DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 2Q2017

26.07.2017

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 38

Ważne 8

2

Na koniec II kwartału Orange Polska miał 14,555 mln aktywnych kart SIM. To o 2,059 mln mniej niż przed rokiem, i o 717 tys. mniej niż na koniec marca.Na koniec II kwartału Orange Polska miał 14,555 mln aktywnych kart SIM. To o 2,059 mln mniej niż przed rokiem i o 717 tys. mniej niż na koniec marca.

Liczba usług komórkowych spadła w skali roku o 12,3% do 14,555 mln. Jednocześnie jednak Orange odnotował 10,1% wzrost w segmencie abonamentowym do 9,452 mln (o 857 tys. kart SIM w skali roku i o 121 tys. w ciągu samego ostatniego kwartału). Spadki dotyczą więc wyłącznie ofert na kartę i to o aż 37% do 4,883 mln kart SIM. Oznacza to ubytek aż 2,915 mln kart w skali roku, w tym 837 tys. w II kwartale. To efekt założeń ustawy antyterrorystycznej, który odczuwają wszyscy operatorzy.

Na koniec II kwartału Orange miał 2,46 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej. Oznacza to niewielki wzrost kwartalny, o 17 tys. aktywacji. Wzrost do 1,126 mln odnotowały jednak tylko dostępy M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.), tymczasem liczba konsumenckich łączy zmalała o 30 tys. do 1,334 mln. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od I kwartału Orange nie wlicza do usług mobilnych Internetu LTE działającego w strefie domowej/biurowej - trafił on do worka usług stacjonarnych.

Udział technologii LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych osiągnął 73% (przed kwartałem 66%). Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w mobilnym segmencie abonamentowym wyniósł rok-do-roku 100%. Ze smartfonów korzystało na koniec czerwca 69% klientów usług abonamentowych sieci, względem 64% przed rokiem (68% po I kw.).

W II kwartale całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 54 tys., osiągając poziom 2,32 mln. Utrata łączy ADSL (o 44 tys. do 1,407 mln) i zupełne wyłączenie CDMA (14 tys. łączy) została z nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego (o 112 tys. przyłączeń). Na koniec czerwca, liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 145 tys. (wzrost o 28 tys.), a docierały one do ponad 1,9 mln gospodarstw domowych - w II kwartale zasięg zwiększył się o 266 tys. gospodarstw.

Na szczególną uwagę zasługuje Internet stacjonarny oparty na LTE. O ile tradycyjne oferty LTE odnotowały spadek, to już wariant stacjonarny osiągnął 26% wzrost kwartalny (68 tys. przyłączeń), a w ujęciu rocznym liczba tego typu aktywacji wzrosła aż czterokrotnie, osiągając na koniec czerwca 328 tys.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych Orange odnotował kolejne już spadki - z 3,181 mln do 3,081 mln. Jednocześnie o 50 tys. wzrosła liczba usług VoIP, osiągając na koniec kwartału 728 tys.

Przychody grupy spadły w ujęciu rocznym o 2,2%, osiągając 2,839 mld zł. Zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym o 317,6% do 71 mln zł, ale już w ujęciu całego I półrocza sieć odnotowała 4,3% spadek do 110 mln zł. EBITDA wyniosła 812 mln zł, względem 824 mln zł przed rokiem (spadek o 1,5%), natomiast marża EBITDA wzrosła rok-do-roku o 0,2 p.p. do 28,6%.

Na koniec II kwartału zasięg 3G sieci Orange docierał do 99,6% populacji kraju (bez zmian od przeszło roku), a zasięg LTE osiągnął pułap 99,8% populacji, co jest wynikiem o 0,5 p.p. większym niż przed kwartałem i o 4,4 p.p. niż przed rokiem.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

2Q2016

2Q2017

Zmiana

Przychody grupy

2903

2839

-2,2%

EBITDA

824

812

-1,5%

EBIDTA (jako % przychodów)

28,4%

28,6%

+0,2 pp

Zysk netto

17

71

+317,6%Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

2Q2016

2Q2017

Zmiana

Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)

16,614

14,555

-12,3%

postpaid

8,716

9,573

+10,1%

prepaid

7,898

4,983

-37%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,139

2,323

+9,7%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

4,059

3,809

-6,1%

Internet mobilny

1,327

1,334

+0,5%

M2M

0,898

1,126

+25,4%

Liczba klientów usług TV

0,803

0,792

-1,37%

liczba klientów ofert konwergentnych (1)

0,679

1,084

+59,6%


(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową

 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 (1) 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 (1) 4,983 9,573 bd 14,555


Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPU w zł (ang. Average Revenue Per User, czyli średni przychód z abonenta)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

16,8

62,0

83,8

38,3

2Q12

17,9

64,8

87,6

40,0

3Q12

17,0

61,7

81,6

38,0

4Q12

16,2

60,4

79,6

36,8

1Q13 (*)

14,2

60,4

75,6

34,9

2Q13 (*)

14,6

62,7

77,5

36,2

3Q13 (*) 13,8 59,2 72,2 34,2
4Q13 (*) 13,0 57,2 69,7 32,8
1Q14 (*) 11,9 55,6 68,0 31,8
2Q14 (*) 12,2 55,6 65,7 32,1
3Q14 (*) 12,7 53,3 61,2 31,4
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
1Q15 (*) 12,1 50,5 57,1 30,2
2Q15 (*) 12,9 50,0 55,0 30,6
3Q15 (*) 13,2 49,1 53,9 30,6
4Q15 (*) 12,7 47,1 49,8 29,8
1Q16 (*) 12,4 45,3 48,8 28,8
2Q16 (*) 11,9 44,3 46,8 28,1
3Q16 (*) 12,0 43,7 46,0 28,1
4Q16 (*) 12,6 41,9 44 28,5
1Q17 (*) 12,6 39,6 bd 28,1
2Q17 (*) 15,2 39,6 bd 30,1

(*) ARPU poza Grupę.AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8


CHURN (wskaźnik odejść)
 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się