DAJ CYNK

5G: państwa Unii Europejskiej przedstawiły krajowe oceny ryzyka

Dodane przez: orson_dzi

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 6956

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, państwa Unii Europejskiej wypełniły obowiązek przekazania opinii dotyczącej bezpieczeństwa wdrożenia sieci 5G.

W następstwie zalecenia Komisji w sprawie wspólnego europejskiego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G 24 państwa członkowskie UE zakończyły już pierwszy etap i przedłożyły krajowe oceny ryzyka. Oceny te zostaną uwzględnione w kolejnym etapie polegającym na ocenie ryzyka, która zostanie zakończona do 1 października.

Zobacz : Narodowy Program Zdrowia: nie ma dowodów na negatywny wpływ 5G na zdrowie człowieka

Krajowe oceny ryzyka obejmują przegląd:

  • głównych zagrożeń i podmiotów mających wpływ na sieci 5G,
  • stopnia wrażliwości elementów i funkcji sieci 5G oraz innych aktywów,
  • różnych rodzajów podatności na zagrożenia, w tym zagrożenia techniczne i inne, np. potencjalnie związane z łańcuchem dostaw 5G.

Ponadto w prace nad krajowymi ocenami ryzyka zaangażowane były podmioty odpowiedzialne w państwach członkowskich, w tym organy ds. cyberbezpieczeństwa i telekomunikacji oraz służby bezpieczeństwa i wywiadu, które zacieśniły współpracę i koordynację.

Zobacz: [Aktualizacja] Na stadionie Legii ruszy sieć 5G

W oparciu o otrzymane informacje państwa członkowskie wraz z Komisją i Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) przygotują skoordynowaną ogólnounijną ocenę ryzyka do 1 października 2019 roku. Równolegle ENISA analizuje krajobraz zagrożeń związanych z sieciami 5G jako dodatkowy wkład.

Do końca roku grupa współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji, która prowadzi wspólnie z Komisją działania w zakresie współpracy, opracuje i uzgodni zestaw narzędzi obejmujący środki ograniczające ryzyko w celu wyeliminowania rodzajów ryzyka określonych w ocenach ryzyka na szczeblu krajowym i unijnym.

Zobacz: Jakie promieniowanie generuje sieć 5G?

Do 1 października 2020 roku państwa członkowskie we współpracy z Komisją powinny ocenić skutki przyjętych środków w celu ustalenia, czy potrzebne są dalsze działania. Ocena ta powinna uwzględniać skoordynowaną europejską ocenę ryzyka.

Apelujemy do państw członkowskich o stałe zaangażowanie we wspólne działania i wykorzystanie tego ważnego kroku, aby zagwarantować szybki i bezpieczny rozwój sieci 5G. Ścisła ogólnounijna współpraca ma zasadnicze znaczenie zarówno dla osiągnięcia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, jak i dla czerpania przez osoby indywidualne i przedsiębiorstwa maksymalnych korzyści oferowanych przez sieci 5G.

Ukończenie ocen ryzyka świadczy o zaangażowaniu państw członkowskich nie tylko w ustanowienie wysokich standardów bezpieczeństwa, lecz także w to, by w pełni wykorzystywać tę przełomową technologię.

- powiedzieli Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King oraz komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabrie.

W 2020 roku każde państwo członkowskie powinno mieć przynajmniej jedno duże miasto z komercyjnie dostępną siecią 5G, a do 2025 roku w każdym kraju ma być dostępny ogólnokrajowy zasięg sieci nowej generacji.

Zobacz: Izrael ogłasza przetarg częstotliwości 5G i wsparcie dla operatorów

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Komisja Europejska; wł

Przewiń w dół do następnego wpisu