DAJ CYNK

Wyniki Orange po 1Q2019 - więcej światłowodów, klientów konwergentnych i wzrost przychodów

orson_dzi

Prawo, finanse, statystyki

Orange Polska konsekwentnie realizuje założone cele. W I kwartale 2019 roku firma utrzymała rosnące przychody oraz wzrost bazy klientów konwergentnych. Łączona oferta Orange Love cały czas jest popularna wśród klientów.

W I kwartale 2019 roku baza klientów Orange rosła w kluczowych segmentach i wyniosła:

  • 9,970 mln klientów abonamentowych (wzrost z 9,922 mln w IV kwartale 2018 roku),
  • 4,867 mln klientów ofert na kartę (spadek z 4,883 mln),
  • 1,592 mln klientów konwergentnych (wzrost z 1,547 mln),
  • 0,399 mln klientów światłowodu (wzrost z 0,366 mln).

Standardowo spadła baza klientów telefonii stacjonarnej, z 2,426 mln w IV kwartale 2018 roku, do 2,322 mln. Wzrosła za to baza klientów telefonii VoIP, z 0,981 mln, do 1,006 mln. To zasługa dodawania telefonii w tej technologii do ofert Orange Love.

Zobacz: Nowa oferta Orange - pełne miłości Orange Love i wiosenne Orange TV

Warto też zwrócić uwagę, że mocno spadła liczba klientów Internetu mobilnego (który nie jest traktowany jako Internet stacjonarny), w ciągu roku z 1,164 mln do 0,934 mln, za to rośnie baza kart M2M. W ciągu roku z 1,273 mln dl 1,483 mln.

Przychody firmy wyniosły 2,778 mld zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2018 roku (2,710 mld zł). Zysk operacyjny wyniósł 71 mln zł (wzrost z 33 mln), a strata netto wyniosła 2 mln zł (50 mln zł straty w I kwartale 2018 roku).

Zobacz: Majówka w Orange na kartę - nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiet danych za 2 zł

Orange Polska nie podaje już wyników wskaźnika EBITDA, który został zastąpiony przez EBITDaL, co oznacza EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu. EBITDaL w I kwartale 2019 roku wyniósł 643 mln zł i był o 2,4% mniejszy niż w I kwartale 2018 roku.

W pierwszym  kwartale,zgodnie  z przyjętymi w  planie  strategicznym  Orange.one priorytetami, nadal koncentrowaliśmy się na wartości: promując konwergencję, monetyzując inwestycje w sieć światłowodową  i  kontynuując  transformację  działalności.  To  kluczowe  czynniki  warunkujące sukces naszej strategii powrotu na ścieżkę wzrostu. W marcu odświeżyliśmy ofertę Orange Love, wprowadzając  dwa  nowe  pakiety  dla  klientów szukających bogatszej   oferty   telewizyjnej i większych mobilnych pakietów danych. Spodziewamy się, że te zmiany spotkają się z pozytywnym przyjęciem wśród klientów, generując dodatkową wartość.  Nasza baza klientów konwergentnych stale się powiększa: stanowią oni już blisko 60% indywidualnych klientów stacjonarnego Internetu.

W  zasięgu  naszej  sieci  światłowodowej  znajduje  się  obecnie  ponad   3,5   mln  gospodarstw domowych –tj. blisko jedna czwarta wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.  Natomiast we wszystkich największych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) ten zasięg zbliża się już do 50%.  Jestem  przekonany,  że taka rozległa  sieć, rzeczywiście  doprowadzająca  światłowód do domu, to wyjątkowy atut, który daje nam dużą przewagę na konkurencyjnym rynku. Nasza baza klientów usług światłowodowych przekroczyła na początku kwietnia próg 400 tys.  Nasycenie tymi usługami przekroczyło 11%,  przy czym wskaźnik ten rośnie z każdym kolejnym kwartałem.

- powiedział prezes Orange Polska, Jean-Francois Fallacher.

Zobacz: 1TB Internetu, nielimitowane rozmowy i SMS-y w Orange na kartę. Grunwald doczekał się następcy

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 1Q2018 1Q2019
Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 14,368 14,837
postpaid 9,747 9,970
prepaid 4,621 4,867
Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,477 2,576
Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3,613 3,328
Internet mobilny 1,164 0,934
M2M 1,273 1,483
Liczba klientów usług TV 0,875 0,958
liczba klientów ofert konwergentnych (1) 1,376 1,592

(1) Od 1 kw. 2017 zmieniono definicję klientów ofert konwergentnych na klientów korzystających z usług stacjonarnego Internetu (w tym mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego) w połączeniu z komórkową ofertą głosową, z korzyścią finansową.

  Prepaid Postpaid Razem
    Ogółem W tym biznes  
1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612
2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757
3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758
4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895
1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886
2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947
3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126
4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325
1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395
2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461
3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591
4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629
1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518
2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587
3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693
4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906
1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264
2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696
3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394
4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990
1Q17 5,820 9,452 bd 15,272
2Q17 4,983 9,573 bd 14,555
3Q17 4,696 9,662 bd 14,358
4Q17 4,698 9,726 bd 14,424
1Q18 4,621 9,747 bd 14,368
2Q18 4,694 9,790 bd 14,484
3Q18 4,761 9,853 bd 14,614
4Q18 4,883 9,922 bd 14,805
1Q19 4,868 9,970 bd 14,837

 

  Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)*
1Q12 2,256 0,800
2Q12 2,574 0,848
3Q12 2,887 0,907
4Q12 3,262 0,985
1Q13 3,384 1,043
2Q13 3,526 1,079
3Q13 3,613 1,120
4Q13 3,804 1,165
1Q14 3,920 1,233
2Q14 4,044 1,319
3Q14 4,284 1,413
4Q14 4,581 1,521
1Q15 4,768 1,598
2Q15 4,965 1,700
3Q15 5,256 1,813
4Q15 5,470 2,012
1Q16 5,809 2,229
2Q16 5,996 2,473
3Q16 6,057 2,615
4Q16 6,291 2,666
1Q17 6,312 2,703
2Q17 6,441 2,788
3Q17 6,552 2,839
4Q17 6,744 2,889
1Q18 6,886 2,912
2Q18 7,006 2,934
3Q18 7,223 2,959
4Q18 7,447 2,967
1Q19 7,521 2,974

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem
Głosowe Internet Razem
1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0
2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2
3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1
4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9
1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8
2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5
3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5
4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0
1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9
2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7
3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7
4Q18 29,60 17,0 27,7 12,2 20,9
1Q19 28,6 16,0 26,9 11,4 20

 

  Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe
1Q16 123,5 bd bd 5,3
2Q16 121,6 bd bd 5,3
3Q16 119,8 bd bd 5,3
4Q16 116,5 bd bd 5,9
1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0
2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7
3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3
4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7
1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2
2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6
3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6
4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6
1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1

AUPU (ang. Average Usage Per User, czyli średnia liczba minut wykorzystywana przez użytkownika)

  Prepaid Postpaid Zagregowane
1Q12 92,3 236,5 160,8
2Q12 95,8 239,6 163,7
3Q12 91,3 243,4 162,6
4Q12 90,6 251,7 165,6
1Q13 90,2 253,1 165,7
2Q13 94,5 264,6 173,7
3Q13 91,3 266,8 173,2
4Q13 90,8 273,7 176,3
1Q14 90,5 279,7 186,3
2Q14 93,5 294,7 190,1
3Q14 96,3 299,1 194,2
4Q14 97,4 305,6 198,7
1Q15 100 335,6 210,9
2Q15 106 345,0 220,1
3Q15 107,8 341,3 221,1
4Q15 107,5 342,5 223,9
1Q16 105,3 345,0 225,3
2Q16 104,4 359,3 231,8
3Q16 104,7 351,1 230,4
4Q16 113,7 354,5 244,7
1Q17 121,7 342,5 248,0
2Q17 133,2 341,0 259,8
3Q17 151,9 335,7 269,5
4Q17 156,5 346,4 278,7
1Q18 162,0 353,9 285,8
2Q18 166,3 349,7 284,7
3Q18 164,1 344,6 279,9
4Q18 163,4 353,3 284,7
1Q19 161,9 357,9 286,5

  CHURN (wskaźnik odejść)

  prepaid postpaid
1Q12 16,7% 3,9%
2Q12 16,8% 3,4%
3Q12 17,2% 3,5%
4Q12 15,0% 3,4%
1Q13 15,5% 3,7%
2Q13 15,1% 3,6%
3Q13 14,6% 3,3%
4Q13 14,8% 3,4%
1Q14 14,9% 3,4%
2Q14 14,9% 3,3%
3Q14 16,4% 3,4%
4Q14 16,8% 3,5%
1Q15 16,7% 3,7%
2Q15 16,1% 3,2%
3Q15 17,0% 3,0%
4Q15 16,9% 3,0%
1Q16 15,7% 3,0%
2Q16 15,2% 2,8%
3Q16 16,8% 2,7%
4Q16 18,1% 2,8%
1Q17 21,3% 3,1%
2Q17 25,0% 2,8%
3Q17 17,5% 2,9%
4Q17 10,9% 3,2%
1Q18 14,6% 3,1%
2Q18 11,3% 2,7%
3Q18 10,4% 2,8%
4Q18 8,9% 2,8%
1Q19 10,8% 2,8%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Orange; wł

Przewiń w dół do następnego wpisu