DAJ CYNK

[Aktualizacja] UOKiK nałożył karę dla UPC za klauzule niedozwolone

13.08.2019

Dodane przez: Mieszko

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 5403

Ważne 0

0

Prezes UOKiK uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez UPC. Zakwestionowane postanowienia dotyczą m.in. możliwości jednostronnego podwyższania abonamentu za kablówkę oraz zmiany istotnych warunków w wykonywanych umowach. Kara to prawie 33 mln zł i nakaz zwrotu niesłusznie naliczonych opłat.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierały skargi na to, że UPC Polska jednostronnie wyłącza niektóre kanały i podwyższa abonament. W związku z tym, prezes UOKiK przeanalizował regulaminy i wzorce umowne i wydał decyzję, w której uznał klauzule stosowane przez UPC Polska za niedozwolone.  

Zobacz: Netia podpadła UOKiK za niechciane telefony, jednak uniknęła kary
Zobacz: UOKiK: Polkomtel musi zapłacić prawie 40 mln zł kary

Prezes UOKiK uznał za niedozwolone klauzule, które dotyczyły następujących zagadnień:

 • UPC Polska gwarantował tylko liczbę kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretne programy wskazane w wykazie.
  Działo się to, ponieważ operator przyznał sobie prawo do dowolnej i jednostronnej zmiany kanałów lub mógł je usunąć w trakcie trwania umowy, co potwierdzają skargi konsumentów. Wiele osób wybrało ofertę UPC ze względu na dostępność konkretnych kanałów. Potem je im wyłączano.
 • UPC Polska zastrzegał, że wyłączenie kanałów nie jest zmianą umowy.
  W efekcie przy umowach na czas określony konsument musiałby ponosić opłaty, gdyby chciał zrezygnować z usług UPC. Zdaniem UOKiK, operator w umowach na czas określony nie może zmieniać ustalonych w nich istotnych warunków, a do takich należy wykaz kanałów. W takiej sytuacji osoby, które miały umowy na czas określony, powinny mieć prawo do rezygnacji z usług UPC. W umowach na czas nieokreślony kanały mogą się zmienić tylko z ważnych przyczyn wymienionych w regulaminie lub umowie.
 • Wprowadzanie podwyżek bez konkretnych powodów.
  UPC zastrzegał przy umowach na czas nieoznaczony, że ma prawo zwiększyć abonament od 5 do 8 zł raz w roku, jednak nie podawał z jakich przyczyn.
 • Arbitralne decydowanie o tym, czy wizyta technika była nieuzasadniona.
  Wtedy UPC obciążał konsumenta opłatą 50 zł. Ocena tego, czy serwis był potrzebny, była jednostronna, a konsument nie mógł jej zweryfikować. Mogło to również zniechęcać klientów do składania reklamacji.
 • Zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia klientowi umowy lub ich brak.
  Np. UPC zastrzegał, że może to zrobić z „ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych”. Tym samym klient nie wiedział, jakie czynniki sprawią, że nie będzie mógł korzystać z usług UPC.

Zobacz: UOKiK ma skargi na 5G Ready, ale nie prowadzi postępowania
Zobacz: UOKiK: przejęcie kontroli nad Multimedia Polska przez Vectrę ograniczy konkurencję

Kara za stosowanie klauzul niedozwolonych wyniosła prawie 33 mln zł (32 858 511 zł). Prezes UOKiK nakazał UPC Polska poinformować konsumentów o decyzji i oddać im opłaty za podwyżki abonamentu czy nieuzasadnione wezwanie technika. Operator powinien też przywrócić klientom usunięte kanały telewizyjne, jeżeli są one nadal dostępne w ofercie. Decyzja nie jest prawomocna. 

Aktualizacja

Mamy oficjalne stanowisko UPC Polska w sprawie decyzji UOKiK:

UPC Polska wyróżnia się na rynku wartością oferty, jaką dostarcza swoim klientom i działa według najwyższych rynkowych standardów. Choć doceniamy uwagę, jaką UOKiK przykłada do ochrony konsumentów, stanowczo nie zgadzamy się z interpretacją regulatora, dotyczącą klauzul zakwestionowanych przez Urząd i praktyk spółki, stosowanych od 2015 roku. Uważamy, że taką decyzją UOKiK ogranicza rozwój rynku, innowacje i ofertę dla klientów oraz różnicuje warunki konkurencyjne dla podmiotów na rynku. Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Wspierani opiniami szanowanych autorytetów prawniczych, odwołamy się od niej, oczekując, że sądy potwierdzą słuszność naszych argumentów. UPC Polska będzie nadal koncentrować się na dostarczaniu swoim klientom oferty najwyższej jakości.

Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło tekstu: UOKiK

Przewiń w dół do następnego wpisu