DAJ CYNK

UPC Polska odda klientom pieniądze. Zapłaci też karę

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

UPC Polska kara UOKiK 12,5 mln zł umowy

UPC Polska kazał klientom płacić więcej za zerwanie umowy zawartej na czas określony niż za jej kontynuację. Prezes UOKiK nałożył za to karę na spółkę w wysokości ponad 12,5 mln zł.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło wiele skarg od klientów UPC Polska. Dotyczyły one nieprawidłowego naliczania oraz zawyżania opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w takim przypadku wysokość roszczenia w związku z wypowiedzeniem jej przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania.

Zobacz: UPC nie uniknie kary ponad 800 tys. zł. Sąd zadecydował
Zobacz: UPC Polska narusza zbiorowe interesy konsumentów? Zbada to UOKiK

Problem z UPC polegał na tym, że naliczane przez tego operatora opłaty były absurdalnie wysokie. W efekcie konsumentowi bardziej się opłacało dotrwać do końca umowy niż z niej zrezygnować przed czasem.

Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację, że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br. kara wynosi 11 000 zł. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 zł.

Zostaliśmy poinformowani o tym, że opłata będzie wynosić 4000 zł. Kwota wypowiedzenia umowy jest absolutnie nieadekwatna do ceny za usługę - obecnie płacimy 60 zł za Internet, więc całkowita kwota do końca umowy wynosiłaby 900 zł.

– przykładowe opisy klientów UPC Polska z ich skarg do UOKiK

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Spółka UPC Polska miała stosować nieuczciwą praktykę rynkową, ustalając wysokość ulg. W efekcie żądane przez operatora należności w momencie rezygnacji przez klienta przed końcem umowy znacznie przewyższały sumę opłat jakie poniósłby konsument, gdyby płacił miesięczny abonament do końca okresu trwania umowy. Pozytywną informacją jest to, że spółka w wielu przypadkach nie pobierała należności w wysokości pierwotnie naliczonej. Klienci nie mieli jednak świadomości tego, co wpływało na ich decyzje o kontynuowaniu umowy.

Praktyka UPC Polska dotyczy tysięcy polskich konsumentów. Spółka zawyża przyznane klientom ulgi, które stanowią podstawę wyliczenia opłaty za wypowiedzenie umowy. Tym samym de facto spółka wymusza na konsumentach kontynuację umów - wielu z nich nie decydowało się na zakończenie współpracy, obawiając się wysokiej opłaty za jej rozwiązanie. Takie zachowanie UPC Polska należy ocenić jako naganne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i społecznym. UPC musi zmienić nieuczciwą praktykę oraz zwrócić konsumentom kwotę, która przewyższała sumę opłat abonamentowych pozostałych do końca trwania umowy.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

W związku z powyższym, Prezes UOKiK nałożył na UPC Polska karę w wysokości 12 585 082 złotych. Gdy decyzja się uprawomocni, abonenci powinni otrzymać zwrot nieprawidłowo pobranych opłat. UPC poinformuje konsumentów SMS-em lub e-mailem o tym, co należy zrobić, aby odzyskać niesłusznie pobrane przez spółkę środki. Decyzja o karze ma też zostać opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Operatorowi może zaskarżyć decyzję Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zobacz: Santander Bank Polska z zarzutami UOKiK. Wyjaśniamy, o co chodzi
Zobacz: Niechciane usługi – kolejny telekom pod lupą UOKiK

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: UOKiK