DAJ CYNK

Wyniki T-Mobile Polska za 1Q2019: stabilny wynik EBITDA, mimo negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych, wzrost bazy klientów

msnet

Prawo, finanse, statystyki

Na koniec I kwartału 2019 roku T-Mobile miał 10,823 mln aktywnych kart SIM. 7,298 mln z nich stanowiły oferty abonamentowe, a 3,525 mln oferty na kartę.

Dalsza poprawa kluczowych wyników operacyjnych

Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku T‑Mobile Polska obsługiwał bazę 10,823 mln klientów. Liczba ta oznacza wzrost o 314 tysięcy w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego i jest zasługą przede wszystkim zwiększenia lojalności klientów oraz dalszej redukcji współczynnika churn. Co ważne, operator zanotował wzrost przede wszystkim bazy abonamentowej, a więc tej grupy, na której koncentrował swoje działania w ostatnich miesiącach. W tym segmencie miesięczny średni wynik churn wyniósł jedynie 0,8%, co oznacza, że osiągnął poziom rekordowego trzeciego kwartału ubiegłego roku.

- Wzrost zaufania klientów do marki T‑Mobile, widoczny już pod koniec ubiegłego roku, spowodował, że klienci zostają z nami dłużej, co bezpośrednio przełożyło się na dynamiczny wzrost bazy o 314 tysięcy kart SIM i zaowocowało wyraźnym wzrostem przychodów z usług segmentu mobilnego (+2,8% (r/r)). W ogólnym rozrachunku pozwoliło nam to na utrzymanie stabilnych wyników finansowych nawet w obliczu negatywnego oddziaływania na wyniki siły wyższej – pożaru, który wpłynął na funkcjonowanie data center w Annopolu.

Stabilny wynik pierwszego kwartału oraz znakomite przyjęcie naszej nowej kampanii reklamowej, skoncentrowanej na usuwaniu absurdów rynkowych pokazują, że konsekwentna realizacja strategii przyjętej w 2017 roku, opartej na koncentracji na kliencie oraz jakości usług, daje znakomite rezultaty. Satysfakcja klientów stale rośnie, a wraz z nią coraz więcej osób decyduje się przejść do T‑Mobile i zostać z nami na dłużej. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować te podejście i walczyć o rynek z jeszcze większą skutecznością.

- powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska

Stabilne wyniki finansowe mimo niekorzystnego otoczenia

W tym czasie przychody z usług mobilnych wzrosły łącznie o 2,8% (r/r), a operator zanotował wzrosty przychodów z usług zarówno w sektorze prywatnym jak i biznesowym. Spółka wypracowała zysk EBITDA After Lease w wysokości 398 mln zł, co stanowi wzrost o 0,5% w ujęciu rocznym. Wartość EBITDA wyniosła 473 mln zł. Co ważne, rezultat ten udało się osiągnąć, mimo znaczącej presji, pod którą znalazły się przychody T‑Mobile na skutek: pożaru budynków sąsiadujących z data center w Annopolu oraz zmniejszenia zakresu działalności w obszarze nisko marżowej działalności hurtowej. Na skutek tych czynników przychody w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 1,496 mld zł.

- W porównaniu z ubiegłym rokiem wykazaliśmy spadek przychodów, za sprawą zmiany strategii biznesowej w obszarze działalności hurtowej oraz negatywnego wpływu siły wyższej – pożaru, który zakłócił działania naszego data center w lutym tego roku. Jednak najważniejszym dla nas jest fakt, że przychody z usług mobilnych wzrosły w ujęciu rocznym o 2,8%, co doskonale odzwierciedla wzrost bazy klientów i pozwoliło nam wypracować stabilny wynik EBITDA w bardzo trudnym z punktu widzenia operacyjnego kwartale.

- powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych T‑Mobile Polska

Dobre wyniki operacyjne i wzrost popularności usług pozagłosowych

W pierwszym kwartale bieżącego roku T‑Mobile kontynuował działania obliczone na dalsze dostosowanie oferty do oczekiwań i poprawę satysfakcji klientów, co zaowocowało wzrostem oceny jakości obsługi i kontynuacją pozytywnego trendu w obszarze utrzymania klienta. Operator poprawił wynik churn o 0,1p.p. w stosunku do ostatniego kwartału roku 2018 i wyrównał rekordowy wynik z trzeciego kwartału 2018 roku, notując rezultat 0,8, co znacząco wspierało wzrost bazy klientów postpaid.

Świetnie przyjęta przez rynek została również oferta wyprzedażowa wsparta intensywną komunikacją oraz propozycja telefonów bez abonamentu, w komunikacji której podkreślono ekspertyzę T‑Mobile w obszarze smartfonów.

Obok tradycyjnych usług telekomunikacyjnych powodzeniem cieszyły się usługi dodane, a wśród nich usługa Smart Car. Tę ostatnią od jej premiery w grudniu 2018 roku kupiło już ponad 5000 klientów. T‑Mobile prowadził także przygotowania do uruchomienia oferty konwergentnej, w ramach których zaoferował pracownikom dostęp do testowej oferty światłowodowego dostępu do internetu w oparciu o łącza partnerów biznesowych.

Rozwój rynku biznesowego

W segmencie firm małej i średniej wielkości w analizowanym okresie nieustanną popularnością cieszyły się oferty Magenta BIZNES. Klienci coraz częściej decydowali się na skorzystanie z usług dodatkowych oraz  bardziej zaawansowanych wariantów taryfowych przy przedłużeniu umowy. Rosnącą popularnością cieszyła się także oferta nielimitowanego internetu do biura świadczona w oparciu o sieć LTE.

Klienci z wyższych segmentów chętniej też sięgali po produkty z obszaru ICT. W pierwszym kwartale T‑Mobile wraz ze spółką zależną T-Systems konsekwentnie budował portfolio usług profesjonalnych dla klientów z sektora przedsiębiorstw. Zaowocowało to zawarciem szeregu nowych kontraktów, w tym na wsparcie i utrzymanie dla klientów z sektora publicznego, takich jak NFZ czy KRUS oraz NIK i PFRON. W porównaniu z porównywanym okresem z zeszłego roku znacząco wzrosła również sprzedaż rozwiązań w projektach infrastrukturalnych, między innymi do OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji), NCBIR oraz PKP, a także budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Tychach. Strategia oparta o dalszy rozwój usług IT w wybranych obszarach, w tym cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji i automatyzacji procesów, będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach.

Najwyższa jakość sieci

W 2019 roku T‑Mobile kontynuuje podjęte już wcześniej prace zmierzające do zwiększenia zasięgu sieci z agregacją pasm. Od początku tego roku agregacja pasma działa na ponad 400 nowych stacjach co oznacza, że jest ich obecnie już 7500 mając w zasięgu blisko 65% populacji kraju. Prawie 1250 z nich oferuje agregację 4 pasm (800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz).  Pierwszy kwartał tego roku to również kontynuacja zapoczątkowanego w 2018 roku projektu zmiany sposobu wykorzystania częstotliwości z zakresu 1800 MHz. Do końca kwietnia proces ten został zamknięty na 69% stacji obsługujących tę technologię. Zakończenie całego projektu, którego efektem będzie samodzielne korzystanie przez T‑Mobile z częstotliwości 1800 MHz na terenie całego kraju planowane jest jeszcze w tym roku.

Wyniki

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie
1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln
2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln
3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln
4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln
1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln
2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln
3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln
4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln
1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229mln
2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln
3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln
4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln
1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln
2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln
3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln
4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln
1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln

 

  Przychód EBIDTA Marża EBIDTA
1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0%
2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7%
3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1%
4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5%
1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7%
2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2%
3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5%
4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8%
1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5%
2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9%
3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3%
4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2%
1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6%
2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4%
3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8%
4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6%
1Q19 1,496 mld zł 473 mln zł 31,6%

 

Minuty na klienta Abonament Łączny
1Q15 299 150
2Q15 311 154
3Q15 313 154
4Q15 322 172
1Q16 325 204
2Q16 334 213
3Q16 327 215
4Q16 338 232
1Q17 340 246
2Q17 330 248
3Q17 340 258
4Q17 356 269
1Q18 344 260
2Q18 333 253
3Q18 327 248
4Q18 323 245
1Q19 337 255

 

Przychód na klienta Abonament Prepaid Łączny Procent przychodu
z usług niegłosowych
1Q15 46 zł 8 zł 21 zł 39%
2Q15 45 zł 8 zł 24,5 zł 39%
3Q15 46 zł 8 zł 25 zł 39%
4Q15 42,7 zł 8,5 zł 26 zł 40%
1Q16 43,64 zł 8,73 zł 30,55 zł 39%
2Q16 39,33 zł 8,74 zł 26,22 zł 46%
3Q16 43,38 zł 8,68 zł 30,37 zł 42%
4Q16 47,10 zł 8,56 zł 34,26 zł 42%
1Q17 42,10 zł 8,42 zł 29,47 zł 47%
2Q17 42,56 zł 12,76 zł 29,79 zł 48%
3Q17 39,04 zł 13,01 zł 30,37 zł 48%
4Q17 42,60 zł 12,78 zł 29,82 zł 50%
1Q18 37,62 zł 12,54zł 29,26 zł -
2Q18 39,25 zł 13,08zł 30,53 zł -
3Q18 43,06 zł 12,92 zł 34,45 zł -
4Q18 43,32 zł 12,99 zł 30,32 zł -
1Q19 38,72 zł 12,91 zł 30,11 zł -
 

Zobacz: Wyniki Orange po 1Q2019 - więcej światłowodów, klientów konwergentnych i wzrost przychodów
Zobacz: Wyniki UPC Polska za 1Q2019. Operator kontynuuje zwiększanie bazy klientów oraz rozwój biznesu
Zobacz: Marcowe wyniki Speedtestu. Inea nie daje szans konkurentom, a fioletowe LTE znowu jest najszybsze

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: T-Mobile

Przewiń w dół do następnego wpisu