DAJ CYNK

UOKiK: rekompensta publiczna od nc+

30.08.2017

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5926

Ważne 5

1

Spółka ITI Neovision, m.in. operator telewizji nc+, zobowiązała się do wypłacenia rekompensaty publicznej. To efekt postępowania UOKiK, które zostało wszczęte w grudniu 2015 roku.Spółka ITI Neovision, m.in. operator telewizji nc+, zobowiązała się do wypłacenia rekompensaty publicznej. To efekt postępowania UOKiK, które zostało wszczęte w grudniu 2015 roku.

Postępowania dotyczyło nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów na odległość. W myśl ustawy o prawach konsumenta, w przypadku tego typu umów klientowi przysługuje odstąpienie w ciągu 14 dni o ich zawarcia. Operator może zacząć świadczyć usługi przed upływem 14 dni na wyraźne życzenie konsumenta, wtedy w przypadku odstąpienia ponosi on koszty aktywacji oraz korzystania z usług do czasu odstąpienia od umowy.

Z informacji uzyskanych od konsumentów oraz po analizie rozmów sprzedażowych, UOKiK ustalił, że spółka ozpoczynała świadczenie usług bez wyraźnej zgody konsumentów. Ponadto wprowadzała w błąd twierdząc, że początek korzystania z usług oznacza brak możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Spółka stała na stanowisku, że usługa dostępu do telewizji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które objęte jest wyjątkiem ustawowym. Urząd ustalił również, że w latach 2013-2014 spółka w ogóle nie informowała części konsumentów o możliwości rezygnacji z kontraktu oraz nie dostarczała w terminie potwierdzenia zawarcia lub zmiany warunków umów.

Spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk oraz rekompensaty dla konsumentów. W ciągu 6 miesięcy będzie musiała przyznać byłym i obecnym abonentom określone korzyści. Różnią się one w zależności od praktyki, która dotknęła konsumentów:

  • Brak wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług lub brak możliwości odstąpienia od umowy po rozpoczęciu korzystania z telewizji (dotyczy osób, których reklamacje rozpatrzono negatywnie) - 6 miesięcy darmowego abonamentu oraz specjalna, promocyjna oferta dla obecnych klientów. Osoby, które już zrezygnował z usług dostaną zwrot kosztów korzystania z usług za ostatnie 6 miesięcy umowy.
  • Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy - od marca 2013 do lipca 2014 r. (dotyczy osób, których reklamacje rozpatrzono negatywnie) - 3 miesiące darmowego abonamentu dla obecnych klientów lub zwrot kosztów za 3 ostatnie miesiące korzystania z usług dla osób, które zrezygnowały z usług.
  • Brak potwierdzenia zawarcia umowy w terminie - od marca 2013 do lipca 2014 r. - jeżeli konsumenci otrzymali potwierdzenia zawarcia umowy dopiero po złożeniu reklamacji, otrzymają 3 miesiące darmowego abonamentu lub jeśli zrezygnowali z usług zwrot kosztów za ostatnie 3 miesiące umowy. Jeśli otrzymali umowę po terminie, ale nie musieli kontaktować się w tym celu ze spółką - wówczas dostaną bezpłatny dostęp do wybranych usług na określony czas (obecni abonenci), lub promocyjną ofertę (byli klienci).

Do czasu zmiany praktyki ITI Neovision zobowiązała się również do uwzględniania reklamacji konsumentów, których nieprawidłowo poinformowała o braku możliwości odstąpienia od umowy ze względu na rozpoczęcie świadczenia usług i odmówiła im prawa do rezygnacji z kontraktu w ciągu 14 dni.

Po wykonaniu zobowiązania spółka będzie musiała złożyć do UOKiK sprawozdanie z realizacji swoich działań.

Źródło tekstu: UOKiK

Przewiń w dół do następnego wpisu