamentowym do 9,662 mln (o 705 tys. kart SIM w skali roku i o 210 tys. w ciągu samego ostatniego kwartału). Spadki ponownie dotyczą więc tylko ofert na kartę i to aż o 35,8% do 4,696 mln kart SIM. Oznacza to ubytek aż 2,613 mln kart w skali roku, w tym 187 tys. w III kwartale. Duży spadek w stosunku rocznym to efekt założeń ustawy antyterrorystycznej, którą odczuli wszyscy operatorzy, natomiast znacznie mniejszy spadek w ciągu ostatniego kwartału (dla porównania w miesiącach kwiecień-czerwiec wynosił on 837 tys. kart SIM) oznacza ustabilizowanie się sytuacji.

Na koniec III kwartału Orange miał 2,462 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej. Jest to wynik porównywalny z sytuacją na koniec II kwartału (wzrost o 2 tys.). Dostępy M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.) odnotowały wzrost do 1,175 mln, natomiast liczba konsumenckich łączy zmalała o 47 tys. do 1,287 mln. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od I kwartału Orange nie wlicza do usług mobilnych Internetu LTE działającego w strefie domowej/biurowej - trafił on do worka usług stacjonarnych.

III kwartał 2017 roku przyniósł spadek liczby klientów komórkowych usług szerokopasmowych o 47 tys., wskutek zwrotu ku ofertom mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów głosowych usług abonamentowych osiągnął blisko 70% wobec 65% w III kwartału 2016 roku i 69% w II kwartale 2017 roku. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w segmencie głosowych usług abonamentowych wzrósł o 100% w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

W III kwartale całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 54 tys., osiągając poziom 2,377 mln. Utrata łączy ADSL (o 40 tys. do 1,367 mln) została z nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego (o 94 tys. przyłączeń). Na koniec września, liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 176 tys. (wzrost o 31 tys.), a docierały one do ponad 2,2 mln gospodarstw domowych - w III kwartale zasięg zwiększył się o 247 tys. gospodarstw.

Na uwagę ponownie zasługuje Internet stacjonarny oparty na LTE. O ile tradycyjne oferty LTE odnotowały spadek, to już wariant stacjonarny osiągnął 15% wzrost kwartalny (49 tys. przyłączeń), a w ujęciu rocznym liczba tego typu aktywacji wzrosła aż trzykrotnie, osiągając na koniec września 377 tys.
W segmencie stacjonarnych usług głosowych Orange odnotował kolejne już spadki - z 3,081 mln do 2,972 mln. Jednocześnie o 43 tys. wzrosła liczba usług VoIP, osiągając na koniec kwartału 771 tys.

Przychody grupy spadły w ujęciu rocznym o 1,3%, osiągając 2,814 mld zł. Zysk netto spadł w ujęciu rocznym o 24,3% do 28 mln zł. EBITDA wyniosła 776 mln zł, względem 831 mln zł przed rokiem (spadek o 6,6%), natomiast marża EBITDA zmalała rok-do-roku o 1,5 p.p. do 27,6%.

Na koniec III kwartału zasięg 3G sieci Orange docierał do 99,6% populacji kraju (bez zmian od przeszło roku), a zasięg LTE pozostał na poziomie sprzed 3 miesięcy i obejmował 99,8% populacji, czyli wzrósł o 2,5 p.p. w ujęciu rocznym.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

3Q2016

3Q2017

Zmiana

Przychody grupy

2851

2814

-1,3%

EBITDA

831

776

-6,6%

EBIDTA (jako % przychodów)

29,1%

27,6%

-1,5 pp

Zysk netto

37

28

-24,3%Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

3Q2016

3Q2017

Zmiana

Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)

16,266

14,358

-11,7%

postpaid

8,957

9,662

+7,9%

prepaid

7,309

4,696

-35,8%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,153

2,377

+10,4%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3,988

3,744

-6,1%

Internet mobilny

1,355

1,287

-5,0%

M2M

0,963

1,175

+22,0%

Liczba klientów usług TV

0,761

0,814

+7,0%

liczba klientów ofert konwergentnych (1)

0,738

1,195

+61,9%


(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową

 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 (1) 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 (1) 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 (1) 4,696 9,662 bd 14,358


Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPU w zł (ang. Average Revenue Per User, czyli średni przychód z abonenta)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

16,8

62,0

83,8

38,3

2Q12

17,9

64,8

87,6

40,0

3Q12

17,0

61,7

81,6

38,0

4Q12

16,2

60,4

79,6

36,8

1Q13 (*)

14,2

60,4

75,6

34,9

2Q13 (*)

14,6

62,7

77,5

36,2

3Q13 (*) 13,8 59,2 72,2 34,2
4Q13 (*) 13,0 57,2 69,7 32,8
1Q14 (*) 11,9 55,6 68,0 31,8
2Q14 (*) 12,2 55,6 65,7 32,1
3Q14 (*) 12,7 53,3 61,2 31,4
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
1Q15 (*) 12,1 50,5 57,1 30,2
2Q15 (*) 12,9 50,0 55,0 30,6
3Q15 (*) 13,2 49,1 53,9 30,6
4Q15 (*) 12,7 47,1 49,8 29,8
1Q16 (*) 12,4 45,3 48,8 28,8
2Q16 (*) 11,9 44,3 46,8 28,1
3Q16 (*) 12,0 43,7 46,0 28,1
4Q16 (*) 12,6 41,9 44 28,5
1Q17 (*) 12,6 39,6 bd 28,1
2Q17 (*) 15,2 39,6 bd 30,1
3Q17 (*) 17,6 37,7 bd 30,5

(*) ARPU poza Grupę.AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5


CHURN (wskaźnik odejść)
 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł

Przewiń w dół do następnego wpisu