DAJ CYNK

Wyniki Netii po 3Q2013

07.11.2013

Dodane przez: LuiN

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 14

Ważne 1

0

Netia wyniki finansowe za III kwartał i pierwsze 9 miesięcy 2013 roku. Zarząd podniósł prognozy liczby usług oraz zapowiada przyspieszenie modernizacji sieci.

Netia wyniki finansowe za III kwartał i pierwsze 9 miesięcy 2013 roku. Zarząd podniósł prognozy liczby usług oraz zapowiada przyspieszenie modernizacji sieci.

 • Wyniki finansowe:
  Przychody Netii spadły w III kwartale o 4 proc. kwartał-do-kwartału do 457,1 mln zł (477,5 mln zł w II kwartale). Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wyniosły natomiast 1,43 mld zł, wykazując spadek o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Za spadek przychodów Netia wini niższą liczbę usług (RGU) w segmencie klientów indywidualnych (przede wszystkim usług głosowych na rynku regulowanym), jak również z systematycznymi obniżkami stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (MTR).

  Skorygowany zysk EBITDA (wyłączający zdarzenia o charakterze jednorazowym) wyniósł w 144,1 mln zł, wykazując wzrost o blisko 3% w stosunku do II kwartału. Skorygowany zysk EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku wyniósł 426,6 mln zł, wykazując spadek o 4% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Marża EBITDA wyniosła 31,5%, w porównaniu do 29,4% w II kwartale. Zysk EBITDA wyniósł 417,5 mln zł za pierwsze trzy kwartały 2013 roku oraz 142,5 mln zł w III kwartale, wykazując wzrost o 3% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2012 roku oraz o 4% w stosunku do II kwartału 2013 roku. Marża zysku EBITDA wyniosła 29,3% za pierwsze trzy kwartały 2013 roku i 31,2% w III kwartale 2013 roku.

  Zysk operacyjny EBIT za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wyniósł 86,5 mln zł (nie uwzględniając pozycji jednorazowych, 95,7 mln zł) w stosunku do zysku operacyjnego w kwocie 44,2 mln zł za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 roku (83,4 mln zł przy wyłączeniu pozycji jednorazowych). Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku w wysokości 275,2 mln zł i 84,6 mln zł w III kwartale 2013 roku w stosunku do 259,6 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 roku oraz 92,0 mln zł w II kwartale 2013 roku.

 • Usługi:
  Liczba usług (RGU) na koniec września wyniosła 2 560 019 w porównaniu do 2 592 260 na koniec czerwca tego roku. W III kwartale Netia przyłączyła 9 818 usług netto we własnej sieci i odnotowała 42 059 odłączeń netto usług oferowanych na bazie dostępu regulowanego, a tempo spadku liczby usług zmniejszyło się o 29% kwartał-do-kwartału, do 32 241 usług. Na dzień 30. września 2013 roku usługi dla 47% klientów usług szerokopasmowych świadczone były poprzez własną sieć Netii w porównaniu do 46% na dzień 30 września 2012 roku.

  Liczba usług telewizyjnych na koniec września wyniosła 111 358, co stanowiło wzrost o 53% w porównaniu do 72 805 na do końca września 2012 roku oraz 10% wzrost wobec 100 879 na koniec II kwartału tego roku. Netia przyłączyła 10 479 usług TV netto wobec 9 642 usług w II kwartale.

  Liczba usług szerokopasmowych Netii wyniosła na koniec III kwartału 854 165, co stanowi spadek o 1% w stosunku do końca czerwca 2013 roku. Netia odnotowała łączny spadek liczby klientów stacjonarnych usług głosowych netto o 31 547 w porównaniu do spadku netto o 44 063 w II kwartale 2013 roku. Baza klientów usług głosowych Netii ostatniego dnia września wyniosła 1 519 265.

 • Inwestycje:
  W III kwartale 2013 roku Netia rozszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA, umożliwiającej świadczenie, między innymi, usług szerokopasmowych o wysokiej przepływności pod nazwą FOTON o kolejne 68 tys. gospodarstw domowych. Na dzień 30. września 2013 roku sieć NGA Netii obejmowała zasięgiem 1,24 mln gospodarstw domowych, w tym około 888 tys. w zasięgu sieci miedzianej VDSL, około 147 tys. sieci optycznej (FTTH - PON) oraz około 205 tys. sieci ethernetowej (FTTB). Uwzględniając akwizycje sieci kablowych od UPC Polska, Netia zamierza rozszerzyć zasięg sieci NGA co najmniej o kolejne 475 tys. gospodarstw domowych. Po zrealizowaniu wszystkich planów modernizacyjnych Netia powinna mieć w zasięgu swojej sieci NGA około 1,72 mln gospodarstw domowych.

  Zarząd uznał, że musi przyspieszyć rozwój inwestycji w 2014 roku, aby ustabilizować wyniki finansowe Grupy Netia. W związku z tym uprzednio opublikowane średnioterminowe strategiczne cele finansowe są obecnie w trakcie przeglądu i oczekują na rezultaty prowadzonych prac planistycznych dotyczących 2014 roku i średniego horyzontu czasowego.

 • Prognozy:
  Zarząd Netii podwyższył prognozę łącznej liczby usług na koniec tego roku do 2,540 mln z poziomu 2,525 mln. Prognoza przychodów została natomiast obniżona do 1,875 mld zł z poziomu 1,9 mld zł, a prognoza Skorygowanego zysku operacyjnego EBIT podwyższona do 110 mln zł. Prognozy dla Skorygowanego zysku EBITDA, Skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) i nakładów inwestycyjnych pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą odpowiednio 550, 325 i 225 mln zł.

Źródło tekstu: Netia, wł

Komentarze
Zaloguj się