DAJ CYNK

Wyniki Orange Polska po 1Q2017

26.04.2017

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 9767

Ważne 8

1

Na koniec I kwartału Orange Polska miał 15,272 mln aktywnych kart SIM. To o 943 tys. mniej niż przed rokiem, ale ubytek dotyczy wyłącznie ofert na kartę.Na koniec I kwartału Orange Polska miał 15,272 mln aktywnych kart SIM. To o 943 tys. mniej niż przed rokiem, ale spadki odnotowano jedynie w przypadku ofert na kartę.

Liczba usług komórkowych spadła w skali roku o 5,7% do 15,272 mln. Jednocześnie jednak Orange odnotował 11% wzrost w segmencie abonamentowym do 9,452 mln (o 926 tys. kart SIM). Spadki dotyczą więc wyłącznie ofert na kartę i to o aż 24,4% do 5,82 mln kart SIM (ubytek 1,869 mln kart). To efekt założeń ustawy antyterrorystycznej, którzy odczuwają wszyscy operatorzy.

Na koniec I kwartału Orange miał 2,443 mln aktywnych kart SIM z ofertą Internetu mobilnego w formule abonamentowej, co w ogólnym rozrachunku oznacza wzrost o 33 tys. kart. Jednak 1,079 z nich stanowiły karty SIM z ofertami M2M (bankomaty, liczniki energii elektrycznej itp.). Typowe dostępy do Internetu mobilnego odnotowały pierwszy spadek - z 1,377 mln na koniec 2016 roku do 1,364 mln na koniec marca 2017 roku. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że od I kwartału Orange nie wlicza do usług mobilnych Internetu LTE działającego w strefie domowej/biurowej - trafił on do worka usług stacjonarnych.

Liczba klientów korzystających z sieci LTE osiągnęła 4,6 mln, co oznacza wzrost w ciągu roku o aż 90%. Udział technologii LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych osiągnął 66%. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w mobilnym segmencie abonamentowym wyniósł rok-do-roku 120%. Ze smartfonów korzystało na koniec marca 68% klientów usług abonamentowych sieci, względem 63% przed rokiem.

W I kwartale całkowita liczba klientów stacjonarnego Internetu zwiększyła się o 63 tys., osiągając poziom 2,27 mln. Utrata łączy ADSL (o 52 tys. do 1,451 mln) i CDMA (z 20 do 14 tys.) została z nadwyżką zrównoważona przez wzrost w usługach światłowodowych, VDSL i mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego. Na koniec marca, liczba klientów usług światłowodowych wyniosła 117 tys. (wzrost o 29 tys.), a w zasięgu sieci światłowodowej Orange znajdowało się 1,7 mln gospodarstw domowych.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych Orange odnotował kolejne już spadki - z 3,268 mln do 3,181 mln. Jednocześnie o 14 tys. wzrosła liczba usług VoIP, osiągając na koniec kwartału 678 tys.

Przychody grupy wzrosły w ujęciu rocznym o 0,5% (przed rokiem spadek o 4,2%) osiągając 2,818 mld zł. Jednocześnie o 2,4% wzrosły przychody z segmentu komórkowego, głównie za sprawą przejścia na ratalny tryb sprzedaży sprzętu. Firmie udało się więc zniwelować spadki przychodów z ofert na kartę.

Zysk netto spadł o 60,2%, do 39 mln zł. EBITDA wyniosła 748 mln zł, względem 868 mln zł przed rokiem (spadek o 14,8%), natomiast marża EBITDA spadła rok-do-roku o 4,5 p.p. do 26,5%.

Na koniec I kwartału zasięg 3G sieci Orange docierał do 99,6% populacji kraju (bez zmian od roku), a zasięg LTE osiągnął pułap 99,2% populacji, co jest wynikiem o 0,1 p.p. większym niż przed kwartałem i o 10 p.p. niż przed rokiem.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

1Q2016

1Q2017

Zmiana

Przychody grupy

2803

2818

0,5%

EBITDA

868

748

-13,8%

EBIDTA (jako % przychodów)

31%

26,5%

-4,5 pp

Zysk netto

98

39

-60,2%Kluczowe wskaźniki KPI (w mln)

1Q2016

1Q2017

Zmiana

liczba klientów ofert konwergentnych (1)

0,626

0,938

+50%

Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM)

16,215

15,272

-5,7%

postpaid

8,526

9,452

+11,1%

prepaid

7,689

5,820

-24,4%

Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2,130

2,269

+7,6%

Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

4,120

3,859

-6,3%

Internet mobilny

1,298

1,364

+5,1%

M2M

0,858

1,079

+25,8%

Liczba klientów 3P (Internet, TV i VoIP)

0,531

0,569

+7,2%

Liczba klientów usług TV

0,797

0,775

-2,76%


(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową

 

Prepaid

Postpaid

Razem

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

7,685

6,927

2,446

14,612

2Q12

7,820

6,937

2,436

14,757

3Q12

7,865

6,894

2,420

14,758

4Q12

7,984

6,911

2,428

14,895

1Q13

7,980

6,906

2,407

14,886

2Q13

7,977

6,970

2,399

14,947

3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 (1) 5,820 9,452 bd 15,272


(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową

Liczba smartfonów i łączy szerokopasmowych:
 

Liczba smartfonów (mln)

Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)

1Q12

2,256

0,800

2Q12

2,574

0,848

3Q12

2,887

0,907

4Q12

3,262

0,985

1Q13

3,384

1,043

2Q13

3,526

1,079

3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 bd


ARPU w zł (ang. Average Revenue Per User, czyli średni przychód z abonenta)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

   

Ogółem

W tym biznes

 

1Q12

16,8

62,0

83,8

38,3

2Q12

17,9

64,8

87,6

40,0

3Q12

17,0

61,7

81,6

38,0

4Q12

16,2

60,4

79,6

36,8

1Q13 (*)

14,2

60,4

75,6

34,9

2Q13 (*)

14,6

62,7

77,5

36,2

3Q13 (*) 13,8 59,2 72,2 34,2
4Q13 (*) 13,0 57,2 69,7 32,8
1Q14 (*) 11,9 55,6 68,0 31,8
2Q14 (*) 12,2 55,6 65,7 32,1
3Q14 (*) 12,7 53,3 61,2 31,4
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
4Q14 (*) 12,8 51,4 57,2 30,7
1Q15 (*) 12,1 50,5 57,1 30,2
2Q15 (*) 12,9 50,0 55,0 30,6
3Q15 (*) 13,2 49,1 53,9 30,6
4Q15 (*) 12,7 47,1 49,8 29,8
1Q16 (*) 12,4 45,3 48,8 28,8
2Q16 (*) 11,9 44,3 46,8 28,1
3Q16 (*) 12,0 43,7 46,0 28,1
4Q16 (*) 12,6 41,9 44 28,5
1Q17 (*) 12,6 39,6 bd 28,1

(*) ARPU poza Grupę.AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)
 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane

1Q12

92,3

236,5

160,8

2Q12

95,8

239,6

163,7

3Q12

91,3

243,4

162,6

4Q12

90,6

251,7

165,6

1Q13

90,2

253,1

165,7

2Q13

94,5

264,6

173,7

3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0


CHURN (wskaźnik odejść)
 

prepaid

postpaid

1Q12

16,7%

3,9%

2Q12

16,8%

3,4%

3Q12

17,2%

3,5%

4Q12

15,0%

3,4%

1Q13

15,5%

3,7%

2Q13

15,1%

3,6%

3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%

Źródło tekstu: Orange, wł

Komentarze
Zaloguj się
35. ~roD
-1

2017-04-28 19:02:44

Paniusia z obrazka jest ładniusia bo: nie pochodzi z D-Mobilu, nie jest Plus-kwą i nie piła fioletowo-granatowego spirytusu. Żywi się tylko pomarańczami :)

Odpowiedz

34. ~
2

2017-04-27 21:43:05

U mnie neo to max 1,2M. Teraz wchodzi firma, która będzie kłaść światłowody do ... domów. My nic nie zapłacimy. Prędkości 100M, 150M, a może i więcej. Będzie zatem net, TV i telefon na światełku. Co zrobię z usługami z Łorange? Chłe,chłe ... Odpowiedź jest oczywista. Łorange pójdzie na drzewo. Wreszcie! Play z netem LTE też. pero, pero bilans wyjdzie na zero ca 70PLN/msc. Co stałe łącze to stałe. Pod koniec tego roku znowu polecą statystyki w dół. Wielu u nas zrezygnuje z dziadowskiej neo i usług łączonych, z LTE opów, a i lokalny radiowy operator też straci klientów. Nareszcie ktoś inwestuje w ostatni kilometr.

Odpowiedz

33. ~
1

2017-04-27 17:17:56

jeśli chodzi o miedź pomarańczowych na ADSL to nie dziwię się że narzekacie u mnie w bloku ta sama sytuacja do 20mb/s mobil? 80/90 mb/s bo nadajnik blisko domu :) jak myślicie z czego korzystam :P

Odpowiedz

32. LuiN
1

2017-04-27 13:56:55

@31, matematyk, odejmowaniem liczby klientów biznesowych w postpaidzie nie dostaniesz, bo nie ma informacji o liczbie klientów indywidualnych. Jest tylko cały postpaid i cały prepaid. No a bez informacji o liczbie klientów biznesowych w postpaidzie, nie wyliczymy ich ARPU.

Odpowiedz

31. ~matematyk
-1

2017-04-27 13:46:37

LuiN - dodawanie/odejmowanie Cię przerasta, żeby wyliczyć licznę klientów biznes, a potem ARPU?

Odpowiedz

30. LuiN
2

2017-04-27 12:50:02

@9, Operatorzy niestety nie dostarczają wystarczającej liczby zdjęć na "okładki", by była więc różnorodność, przeszukujemy stocki pod kątem fotek utrzymanych w tonacji kolorystycznej zgodnej z daną marką. Tym sposobem pojawiła się przepiękna modelka na orange/''owym tle. Nie sądzę, by przeszkadzała w odbiorze treści.

Odpowiedz

29. LuiN
0

2017-04-27 12:46:29

@26, tof - zagregowane. Nju dorobi się pewnie jeszcze oddzielnego komunikatu. Orange zmienił sposób raportowania, ale może swojej submarki nie pominie :)

Odpowiedz

28. ~
0

2017-04-27 12:04:43

niech ktoś napisze czy taki zysk to powód do radości czy nie?

Odpowiedz

27. ~
0

2017-04-27 11:44:23

@1 no a na co ty liczyłeś. Na tym polskim padole to tylko każdy by chciał brać a nie dawać. Tym bardziej taka cudowna firma co ciągle zwalnia ludzi i tnie koszty.

Odpowiedz

26. tof
0

2017-04-27 11:37:20

@LuiN: Czy to są wyniki zagregowane Orange Polska dla operatorów Orange i Nju? Jeśli tak, ciekawe, za jaką część wzrostu liczby abonamentów odpowiada Nju. Wydaje mi się, że dawniej te dane były rozbijane i łatwiejsze do interpretacji.

Odpowiedz

25. ~Tom
0

2017-04-27 11:06:33

Utrata 0.7 mln użytkowników prepaid jest chyba dla Orange do przełknięcia. Jednak jeżeli nie wprowadzą do prepaida porządnej oferty do 25 pln z no limitem i internetem co najmniej 10 gb to stracą klientów. U mnie 2 karty z orange free wylądowały już w a2 mobile.

Odpowiedz

0

2017-04-27 10:33:46

@22 U mnie nikt nie budował za środki unijne, mojego osiedla i miasta nie było na liście białych plam. Dostawcy wybudowali sieci ze swoich środków.

Odpowiedz

23. mlody_pelikan
0

2017-04-27 10:18:40

@TeleBronek W Orange była akcja na podciąganie światła własnie na takie osiedla, wystarczyła deklaracja 10-15 mieszkańców jakiegoś zadupia że wezmą internet na 2-3 lata i podciągali. Wiem bo moja ciocia tez własnie mieszka na takich suburbiach na nowym osiedlu domków jakiś mieszkaniec im to ogarniał.

Odpowiedz

22. ~boncio
0

2017-04-27 10:10:46

Lokalni dostawcy prawie zawsze dostają ponad 50% dotacji z UE, więc o czym mowa?Od kilku miesięcy DLM Orange jest znacznie mniej restrykcyjny i pozwala osiągać maksymalne parametry VDSL-a dla lini. Nie ogranicza sztucznie, bo mogą być zakłócenia. U mnie realny wzrost to conajmniej kilka mbps.LTE w Orange też rozwija się i widać postęp przy agregacji. Ostatnio taki wynik miałem:

Odpowiedz

21. cesarz
0

2017-04-27 09:28:25

Pewnie za jakiś czas, tych lokalnych dostawców internetu i Tv przejmą mocniejsi . To tak jak ze stacjami paliwowymi .

Odpowiedz