DAJ CYNK

TeleGo wprowadzał konsumentów w błąd. UOKiK nałożył karę na operatora

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

UOKiK TeleGo kara 8 mln zł wprowadzanie konsumentów w błąd

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na operatora telekomunikacyjnego TeleGo karę w wysokości prawie 8 mln zł za wprowadzanie konsumentów w błąd. 

TeleGo to spółka telekomunikacyjna, która świadczy usługi w sieci stacjonarnej i komórkowej, a także usługi dostępu do Internetu i w zakresie teleopieki. UOKiK otrzymał liczne skargi na klientów operatora, dlatego wszczął postępowanie wyjaśniające. W jego toku urząd potwierdził, że przedstawiciele firmy odwiedzali konsumentów w domach i podawali się za ich dotychczasowego, innego operatora. Wskazywali oni przy tym, że przedstawiane do podpisu dokumenty dotyczą zmiany warunków umowy, a nie podpisania nowej. Konsumenci nie otrzymywali przy tym odpowiednich dokumentów, w tym formularzy odstąpienia od umowy, co mogło utrudnić im skorzystanie z tego prawa.

Spółka TeleGo za cel swoich praktyk obierała przede wszystkim seniorów, szczególnie wrażliwą grupę społeczną. Konsumenci nie otrzymywali od przedstawicieli TeleGo pełnej i rzetelnej informacji o przedsiębiorcy, z którym podpisują umowę oraz o celu wizyty. Zdobywanie nowych klientów poprzez podszywanie się pod dotychczasowego operatora, do którego klienci mają już zaufanie, jest nieetyczne. Zakwestionowaliśmy także fakt, że przedstawiciele firmy często nie zostawiali konsumentom kompletu dokumentów, w tym formularzy odstąpienia od umowy.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał spółce TeleGo zaniechać zakwestionowanych praktyk pod rygorem natychmiastowej wykonalności oraz nałożył na operatora karę w wysokości 7 906 551 złotych. TeleGo ma również opublikować decyzję na stronie internetowej w terminie miesiąca od jej uprawomocnienia oraz wysłać informacje o decyzji do konsumentów, którzy zawarli ze spółką umowy.

W przeszłości firmy telekomunikacyjne były już karane przez UOKiK za podszywanie się pod dotychczasowego operatora. Dotyczyło to między innymi takich operatorów, jak PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunikacja, Nasza SA, Telestrada czy Novum.

Porady UOKiK dla konsumentów

  • Wykazuj się zasadą ograniczonego zaufania co do przekazywanych ustnie ofert, informacji, propozycji zawarcia umowy.
  • Proś o wskazanie w dokumentach, które masz podpisać, treści przedstawionej ustnie oferty, informacji, propozycji.
  • Daj sobie czas na podjęcie decyzji, nie podpisuj dokumentów i umów „tu i teraz”.
  • Nie podpisuj umów, których znaczenie wydaje Ci się niezrozumiałe i wymaga konsultacji z osobami najbliższymi lub prawnikiem. Zdecydowanie nie podpisuj niczego przed przeczytaniem i w pośpiechu.
  • Upewniaj się i sprawdzaj z kim podpisujesz umowę.
  • Żądaj bezwzględnego wydania kopii podpisanych dokumentów.
  • W razie niewydania kopii podpisanych dokumentów, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów w twoim mieście lub powiecie. Znajdziesz go w wyszukiwarce pod tym adresem.
  • Pamiętaj: jeśli zawarłeś umowę na odległość, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem lub usługą i rozważenie racjonalności zakupu.

Zobacz: Influencerzy czy scamerzy? Sprawdzi to UOKiK
Zobacz: Vectra podwyższała ceny wbrew umowom? Operator odpiera zarzuty UOKiK

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: UOKiK

Przewiń w dół do następnego wpisu